Copy
Limburg gastvrij: wees welkom
Bekijk deze mail online
DRINGENDE OPROEP

Stebo Genk zoekt dringend voor een jonge Irakees met een statuut een appartement/studio waar hij zich kan domiciliëren. Hij moet snel vertrekken uit het opvangcentrum van Lanaken. De nieuwe plek mag overal in Limburg zijn. Huurprijs 450euro. Hebt u een appartement/studio in aanbieding, mail dan heel snel naar 
bugattibmvm5@gmail.com. 
ONDERTUSSEN IN MAASMECHELEN 

Het gemeentebestuur van Maasmechelen en de verschillende Maasmechelse levensbeschouwingen willen graag samen met alle Maasmechelaars en de Maasmechelse verenigingen en organisaties stilstaan bij de gebeurtenissen in de wereld van de afgelopen maanden (terreurdreiging, vluchtelingengolf, …), die ons allen geraakt hebben en die ook hun impact hebben op onze lokale samenleving.

Ze willen graag opnieuw een positief signaal laten horen en welke periode is er beter geschikt dan de start van het nieuwe jaar om goede voornemens te maken? Samen willen ze het engagement aangaan voor een warm en verdraagzaam Maasmechelen, waar we niet toegeven aan angst en wantrouwen, maar kiezen voor verdraagzaamheid en respect, voor verbondenheid en solidariteit.

Vanaf 5 januari zijn er wenskaarten voor een warm Maasmechelen beschikbaar bij de openbare diensten (gemeentehuis, bibliotheek, projectencentrum, OCMW, …), bij de verschillende gebedshuizen, … Je kan het engagement dat op deze wenskaart verwoord staat ondertekenen en je kan er een eigen persoonlijke wens voor een warm Maasmechelen neerpennen.

Op vrijdag 22 januari word je verwacht om 19u aan het plein voor het gemeentehuis om samen dit engagement voor een warm Maasmechelen uit te spreken. Kom hier zelf je wenskaart afgeven en breng een theelichtje in een glaasje of een bloem mee als teken van hoop en verbondenheid.
Info: 089/769 880
YOUTH ON THE RUN

Een nieuwe identiteit aannemen, een nieuwe familie ontmoeten, samen op de vlucht slaan en dan maar hopen dat je asielaanvraag goedgekeurd wordt. Begin november ondergingen 15 nieuwsgierigen het allemaal door 24 uur lang in de huid van een vluchteling te kruipen.

De deelnemers van Youth on the Run kwamen in verschillende situaties terecht waar vluchtelingen in de realiteit ook mee geconfronteerd worden. Een identiteitscontrole, de opvang door het Rode Kruis, smokkelaars, … Kortom, een intense en leerrijke ervaring die ze niet snel zullen vergeten!

Gebeten om zelf deel te nemen aan Youth on the Run? De volgende editie gaat door van zaterdag 27 februari t.e.m. zondag 28 februari. Inschrijven kan hier.

Voor meer info surf je even naar Jeugd Rode Kruis.

OPSTART NBMV-WERKING

Het opvangcentrum van Heusden-Zolder biedt plaats aan zo'n 105 bewoners, zowel alleenstaande mannen en vrouwen als families met kinderen. Vanaf heden komt hier echter verandering in! 
Met de verhoogde instroom van asielzoekers in België, is ook het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) fors toegenomen. NBMV's zijn jongeren die zonder hun ouders naar België gevlucht zijn. Hierdoor is er ook een tekort in het aantal opvangplaatsen specifiek gericht op NBMV's. 

Daarom worden er in de Bark op korte termijn een 20-tal plaatsen gecreëerd voor deze jongeren. De totale opvangcapaciteit blijft echter behouden. Om plaatsen te creëren voor deze jongeren, zijn er alvast 16 bewoners kunnen doorstromen naar een LOI (Lokaal Opvanginitiatief, van het OCMW).

Deze nieuwe inwoners krijgen een aparte ontspanningsruimte. Die moet nog ingericht worden dus heb je nog toffe zetels of andere coole dingen om aan te kleden of vorm te geven, mail dan integratie.ocHeusden-Zolder@rodekruis.be of bel 011/71 00 20
BELGISCHE BISSCHOPPEN PUBLICEREN BROCHURE OVER VLUCHTELINGEN

BRUSSEL (KerkNet) – “Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen, zegt Jezus in het evangelie van Mattheüs (Mt 25, 35). Als christenen is het onze evangelische plicht de kant te kiezen van mensen die lijden." Dat schrijven de Belgische bisschoppen in de brochure 'Samen Leven met de vluchtelingen en de migranten', een uitgave van Licap in de reeks Verklaringen van de bisschoppen van België (nr. 39). 

Net als paus Franciscus zijn onze bisschoppen bezorgd om het lot van mensen die gedwongen en vaak zonder houvast, zonder begeleiding en vaak zonder enig uitzicht, in ons land terechtkomen. In de encycliek De vreugde van het evangelie (Licap, 2014) spoort paus Franciscus alle landen aan om te komen tot een edelmoedige openheid, die in plaats van te vrezen dat de lokale identiteit wordt vernietigd, in staat is nieuwe culturele syntheses te bewerken. 

In de brochure leggen de bisschoppen uit hoe we als burgers en christenen migranten kunnen verwelkomen: in onze parochies en onze gezinnen, in het verenigingsleven, in werkmilieus, met verantwoordelijken in het beleid van ons land. Maar ook hoe we samen kunnen werken aan een coherent beleid en een gastvrij onthaal om de vluchtelingen en migranten op een duurzame wijze op te vangen. Het komt erop aan samen te bouwen een wereld die een (t)huis kan worden voor iedereen. Dit zal de solidariteit bevorderen vanuit een “fundamentele en prioritaire optie voor de armsten” (Paus Franciscus, Laudato Si’, nr. 158). 
Verder moeten we ons bezinnen hoe we de thuislanden het best kunnen helpen in een geest van gelijkwaardigheid van alle mensen wereldwijd. De bisschoppen hopen tot slot dat de komst van nieuwe mensen een “verfrissing mag worden voor ons oude continent en een kans voor onze samenleving”.

Samen Leven, Met de vluchtelingen en migranten onze broeders en zusters, Verklaring van de bisschoppen van België - Nieuwe reeks nr. 39, 2015, Licap- Halewijn, ISBN 978-94-6196-110-5, 3 euro. Te bestellen via: bestellingen@halex.be
(Kerknet)
BEDANKT KUNSTACADEMIE NOORD-LIMBURG

Tijdens de 'Warmste Week' brachten geëngageerde jongeren van de Kunstacademie Noord-Limburg popcovers vanuit hun hart en steunden zo via ‘Music for Life’ Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De 2 benefietconcerten bracht maar liefst 1.400 euro op.

EEN GROTE VLAM!! 
IEDEREEN LEEST ...
Het jaarrapport van het Genks Comité voor Vluchtelingen
E-FUGEE - Vluchtelingenwerk Vlaanderen's laatste nieuwsbrief van 2015
2015 was het jaar van de vluchtelingen. Bedankt voor al jullie hulp, steun en medewerking!  
We wensen een beter leven en toekomst voor alle mensen hier en voor mensen op de vlucht! 
We zijn er even tussenuit maar terug bereikbaar vanaf 4 januari 2016. 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 - Limburg gastvrij

Wil je de manier waarop je deze mails ontvangt wijzigen?
Je kan hier jou voorkeuren instellen of jezelf uitschrijven