Copy
Weet wat er speelt ......
Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken via internet

wil graag het een en ander met u delen

“Wijdemeren krijgt een onvoldoende”, het gedroomde antwoord van dit college. Wij hebben het rapport aandachtig bestudeerd en waar mogelijk gecheckt. Een aantal zaken valt daaruit op en delen we hieronder graag met u. Net als enkele bevindingen die we deden na het lezen van de vele vele vele stukken en wat we hoorden tijdens diverse bezoeken aan buur-gemeenten.

Maar eerst even aandacht voor het volgende
Debat tussen politiek én burgers
vanavond 10 nov 20:00uur
Kom ook! Locatie: gemeentehuis
Maandag 14 november mogelijkheid tot inspreken in extra commissie
Donderdag 24 november besluit de raad over zienswijze naar de Provincie
7734 handtekeningen
GEEN FUSIE
met Hilversum

goed voor ca 13/14 raadszetels. Zelfs meer dan huidige coalitie nu heeft.
De reikwijdte van de toekomstkeuzes is voor deskundigen en ondeskundigen nauwelijks te overzien.

Louter negatieve effecten bij herindeling (lees fusie). Klik hier voor het artikel

Onderzoek Deloitte; "in feite helemaal geen bestuurskracht-onderzoek; aanpak slordig, oppervlakkig, schaamlap, bevooroordeeld, geen serieuze afweging van de verschillende varianten”

Financieel scoort Wijdemeren in vergelijking met andere Gooi- en Vechtgemeenten prima. #BKM

Opdracht was o.a. dat ALLE opties in Gooi & Vechtstreek aan de orde moesten komen. Dit is NIET gedaan.

De raad heeft niet in zijn geheel kunnen overleggen over de inhoud van de enquête. Controle op het proces kon ook niet. #weggestuurd

Klankbordgroep van fractievoorzitters had feitelijk niets in te brengen. Coalitie gaf aan onderzoeksopdracht voor bestuurskrachtmeting de zegen.

Het rapport van Universiteit Groningen legt uit waarom (klik).

"Na herindeling dalen de uitgaven echter niet". 

Meningen worden weer gegeven als feiten in het rapport  
Binnenlands Bestuur meldt: Kleine gemeenten zijn sneller en kwaliteit antwoorden doet niet onder aan grote. Hoezo groter worden?
Typisch kleuring
De mening van twee zorgverleners met werkgebied in o.a Hilversum telt zwaar mee in onze uitslag. #Tuurlijk

Verenigingsleven totaal niet bevraagd.
Sfeer in Hilversum
om je achter de oren te krabben

Rekenkamer Hilversum meldt:

Onduidelijkheid en onrust op de werkvloer

Willen we met zo'n organisatie fuseren? Lijkt ons niet!

In de wandelgangen horen wij dat er een angstcultuur is. Enfin...dit behoeft zeker nader onderzoek. Hier alvast wat de rekenkamercie in Hilversum constateerde Agendapunt 17  

Wethouder Reijn meldt 4 aug al: dat je 7000 handtekeningen niet zomaar naast je neerlegt. Wij zeggen: mooie woorden, nu de daden!!

"CDA trekt het land in", kopte de krant. Wanneer leggen ze hun oor te luister bij de eigen inwoners?

"Toekomst lijkt voorgekookt". Deloitte vergaloppeerd zich in haar conclusies.
Aanbevelingen sluiten niet aan bij de conclusies.

Gedeputeerde meldde: "Stel je zegt ambtelijke fusie. Dat we dan wel moeten realiseren, dat het dan OOK de fusiepartner wordt".  Dan is de opmaat al gezet, in de ogen van de Provincie. Dat we dat maar vast weten.

De zienswijze naar de ProvNH zou een oprecht antwoord moeten zijn en niet op diplomatieke wijze om de hete brei heen dansen.


Rapport = broddelwerk
Enkel collegeleden die duidelijke voorkeur voor fusie met Hilversum hebben zijn bevraagd. GEEN enkel raadslid is bevraagd.
Enquête-uitslag. 51% voor zelfstandigheid
(met samenwerking).

"Een goed dorpen- en buurtenbeleid dat hebben we in Hilversum nog onvoldoende onder controle"  & "Als je iets met Hilversum aangaat is het onomkeerbaar" zei Wimar Jaeger in de commissie van 12 okt 16


VVD Wijdemeren vroeg 8 nov 16 expliciet om een dorpen- en kernennotitie. Maar het bleef oorverdovend stil toen Gert vroeg: " VVD heeft u deze notitie nodig om deze maand te beslissen over de Toekomst van Wijdemeren?" Na lange stilte antwoordde Sieta Vermeulen van de VVD: "Nee" 
  
Samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp is de nek omgedraaid. Logisch dat je dan weer tijd en geld kwijt bent wat zo goed voor andere doelen te besteden was.
Uitslag bestuurskrachtmeting is feitelijk diskwalificatie van het huidige bestuur !!
Lovende verslaglegging door ons college in de jaarrekening en over behaalde prestaties. Maar met hetzelfde gemak wordt een onvoldoende van de bestuurskrachtmeting geaccepteerd. #krom
We staan aan de vooravond van iets heel belangrijks. Namelijk aan onze inwoners laten zien dat we ze serieus nemen. Wat is de toekomst voor Wijdemeren?

Vergroot de afstand tussen overheid en burger niet. Collega-raadsleden respecteer de stem van de inwoner.

Nu een verloving aangaan en doen alsof je na de verkiezingen pas gaat besluiten om te trouwen, is de inwoner voor de gek houden!
 
Blijf bij de pinken !
Nog steeds geen enkel goed fundament gehoord om zo'n ingrijpende beslissing te nemen als een fusie. Welke ECHT voordeel is er voor de burger?
ALS het traject van komen tot een (ambtelijke)fusie al ingezet wordt vóór de verkiezingen in 2018, dan is het tij niet meer te keren. We krijgen dan FOPverkiezingen
Pas op !
Het college verkoopt fusie als stip op de horizon maar ondertussen moet Plan van Aanpak 1 april 2017 klaar zijn voor een Ambtelijke Fusie waarbij de uitvoering kan doorlopen in 2018.Bedoeling van college is na ambtelijke fusie zsm bestuurlijke fusie !!!
Met op termijn 1 gemeente Gooi &Vecht. 

DUS..........
Kom aub vanavond (10 nov) danwel maandag 14 nov
en laat van u horen !

We plaatsen veel van wat we horen en zeggen op Twitter.
Scroll maar eens door onze tijdlijn door hier te klikken.

Of volg ons op

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen?
Klik hier
 

(mocht u hem nog niet automatisch in u mail krijgen)
Copyright © 2016 De Lokale Partij, All rights reserved.

Verdere contactgegevens staan op onze site

Wilt u iets wijzigen?
instellingen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp