Copy
Stuur nieuwsbrief naar een relatie
Bekijk nieuwsbrief online

Thema: toegang tot het sociaal domein

April 2017 - Rijk Willemse
Beste <<Voornaam>>,

Gemeenten zouden een Sociaal Portaal moeten inrichten. Nu zij de taak hebben om inwoners, hun familieleden, consulenten van sociale teams en deskundigen te helpen bij vragen over het sociaal domein: Zorg, Welzijn, Inkomen en Werk, Jeugd en Gezin.

Denk aan vragen over Bijzondere Bijstand, vrijwilligerswerk, werkloosheid, langer zelfstandig wonen, hulp in de huishouding bij een (tijdelijke) beperking, de eigen bijdrage, of hulpmiddelen als rolstoel of traplift.

Zo’n Sociaal Portaal is voor alle inwoners, en in het bijzonder voor hulpbehoevenden, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, jongeren en hun opvoeders, werkgevers, werklozen en arbeidsongeschikten, maar ook voor consulenten en leden van de sociale teams.
 

Wie zijn er nodig voor een goede toegang tot het sociaal domein?


Een webdeveloper die een eigenstandige website bouwt, onder meer met een voortreffelijke zoekfunctie, een heldere indeling en een excellente back-end

Een webteam dat het sociaal portaal toegankelijk maakt, onderhoudt en voortdurend aanpast aan actuele ontwikkelingen en het gedrag van de bezoekers
 
Een redactioneel team dat permanent zorgt voor handige links, klinkende inhoud en vindbaarheid door de zoekmachines

Een communicatieteam dat zorgt voor de bekendheid van het sociaal portaal via de traditionele en sociale media en via blogs en filmpjes

Ten slotte: een strategisch adviseur die al deze partijen met elkaar verbindt, hen motiveert, hen stuurt en waar nodig traint.
Heb je behoefte aan een gesprek met zo'n adviseur? Bel of mail mij gerust.

Nieuwe artikelen op rijkwillemse.nl

Sociaal Portaal voor ons allemaal

De zogenaamde 3D-transitie heeft grote gevolgen voor gemeenten en lokale of regionale uitvoeringsorganisaties die de taken overnemen van de Rijksoverheid op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet).

Deze transitie vraagt niet alleen om een inhoudelijke omslag bij de gemeenten maar ook om een cultuuromslag. 
Meer...

Overheidsparticipatie en het juiste gezicht

"Als de overheid meedoet met burgerinitiatieven, door bijvoorbeeld knellende regels weg te nemen of door ondersteuning met middelen of ruimte, dan heet dat overheidsparticipatie. Daarbij moet op de juiste momenten het dienende gezicht en het sturende gezicht worden getoond. Een hele tour."
Meer...
U ontvangt deze nieuwsbrief vier keer per jaar als LinkedIn-connectie van Rijk Willemse.
Update uw voorkeuren of schrijf u uit van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp