Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem hier via internet
Woensdag 15 december vonden de algemene beschouwingen plaats. De begroting 2023 is daarbij, hoewel niet sluitend, met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Niet dat iedereen hier blij mee was, maar wél een document dat dient als basis voor het maken van een herstelplan. Een middel om een visie en strategie te ontwikkelen en waarvoor al de eerste stappen gezet zijn.
 
Lees onderstaand het betoog van onze fractievoorzitter Margriet Rademaker.
Voorzitter,Begroting
Oh, wat had ik me hierop verheugd! De eerste begroting van de wethouder financiën van De Lokale Partij. In mijn gouden glitterpak zou ik staan glimmen van trots, confetti en slingers erbij. Hoe anders…
Waar De Lokale Partij al zo lang bang voor was, is uitgekomen: we krijgen de begroting meer-jaren niet sluitend. Heeft het zin dat ik dat zeg? Nee, maar soms heeft frustratie ook een beetje uitweg nodig.
 
Inzicht krijgenWat heeft dan wel zin?
Hier ligt een begroting die duidelijk inzichtelijk maakt wat we moeten doen om de basis op orde te hebben. Hoe verantwoordelijk kosten en baten opnemen er uitziet. De risicoparagraaf is uitgebreid met zaken waar De Lokale Partij al langer op tamboereerde: onderhoud kapitaalgoederen, riolering, inflatie, salarislasten.
Zowel de rekenkamer als de provincie hebben wat technische aanbevelingen gedaan. De Lokale Partij gaat er vanuit dat het college die meeneemt in het proces bij de Begrotingswijziging, die het slotstuk moet vormen van het Herstelplan - de nieuwe begroting.
 
Lege portemonneeMaar daar zijn we er niet mee... Die begroting heeft dan nog steeds een gat, een groot gat. Dat tekort zal hoe dan ook opgelost moeten worden!
In het proces daarbij ziet De Lokale Partij nadrukkelijk ook een rol voor de gemeenteraad weggelegd. We kijken uit naar een planning en procesaanpak. Daarover willen we graag raadsbreed in het begin van het nieuwe jaar van gedachten wisselen. Uiteindelijk moeten we er in een gezamenlijk traject samen sterker uit komen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheidDe Lokale Partij vindt dit een collectieve verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Van eenieder verwachten wij daarbij constructieve inbreng om daaraan bij te dragen. Een eenvoudige exercitie zal dit niet worden. We moeten als raad onze verantwoordelijkheid nemen voor afgewogen ingrijpende beslissingen. Voor wie het nog niet duidelijk is: het is nu erop of eronder!
 
Maar er is nog meer!
De financiële situatie van de gemeente, waar je bij een begroting misschien het eerste aan denkt, is niet het enige. Hoe wij er qua organisatie voorstaan is eveneens grote reden tot zorg.
Ziekteverzuim, vacatures, veel inhuur en een groot personeelsverloop… Medeoorzaak van koersloosheid in het verleden, namelijk: waar moet het met Wijdemeren naar toe? Wat voor gemeente willen we zijn? Sommigen zeggen zelfs wat voor gemeente kúnnen we zijn.
Onduidelijkheid over die toekomst wreekt zich keer op keer. Daar moeten we wat mee!

Stip aan de horizonDe Lokale Partij ziet een proces voor zich waarbij ook eindelijk eens die stip op de horizon vorm krijgt. Los van het Herstelplan, maar toch ook weer niet. Want op enig moment grijpen deze twee processen in elkaar en moet een goede integratie plaatsvinden.
De overeenkomst tussen beide trajecten is dat voor beide een grote rol en stevige invulling van de gemeenteraad verwacht mag worden. De Lokale Partij is daar klaar voor.
 
