Copy
Bekijk hier de online versie,

Pierbewijzen

Grutte Pier is hot! Dat kunnen we na een half jaar wel concluderen. Er zijn bij ons zo’n 1400 reacties binnengekomen waarvan het merendeel bestaat uit het verzoek om na te gaan of er een verwantschap is met de familie van Grutte Pier. De inzendingen kwamen overal vandaan. Hoofdzakelijk uit Friesland maar ook uit de rest van Nederland en zelfs van daarbuiten. Er kwamen inzendingen uit Duitsland, België, Groot-Brittannië, Zwitserland, Tsjechië, Italië, Canada, Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Noorwegen en zelfs uit Kameroen en Benin. Niet alleen kwartierstaten werden ingestuurd maar soms complete genealogieën of gedcoms (genealogisch computerbestand). Het bezorgde ons meer werk dan was voorzien, maar dankzij hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers hebben we het overgrote deel van de reacties nu verwerkt.

Pierpommeranten  

Op onze facebookpagina Grutte Pier | De famylje zijn al veel foto’s geplaatst van mensen die een Pierbewijs toegestuurd hebben gekregen. . Ga er mee door en zegt het voort, zegt het voort… De jongste telg in DE FAMYLJE: Willem Gradus Gerrit ten Vergert mochten wij onlangs aan de familie toevoegen. Hij is één van de ruim 600 personen die een Pierbewijs hebben gekregen. Daaronder zijn ook een aantal BN’ers zoals Arjen Lubach, Doekele Terpstra , Rients Gratama, André Kuipers, Doutzen Kroes, Sjinkie Knegt, Lutz Jacobi en Wout Zijlstra.

Deadline inzendingen

Inzendingen voor onderzoek naar een relatie met Grutte Pier moeten vóór 1 juni 2016 bij ons binnen zijn. Na die datum sluiten wij ons verwantschapsonderzoek. Tot die datum kunnen dus ook Pierbewijzen worden aangevraagd. De website www.gruttepierdefamylje.nl blijft wel in de lucht en daar kan iedereen zijn/haar verwantschap met Grutte Pier zelfstandig uitzoeken.

Gen-iale Grutte Pier

Op zondagmiddag 3 april worden er in MFC Pier’s Stee in Kimswerd een drietal bijzondere lezingen gehouden. Dr. Oebele Vries (oud-docent Rijksuniversiteit Groningen) bijt het spits af met een verhaal waarin hij Grutte Pier plaatst in de context van de politieke en maatschappelijke situatie van zijn tijd. Dr. Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht), betrokken bij een groot onderzoek naar familierelaties in de 19de eeuw, gaat in op de vraag in hoeverre databestanden en computersystemen ons daar wel/niet bij kunnen helpen. Dr. Maarten Larmuseau (Universiteit Leuven), die onderzoek doet op het terrein van de ‘genetische-genealogie’ zal uitleggen of het na honderden jaren nog mogelijk is om een biologische verwantschap met Grutte Pier vast te stellen.

De lezing van Oebele Vries is in het Fries, de twee andere lezingen zijn in het Nederlands. De toegang is 5,-- p.p. Op vertoon van een Pierbewijs 2,50. U kunt zich opgeven via info@Tresoar.nl maar ook telefonisch via 058-7890792 of 058-7890740. In de zaal is ruimte voor 100 personen en vol is vol.

De Grutte Pier Famylje Dag

Naarmate De Famylje groeit komt de grote dag dichterbij: Op Vaderdag, zondag 19 juni 2016 van 11.00 tot 17.00 uur komen alle nazaten van Grutte Pier bijeen in Kimswerd voor de Grutte Pier Famyljedei. Het wordt een bijzondere en feestelijke dag met een officiële ontvangst door Grutte Pier, de Grutte Pier Famyljefoto, en een programma voor jong en oud én ter lering en vermaak! In de oude dorpskern kun je een reis door het verleden maken. Ontdek waar je voorouders gewoond hebben, leer over de strijd van Grutte Pier en maak kennis met Friese sporten en gewoonten zoals kaatsten, klunen of groene kaasmaken. En let op: in het mobiele onderzoekscentrum kunnen deze dag de laatste kwartierstaten worden ingeleverd, want misschien bisto der ek ien fan…?

De Grutte Pier Famyljedei is voor familie, aanhang en andere belangstellenden. Toegang voor familie gratis, aanhang en andere belangstellenden € 3,50.

'Hier krijgen wij energie van!'
 

Website: www.gruttepierdefamylje.nl
E-mail: gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Wil je deze nieuwsbrief liever in het Fries ontvangen?
Je kunt je voorkeur aanpassen. 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar iedereen die een mail heeft gestuurd naar gruttepierdefamylje.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Meld je hier af voor de nieuwsbrief.