Copy

Updates vragenlijsten


November 2019

CEM+


De Clientervaringsmonitor (CEM+) is ontwikkeld om de tevredenheid van cliënten te meten. Door op bergop.info op de CEM+ te klikken, leest u meer informatie over de CEM+.
De weergave van de lijst is in nauwe samenwerking met een jongerenpanel ontwikkeld en vanaf deze update is deze nieuwe weergave voor iedereen te zien. 
Copyright © Praktikon