Copy
Klik og læs nyhedsbrevet på nettet
NYHEDSBREV FRA ATO • November 2016

LEDER: selvfølgelig har vi tiltro til de praktiserende tandlæger


Birgitte Sindrup sendte 11. november et åbent brev til formanden for Tandlægeforeningen, hvor hun understreger, hvor vigtigt det er, at de to foreninger citerer hinanden rigtigt. Brevet handler også om det frie valg.
 

nedslag i Herning Kommunale Tandpleje

Herningmodellen er en storstilet ny indsats på hele børne- og ungeområdet. Via tæt tværfagligt samarbejde og fokus på forebyggende indsats, vil man hjælpe sårbare familier langt tidligere end man hidtil har kunnet. Sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere er organiseret i områdeteams og tandplejen er tæt knyttet til teamet. ATO var med tandplejen på internat.
 

DEN SVÆRE SAMTALE

 
På Herning Kommunale Tandplejes internat var der arrangeret et live-interview om bekymringer og underretninger om børn. Eksperterne var to sundhedsplejersker, en psykolog og en socialrådgiver, der svarede på spørgsmål.
 
STILLINGSOPSLAG
KURSER & ARRANGEMENTER

8. FEBRUAR: Vågen sedation i Middelfart

10.-11. MAJ: Årsmøde for tandplejens ledere i Vejle

FORÅR 2017: Kursus: Tandlægen som mellemleder

tværsnit om tidlig indsats

 
ATO's faglige arkiv rummer en lang række artikler om emner, der optager den kommunale tandpleje. Vi har ledt i arkivet og lavet et tværsnit om tidlig indsats i tandplejen.
 

NYT kursus på trapperne: tandlægen som mellemleder

 
I foråret 2017 udbyder ATO i samarbejde med COK et kursus for tandlæger, der er mellemledere. Mere info følger snart.

Velkommen til den nye hovedbestyrelse

 
Læs her hvorfor de seks hovedbestyrelsesmedlemmer har valgt at træde ind i HB, og hvad der er vigtigt for dem.
 

Ny hjemmeside om mental sundhed

 
På den nye portal mentalsundhed.dk kan du få svar på, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der ikke trives.
 

Personalia

 
Runde fødselsdage og jobskifte blandt ATO's medlemmer

 

ATO Ansatte Tandlægers Organisation • Peter Bangs Vej 30, 4 2000 Frederiksberg

Telefon: 33 14 00 65 info@ato.dk

Vises denne mail ikke korrekt? Se den online
Afmeld nyhedsbrevet