Copy
Otvori u web pregledniku.

Koalicija marginalizovanih grupa u BiH - KOMA

Polugodišnji elektronski bilten br. 1
juli 2015.

KOMA, koja je osnovana u novembru 2014. godine, okuplja pojedince, nevladine organizacije, društveno odgovorne firme i socijalna preduzeća u misiji rješavanja prioritetnih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa. KOMA trenutno broji 62 članice (lista članica) iz cijele BiH i cilj joj je da putem javnog zagovaranja direktno utiče na proces donošenja javnih politika u ovoj oblasti.
Izvršni odbor (IO) KOME ima 9 članova i do sada je održao dva sastanka.
PRINCIPI, VRIJEDNOSTI I STANDARDI
Koalicije KOMA


Jednakost i pravednost
Transparentnost i javnost u radu
Nezavisnost
Međusobno povjerenje, solidarnost i odnosi članica
Odgovornost u radu
Komunikacija i saradnja
Profesionalnost

 

Ulična akcija "Zašto sam na margini?" 
Banja Luka, Trg Krajine (kod "Krivog sata"), srijeda, 15. jula 2015. godine od 16 do 18 časova.

Dođite i podržite nas!

Pogledajte kako je izgledala ulična akcija održana u Sarajevu 14.6.2015. godine...

Prvi korak ka ostvarenju ciljeva u FBiH!

Na 11. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18. juna 2015. godine usvojen je Program rada Vlade Federacije BiH za mandatni period od 2015. do 2018. godine. U Program rada su uključeni ciljevi koji su direktno vezani za prve dvije kampanje javnog zagovaranja pokrenute ove godine – kampanju za minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti te kampanju za regulisanje vaninstitucionalne podrške marginalizovanim građanima.Pored navedenog, u Program rada su uvršteni i ciljevi vezani za socijalno poduzetništvo, što je tema od interesa za sve sektorske partnere i predmet treće kampanje javnog zagovaranja FSU u BiH i IBHI-ja putem KOME koja će se aktivnije i intenzivnije voditi sljedeće godine. Očekujemo da Program uskoro bude objavljen na web stranici Vlade FBiH, na kojoj je objavljeno i saopštenje sa 11. sjednice Vlade FBiH.

Medijska kampanja


Od osnivanja u novembru 2014. godine, mediji su predstavljali važnog saveznika Koaliciji KOMA u njenim zagovaračkim aktivnostima.U martu 2015. godine su održana dva medijska brifinga - druženja sa novinarima i predstavnicima medijskih kuća koji su vjerno pratili sve naše aktivnosti, kao i aktivnosti članica KOME. Prezentacija Koalicije KOMA u medijima je dostupna u Press kutku naše web stranice...

Moja priča - Zašto sam na margini?

KOMA trenutno provodi dvije kampanje javnog zagovaranja: 1) uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti i 2) regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.
U okviru navedenih kampanja pokrenuta je aktivnost osvještavanja javnosti o problemu marginalizacije, njegovoj ozbiljnosti i raširenosti putem objavljivanja ličnih priča o marginalizaciji pod nazivom Moja priča. Već smo primili veliki broj priča na temu „Zašto sam na margini?“.
Do sada prikupljene priče su objavljene na web stranici http://koma.ba/category/mojaprica/ i koristiće se u zagovaračkim aktivnostima i kampanji osvještavanja javnosti objavljivanjem na web portalima (priče objavljuje portal manjine.ba i do sada je objavio 5 priča), u štampanim medijima, za radijske jinglove i video spotove. 

JAVNE DEBATE

U aprilu i maju 2015. godine održano je 6 javnih debata u okviru dvije aktuelne kampanje javnog zagovaranja - kampanje za minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti i kampanje za regulisanje vaninstitucionalne podrške građanima iz marginalizovanih grupa.
Javne debate u okviru prve kampanje su održane u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci. Debate u okviru druge kampanje javnog zagovaranja su održane u Sarajevu, Banjoj Luci i Trebinju. Debatama su prisustvovale ukupno 192 osobe. Zahvaljujemo svim učesnicima i učesnicama iz nevladinog, javnog i privatnog sektora na podršci u formulisanju konkretnih zahtjeva i preporuka.
 


Ranije aktivnosti:


 
Sajam obrazovanja i zapošljavanja 2
U petak, 20. 3. 2015. godine, u Dvorani Borik u Banja Luci je organizovan Sajam obrazovanja i zapošljavanja II, u kojem je učestvovala i Koalicija KOMA predstavivši svoje aktivnosti na posebnom štandu i kroz dobro posjećenu prezentaciju, pod nazivom „Zapošljavanje i samozapošljavanje marginalizovanih osoba“.  Čitaj dalje...

 

Treninzi za Tijela za javno zagovaranje (TJZ)

U februaru 2015. godine organizovana su dva treninga za članice Koalicije KOMA i članove Tijela za javno zagovaranje (TJZ) za aktuelne 2 kampanje javnog zagovaranja. Cilj treninga je bila izgradnja kapaciteta u oblasti javnog zagovaranja, policy procesa, odnosa sa javnošću (PR) i komunikacije članova Tijela za javno zagovaranje. Čitaj dalje..
 

Članice KOME:

Konkurs za izbor grafičara/ki – Galerija UDAS, Banja Luka

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor grafičara/ki u okviru kulturne manifestacije ”Jesen grafike 2015”. Konkurs je otvoren do 1. septembra 2015. godine.
U Galeriji UDAS je u maju ove godine već uspješno održana izložba umjetničkih radova Nelise Baždar.  

Status slijepih i slabovidih lica RS, stanje i perspektive

Savez slijepih Republike Srpske je, u saradnji sa svoje 22 lokalne organizacije slijepih i slabovidih koje djeluju na cijeloj teritoriji RS, proveo detaljno istraživanje članova i situacije u kojoj slijepi i slabovidi u RS žive. Podaci dobijeni kroz istraživanje su veoma zabrinjavajući i ukazuju na potrebu za hitnom intervencijom. Čitaj dalje...
Diplomatski zimski bazar
KOMA se sa svojim prodajnim štandom priključila humanitarnoj akciji - Novogodišnjem diplomatskom bazaru održanom 6.12.2014. godine. Čitaj dalje...
Sajam obrazovanja i zapošljavanja
Koalicija KOMA je imala uspješan nastup na Sajmu obrazovanja i zapošljavanja održanom 21.11.2014. godine u zeničkoj „Areni“. Čitaj dalje...

Osnivanje Koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini - KOMA! 

Osnivačka konvencija Koalicije održana je u Sarajevu, u Hotelu Grand, u ponedjeljak, 17. 11. 2014. godine. Čitaj dalje...
Okrugli sto "Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti – problemi, rješenja i načini njihove realizacije kroz kampanje zagovaranja" održan je 18. decembra 2014. godine. Čitaj dalje...

Feministička škola Žarana Papić

Sarajevski otvoreni centar od ove godine nastavlja ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini koji je, kasnije, inspirisao i pokretanje Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Prvi semestar je već završen, a drugi počinje 12. septembra.

Telemach akcija povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

Povodom 2. aprila, Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, kompanija Telemach je 27. marta organizovala druženje mališana iz Udruženja „Autizam u BiH“, Udruženja roditelja djece i osoba u autističnom spektru (URDAS), Udruženja za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez teškoća u razvoju (EDUS) i osoblja Telemach-a. Druženje je održano u novoopremljenom showroom-u u BBI centru. Čitaj dalje...
 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Koalicija marginalizovanih grupa u BiH - KOMA
Sekretarijat - Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH)
Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: +387 33 219 313, 219 314
sekretarijat@koma.ba; sif@sif.ba