Wij vinden het ellendig dat we onze inwoners en ondernemers met lastenverzwaring moeten confronteren, terwijl we hen in deze lastige tijd juist zo graag hadden willen ontzien.
LastenverzwaringWij vinden het bijzonder vervelend dat we zo’n enorm inhuurbudget hebben en dat de dames en heren, onze ambtenaren, die er zo keihard aan sleuren, zo weinig nieuwe vaste collega’s hebben met wie ze het werk kunnen delen.
We balen ervan dat in het sociaal domein weinig extra gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de mantelzorgers, ze worden niet eens genoemd.
En een nieuwe cultuurnota? Het zal dat die aan de beurt is, maar wij denken niet dat de oh zo belangrijke cultuur tot stilstand komt in Wijdemeren als we wat langer met de oude nota moeten doen.

En ik snap het, we moeten onze zaken gewoon op orde hebben, maar we zullen moeten prioriteren en laten we dan éérst de nota maatschappelijk vastgoed eindelijk eens oppakken. We wachten al zo lang, de klok tikt...We wachten al meer dan twee jaar!
We kijken uit naar het rapport van bureau Legitiem, zodat we met de recreatieondernemers en andere belanghebbenden aan de slag kunnen met de recreatienota. Maar hebben we daar de handjes wel voor?
We willen een betrouwbare partner blijven binnen de regio en MRA en gebruikmaken van gedeelde kennis en kunde.
En meneer Zagt, het participatie budget vanaf 2024 halveren? Daar wordt De Lokale Partij natuurlijk niet vrolijk van!
Kortom we maken ons zorgen.
Maar zorgen moet je doen, niet maken!
 
Vorige week zijn de fractievoorzitters naar het provinciehuis in Haarlem gegaan om met gedeputeerde Zaal de financiële en organisatorische situatie in Wijdemeren te bespreken. Want hoe nu verder?
Huidige situatie stoppenEr moet een Herstelplan komen, met een sluitende begroting in een proces met de raad, onder regie van het college.
Vandaag komen vanuit de raad daarvoor, om in het nautisch thema te blijven, de eerste schoten voor de boeg. Parallel daaraan zal de raad stevig aan de slag moeten met de vraag: wat voor een gemeente wil en kan Wijdemeren zijn?

We hopen dan ook dat de antwoorden op de door de raad gezamenlijk gestelde vragen snel komen. Want die zullen de basis vormen voor het onderzoek. Daarbij zullen alle opties bekeken worden. Regiegemeente of uitvoeringsgemeente, van volledig zelfstandig tot fusiegemeente? Het moge duidelijk zijn waar de voorkeur van De Lokale Partij ligt, maar we zullen niet op voorhand mogelijke keuzes uitsluiten. Het belang van de inwoners staat voorop! Wij willen hen dan ook graag intensief betrekken bij dit proces.

SamenwerkingHet was een goed gesprek in Haarlem. Vooral door de eensgezindheid waarmee de fracties de handen ineen slaan om deze situatie aan te pakken en tot een oplossing te komen.
We zijn ons allemaal bewust dat dat een hele kluif wordt, maar we gaan er wel voor, met elkaar! En dat vindt De Lokale Partij mooi en daarom toch een beetje gouden glitter (noot: Margriet had goudkleurige laarzen aan), voor de eerste stappen.
 
Werken aan herstelplanWe kregen ook advies: stel hem vast deze begroting met gat, ga niet proberen hem sluitend te amenderen, maar ga gestructureerd met elkaar aan het Herstelplan werken.
Dat brengt ons in een rare situatie. Totdat de nieuwe begroting er is werken we volgens de oude begroting. Dat betekent ook dat er niet zoveel te amenderen valt. En dat is jammer, want het is altijd een mooie graadmeter om te bezien wat college en collega’s bereid zijn te geven.
 
Samenwerken met handen uit de mouwenDaarom van ons een symbolisch cadeautje: een paar werkhandschoenen. Voor iedereen hetzelfde; raad, college en organisatie. Het staat voor waar wij gezamenlijk voor gaan: stevig aan de slag voor een financieel en organisatorisch gezond Wijdemeren, waar de inwoners bediend worden zoals ze mogen verwachten.

We vertrouwen erop dat u hem oppakt!

Margriet Rademaker,
Fractievoorzitter De Lokale Partij
Nieuwsblog
Facebook
Website
Meedenken?
Forward Forward
Copyright © 2022 De Lokale Partij.


AANMELDEN
gegevens wijzigen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp