Copy
Politieke agenda juni/juli 2021
Wees alert ! Lees met ons mee.


Laatste ronde voor het reces

Wij maken ons grote zorgen. We voelden ons al uitermate ongemakkelijk toen we als grootste partij in de oppositie geduwd werden, maar zien nu met afschuw hoe het huidige bestuur de gemeente steeds verder vol de vernieling in draait. Wij blijven alert, stellen zaken aan de kaak en sturen bij waar mogelijk! Leest u weer mee? We horen graag uw tips, inzichten en vragen.
 
16 maart 2022 is in zicht
Hoog tijd dat wij gaan groeien. En daar hebben wij u voor nodig. Op diverse manieren kunt u helpen. Stap in, help mee bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. Als aspirant raadslid, fractieassistent, creatieveling, inspirator, klankbord, donateur, meelezer, klusser of als kandidaat op onze kieslijst. Vele opties zijn mogelijk. Wij vertellen er graag meer over. Het is niet eng, wij zijn allemaal blanco begonnen en snappen de vertwijfeling erg goed. Maar met elkaar maken we de democratie. Bel ons: 06-55125260 (Alette).

Deadline voor het stellen van technische vragen over de onderwerpen is: 
Dinsdag 22 juni 12:00uur

Op de agenda in juni/juli 2021

Juni
22

Dinsdag 22 juni 20:00uur
Digitale beeldvormende sessie

  • 20:00 uur BESLOTEN Presentatie in het kader van informatieveiligheid

  • 21:00 uur OPENBAAR Presentaties over plannen Ottenhome & Cannenburgerweg

Het openbare deel is te volgens via de livestream van de gemeentewebsite 

Juni
23

woensdag 23 juni 20:00uur.
Uitnodiging - Open Fractieoverleg
We betrekken u graag. Wij houden Open Fractieoverleg normaliter op de maandag ná het vrijgeven van de agenda's, maar deze maand verschuiven we het naar de woensdag ivm hoorzittingen die plots de maandag ingepland zijn.

Schuif gerust deze woensdag aan. Kijk en praat mee? U bent van harte welkom. We zullen een digitale vergadersessie optuigen. Met één klik is uw aanmelding zo geregeld.


Juni
24

donderdag 24 juni 20:00
Beeldvormende sessie

  • Ontwikkelingen rond Ter Sype in samenhang met vliegveld Hilversum
De BVS is te volgens via de livestream van de gemeentewebsite
Juni
30

woensdag 30 juni 20:00uur
Gecombineerde Commissie
Maatschappelijke Zaken & Ruimte en Economie

Met o.a. Woonvisie, Verkoop Molenmeent, Bestemmingsplan Dammerweg 3-4, Ontwikkeling percelen van de Kansenkaart (Molenmeent, Anton Smeerdijkgaarde en Kininelaantje), Accomodatieregeling en Alternatief voor Zuidsingel Fase 8  
 

Zie hier de bijbehorende stukken

Juli
1

donderdag 1 juli 20:00
Commissie Bestuur en Middelen

Met o.a. Ontheffing woonplicht wethouder Boermans, Bekrachtiging van geheime stukken, Voorjaarsnota 2021, Jaarstukken 2020 en Verstedelijkingsstrategie MRA, 

Dit jaar weer geen kadernota-raad. Was vorig jaar nog sprake van een perspectiefnota 2021, nu wordt ons slechts gevraagd kennis te nemen van het Financieel kader 2022-2025. De Voorjaarsnota 2021 bevat namelijk ook die financiële kaders voor de komende vier jaar. We zijn benieuwd hoe dit uiteindelijk uitwerkt in de begroting van 2022.

Zie hier de bijbehorende stukken

Juli
8

donderdag 8 juli 20:00
Raadsvergadering

Deze agenda komt de vrijdag na de laatste commissievergadering vrij. Te raadplegen dan via de gemeentesite. Inhoud is vaak de optelsom van de commissies.
Cie
Uitleg

Commissievergadering

Een vergadering bedoeld om al het voorlopige standpunt aan te geven en het debat te voeren over onderwerpen. Per fractie zitten max 2 personen aan tafel. Een onderwerp op de agenda kan zijn:
1) Raadsvoorstel; je stelt dan voornamelijk vragen ter verheldering over dat onderwerp zodat we beter in staat zijn wat we in de raad moeten gaan besluiten over dat onderwerp.
2) Commissiestuk; dan wordt er alleen in de commissie over dat onderwerp gesproken en eventueel een mening afgegeven aan het college.
3) Behandelverzoek; dan wordt er over dat onderwerp publiekelijk gedebatteerd. Kan later in de raad met een motie eventueel een concreet verzoek uit komen richting college.


Inwoners kunnen tijdens een commissie inspreken. Hoe dat werkt leggen we u graag uit, neem daarvoor contact met ons op.

Raad
Uitleg

Raadsvergadering

Hier worden uiteindelijk de beslissingen over de raadsvoorstellen genomen door alle 19 raadsleden. Indien je iets van het voorstel gewijzigd wil hebben dan kan dat via een amendement. Wanneer we een expliciet verzoek/opdracht/oproep willen doen aan het college dan doen we dat met een motie. Raadsvoorstellen worden altijd van tevoren in een commissie besproken.

Tip
weg
wijs

Handige linkjes

  • College besluiten; elke dinsdag vergadert het college, de week ná die vergadering worden die besluiten gepubliceerd. U vindt deze besluiten op het kalenderoverzicht van de gemeente. 
  • Regio Gooi- & Vechtstreek; snuffel gerust eens door de onderwerpen die wij regionaal oppakken. Informatie en bijeenkomsten over vraagstukken die gemeenteoverstijgend zijn treft u zoal op de site van Gooi&Vecht.
Onze
Fractie
Doe
mee

 Indien u dat nog niet doet......Copyright © 2021 De Lokale Partij, Alle rechten voorbehouden.


U kunt ons bereiken via:
info@delokalepartij.org
Like ons op Facebook 
 
of volg ons op twitter:
aanmeldenafmelden voor alle mails | update je gegevens 
 


This email was sent to <<E-mail adres (* minimaal verplicht)>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Lokale Partij · Oud Loosdrechtsedijk 16 · Loosdrecht, 1231 NA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp