Copy
Klik og læs nyhedsbrevet på nettet
NYHEDSBREV FRA ATO • 29. september 2016

LEDER: velkommen til generalforsamling 2016

Nogle af temaerne på Generalforsamlingen er besparelser på tandlægernes uddannelsesinstitutioner, den høje drop out-frekvens blandt unge og ældre, og behovet for at gøre omsorgstandplejen tidssvarende.
 

Nedslag i bornholms kommunale Tandpleje

 
Overtandlæge Jette Ludvig er ikke i tvivl: "Profylakse er det, der betyder noget, det er virkelig det, vi lægger vægt på. Alle børn, der kommer til undersøgelse eller profylaksebesøg bliver farvet ind, og vi børster tænder med dem. Måske er den røde farve gammeldags, men vi mener, at den er et glimrende pædagogisk redskab".

 

gENERALFORSAMLING I ATO

 
Vi starter Generalforsamlingen med rundbordsdiskussioner af temaer, medlemmerne har indflydelse på. Har du et emne, du ønsker diskuteret, så kontakt et hovedbestyrelsesmedlem eller Lars Holsaae i ATO's sekretariat.
STILLINGSOPSLAG
KURSER & ARRANGEMENTER

13. OKTOBER: Udviklingsdagen i Odense

13. OKTOBER: Generalforsamling

2.-3. NOVEMBER: Specialtandlægen som leder

KUN FOR MEDLEMMER
Morgenmøde for ledere:
Nyt liv i MUS-samtalen d. 4. oktober i Aarhus
Nyt liv i MUS-samtalen d. 10. oktober i København

 

MOrGEN- OG FYRAFTENSMØDER OM LEDELSE

ATO og seks andre organisationer indbyder medlemmer til morgen- og fyraftensmøder. Omdrejningspunktet er ledelse, og det første møde er holdt.
 

Udviklingsdag

 Brug dagen til at få ny viden og inspiration - eller som appetitvækker til at fordybe dig i de præsenterede projekter. Tag med den 13. oktober i Odense.


 

Ny MRSA-vejledning fra SUndhedsstyrelsen

 
Vejledningen om forebyggelse spredning af MRSA er netop udkommet i en ny og opdateret udgave. Der bliver blandt andet sat fokus på at undgå stigmatisering af patienter med MRSA.
 

Personalia

 
Runde fødselsdage og jobskifte blandt ATO's medlemmer

 

ATO Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4 2000 Frederiksberg

Telefon: 33 14 00 65 info@ato.dk

Vises denne mail ikke korrekt? Se den online
Afmeld nyhedsbrevet