Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem hier via internet
De laatste tijd was Wijdemeren regelmatig in het nieuws, waarbij vooral onze wethouder Gert Zagt in de publiciteit kwam. En dit had met name betrekking op de gemeentelijke begroting, die naar verwachting niet tijdig aangeleverd zou worden. Daarnaast is op 11 oktober het door Berenschot uitgevoerde onderzoek over de Porseleinhaven gepresenteerd. Twee onderwerpen waar we echt wel eens buikpijn van krijgen, maar dossiers waar we goed doorheen moeten om de - oh zo nodige - basis op orde te krijgen.
Daarnaast ook aandacht voor de reguliere zaken die voorbij komen in de raad.
Problematiek begroting
We zijn blij dat Gert de zware kar trekt op financiën. Hij schakelt op naar de provincie nu dat nodig blijkt en we kijken uit naar het resultaat op 8 november, wanneer de begroting openbaar wordt - iets wat de laatste tijd in de media niet altijd goed naar voren is gekomen. Uiteraard zullen we deze met u delen.
We gaan ons verdiepen in de resultaten, gevolgen en de te maken keuzes.
De commissiebehandeling van de begroting vindt plaats op 8 december, waarna de raad op 14 december de begroting moet vaststellen.
PS  Wilt u alsnog de op 3 oktober gehouden extra raadsvergadering m.b.t. de problematiek van de begroting beluisteren, klik dan hier.
Rapportage Porseleinhaven
Op dinsdag 11 oktober is een besloten informatie bijeenkomst geweest, waarbij Berenschot het rapport van het door de raad gevraagde onderzoek over de Porseleinhaven presenteerde. Hoewel niet verrassend, was het wel zeer pijnlijk om de resultaten te lezen – en vooral een les hoe het niet moet. Raad en college zullen stevig aan de slag moeten met de resultaten. Lees hier het totale rapport.
In de Gooi en Eemlander van 21 oktober een kort plus uitgebreid artikel over dit onderwerp plus 22 oktober een interview met een betrokkene.
Het onderwerp staat als agendapunt op de raadsvergadering van donderdag 27 oktober.
Opkoopbescherming
Na onderzoek van adviesbureau RIGO besloot het college op advies van RIGO af te zien van opkoopbescherming in de gemeente Wijdemeren. Om te voorkomen dat beleggers woningen opkopen, heeft Olivier Goetheer een pleidooi gehouden om deze afwijzing nog eens tegen het licht te houden, waarbij hij ook de praktische kant niet uit het oog verliest.
Lees hier zijn bevlogen betoog.
Extra commissievergadering
Dinsdag 8 november is een commissievergadering Ruimte & Economie i.v.m. de laatste POV-bouwaanvragen, die voor 17 november besloten moeten zijn. De te behandelen dossiers zijn Cannenburgerpark, Nieuw-Loodrechtsedijk 178, Mijnden en Oud-Loosdrechtsedijk achter 63. Klik hier voor de complete agenda van deze avond.
Hebt u vragen over één van de onderwerpen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar: info@delokalepartij.org


Raadsvergaderingen:
Donderdag 27 oktober: klik hier voor de agenda en om live mee te luisteren.
Dinsdag 15 november: extra raadsvergadering, welke live mee te luisteren is. Binnenkort vindt u hier de agenda.
Kleine bouwwerken vergunningsvrij
Mooi nieuws voor onze inwoners had Alette Zandbergen. Vanaf 12 oktober jl. zijn kleine bouwwerken zoals het plaatsen van een dakkapel, kozijnen en zonnepanelen vergunningsvrij. Voorwaarde is dat ze voldoen aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota 2013.
Dus geen leges en minder papierwerk; wel zo makkelijk.
Mocht u hierover specifieke vragen hebben, bel dan met 14035 of kijk op de website van de gemeente.
Erkenning Moluks leed
We zijn blij dat het college invulling heeft gegeven aan de motie van de voltallige raad om tegemoet te komen aan het verzoek van de Molukse gemeenschap in onze gemeente. Lees hier de brief van het college.
Wij zijn er voor u!
Graag weten we wat er speelt in onze dorpen. We stellen het daarom op prijs als u ons laat weten wat u bezighoudt, waar u tegenaan loopt of als u anderszins hulp nodig hebt.
 
Nieuwsblog
Facebook
Website
Meedenken?
Forward Forward
Copyright © 2022 De Lokale Partij.


AANMELDEN
gegevens wijzigen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp