Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem hier via internet
Door de onzekere financiële situatie van Wijdemeren en problemen met de personele bezetting op het gemeentehuis lijkt het alsof Wijdemeren zich in troebel water begeeft. Er wordt echter hard gewerkt om alles helder te krijgen. Zoals toegezegd in een eerdere nieuwsbrief gaan we u daarover op de hoogte houden op het moment dat er daadwerkelijk nieuws te melden is.

In deze nieuwsbrief nu ander actueel nieuws. En hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de gecombineerde commissievergadering Ruimte & Economie / Bestuur & Middelen van donderdag 9 maart.
Commissievergadering B&M en R&O
Geïnteresseerden in de MRA (Metropool Regio Amsterdam) zijn van harte welkom bij de commissie Ruimte & Economie / Bestuur & Middelen op donderdag 9 maart, waarin o.a. de zienswijze op de termijnagenda 2023 van de MRA wordt behandeld.

De MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, Flevoland, 32 gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Onze regio wordt daarin vertegenwoordigd door raadsleden uit de diverse gemeenten. Meer weten over MRA? Klik hier.
 
In de commissie komt eveneens het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen aan bod. Het gaat hierbij niet om nieuwe plannen, maar bevestiging van de wijziging in stemverhoudingen en andere technische zaken.
De commissie begint om 20.00 uur. Kijk hier voor de agenda en de bijbehorende stukken.
Houdt u ook zo van lange termijn planning?
Wij ook, maar de vergaderplanning wijkt de komende maanden flink af in vergelijking met vorige jaren. De planning schuift op, zoals te zien is in de Lange Termijn Agenda, hetgeen ons echt pijn doet.

Enerzijds als gevolg van vertraging vanwege capaciteit, anderzijds omdat er op veel afdelingen keihard gewerkt wordt aan het herstelplan om te komen tot een, door de raad gedragen, toekomstperspectief en het op orde brengen van de basis.
Het motto van ons coalitieakkoord is nog steeds onze leidraad: alle hens aan dek!
Geen 32 woningen in Ankeveen
Een streep door project Cannenburgerpark in Ankeveen. Projectontwikkelaar JeeGee trekt de stekker eruit omdat hij vreest ruim een jaar vertraging op te lopen door de bezwaren van omwonenden.
De te verwachten kostenontwikkeling is naar zijn mening zo fors, dat het woningbouwproject door deze vertraging onbegonnen werk is.

Voormalig wethouder Alette Zandbergen voorzag problemen met het plan. De raad heeft zich toen tot het uiterste ingespannen om het project door te laten gaan.
Wij vinden het dan ook erg teleurstellend voor al die woningzoekenden dat de ontwikkelaar op voorhand het hele project afblaast.
Kandidaat wethouders
Op de vacature voor wethouder zijn diverse reacties gekomen. Na een eerste selectie gaat de sollicitatiecommissie de komende weken in gesprek met verschillende kandidaat wethouders. Er zullen diverse gespreksrondes volgen om tot de beste keuze te komen.
Leeuwenlaan ’s-Graveland
Op 23 februari 2023 zijn schriftelijke vragen ingediend aan het college van burgemeester en wethouders over maatregelen Leeuwenlaan, ’s-Graveland.
Tijdens de BVS (Beeldvormende Sessie) op diezelfde datum is verteld dat de wegwerkzaamheden op de Leeuwenlaan dit jaar op de planning staan om uitgevoerd te worden.
Op de vraag van Dingeman Goossen over de toezegging van geluiddempend asfalt op de Leeuwenlaan werd bevestigend geantwoord.
Verkeersveiligheid Nederhorst den Berg
In Nederhorst den Berg wordt al jaren aandacht gevraagd om maatregelen te nemen om te hard rijden tegen te gaan. Berger en raadslid Wilma Snel beschikt over een lange adem.
De hoge snelheid van het verkeer bij de scholen en op de 30 kilometerweg in het centrum wekt bij velen ergernis en baart zorgen.
Veiligheid in het verkeer is een terugkerende reden om in actie te komen.
Met wethouder Gert Zagt is inmiddels een informeel gesprek hierover gevoerd en de eerste aanzet tot bewustwording is gestart. Met scholen en omwonenden wordt gewerkt aan verdere acties. Lees hier het artikel uit de Gooi en Eemlander van 27 februari 2023.
Herdenking inval Oekraïne op 24 februari.
Terwijl een gure wind en striemende regen het gevoel van verlies en verdriet onderstreepte, sprak burgemeester Crys Larsson de aanwezigen in het Engels toe.
Na de warme en empathische woorden in Het Lichtbaken in Loosdrecht, werd buiten de Oekraïense vlag gehesen en een krans gelegd. Het was een moment om stil te staan bij de kracht van gemeente Wijdemeren om mensen in nood de hand te reiken én geraakt te worden door het enorme leed van deze afschuwelijke oorlog, zo dichtbij.
Tentoonstelling Splash
Tot slot: het door de in Nederhorst den Berg woonachtige Hannelore Houdijk geschilderde ‘Loosdrechts Porselein 2’ (zie foto), dat normaal gesproken in de raadzaal in Loosdrecht hangt,  is vanaf 10 maart tijdelijk te bewonderen in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten in Bunnik.

Voor Houdijk staat het Loosdrechts servies voor de kwetsbare menselijke cultuur en het water voor de overheersing van de krachtige natuur.
Klik
hier voor de website van het museum en informatie over de tentoonstelling SPLASH, Kunst onder water.
Nieuwsblog
Facebook
Website
Meedenken?
Forward Forward
Copyright © 2023 De Lokale Partij.


AANMELDEN
gegevens wijzigen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp