Copy
En dan ook nog het gewone raadswerk.....

Wat gebeurt er ?

November 2016 | Politiek in Wijdemeren

Doet u met ons mee?

Er is meer dan alleen bestuurskrachtmeting

Ook het "gewone" raadswerk is doorgegaan. We praten u graag even bij over enkele onderwerpen die zoal vanaf maart voorbij kwamen. Het is slechts een kleine greep uit waar wij onze tanden in hebben gezet. (Onderstreepte zinnen en bijna alle foto's kan u aanklikken).

Vluchtelingen

Een serieus en emotioneel vraagstuk. Mensen in nood dien je op te vangen. De regio en gemeente hadden een plan; Crailo & evt  opvang kleinschalig en verdeeld over de dorpen. De schrik was groot toen plots het plan AZC op Ter Sype gepresenteerd werd. 400 op 1 plek. Dat was niet de afspraak. Wij hebben kritische vragen gesteld over draagvlak, proces en besluit. De openheid aan info over dit onderwerp verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Inwoners verenigden zich en lieten op nette wijze van zich horen. Het COA trok de stekker uit het plan. Niet rendabel was het.
 

Plan De Nieuwe Harmonie

Op dit moment zit een plan in Nederhorst den Berg in de pijplijn. Ondernemer Zwagerman wil een bedrijfspand omturnen tot woonunits en aldaar statushouders huisvesten en leer/werktrajecten bieden. Omwonenden zijn wederom laat geïnformeerd. Dat helpt niet mee in het creëren van draagvlak. Wat de precieze afspraken zijn weten wij ook nog niet. Er is al wel een website ingericht door de gemeente (klik hier). In december moet de raad hier nog haar ei over leggen. Inspreken kan u dus nog 6,7,of 8 december. #ToBeContinued

Alstublieft 
geld retour

Na flink grasduinen in de begroting viel ons het nodige op. In 10 minuten legt Gert het hier aan u uit.  We zijn trots op het bereikte resultaat (amendement en alle moties zijn aangenomen) O.a. Geld dat al retour was ontvangen door gemeente gaat op ons verzoek nu direct terug naar onze inwoners. 😊
 

Facebook

Onze tweets worden automatisch naar Facebook door gezet. Korte tekstjes om ff bij te blijven. Blijf bij, like onze  facebookpagina /DeLokalePartijPolitiek
Een vraag stellen? Je mening met ons delen? Dat kan daar dus nu ook.


Twitter Logboek

Lees op uw gemak eens onze tweets. Dit blijft een aardig logboek van onze activiteiten. 

Ter plekke

Wij gaan vaak ter plekke kijken en bezoeken presentaties/ workshops en overleggen om een betere indruk te krijgen van de verschillende onderwerpen.
Bijvoorbeeld: 
Aula De Hornhof in NdB, Knorr, Herinrichting Zuidereinde-zuid, Sypesteyn, Boomhoek, Roadshow omgevingswet of de  multi-disciplinaire rampenoefening NdB hieronder.

Gezellige ALV

In een heus boerderijtheater ontvingen we leden en niet-leden voor onze 1e ALV. Middels een presentatie gaven we een kijkje in wat we gedaan hebben en van plan zijn. Met daarom heen genoeg gelegenheid om gezellig met elkaar in gesprek te zijn. Wij hebben om deze avond een grote strik gedaan. Bekijk hier de impressie die we maakten. Komt u ook volgende keer? 

We hebben een lijst met verkeersonveilige situaties in onze gemeente waaronder De Kwakel in Kortenhoef. In de boeken stond dit voor € 2000 maar uiteindelijk kost het € 77.500 😳Let wel! voor een herinrichting waarvan alle partijen hebben gezegd dat deze oplossing niet optimaal is. 🙈 Begrijpt u het? Wij vonden dit zonde van het geld. Dit geeft onze burgers geen oplossing. Dit is in onze ogen duur afkopen/ afvinken van een lijstje.


Input leveren?

Wilt u over een onderwerp uw mening kwijt? Dat kan bij ons. Mail gerust uw inzichten. Wij betrekken u graag inhoudelijk bij onderwerpen die spelen. Meer info? Bel of mail ons
Horstermeer 
Rechter vernietigd het flexibel peilbesluit in de Horstermeer.

Wij bezochten bezorgde bewoners ivm de bestemmingsplan-procedure en waren onder de indruk van hun specialistische kennis. 

Metropoolregio

Hoe houden we het landschap sterk en vitaal in de toekomst met alle ontwikkelingen in #MRA (Metropoolregio Amsterdam). In Haarlem spraken wij mee over de "achtertuin" van Amsterdam.

Mind You
3 mnd wc's op
zuwe-strandje
€ 17.500 !!!

In zomer 3 mnd lang toiletten. Goed plan, maar dat kan toch goedkoper? We hadden een prima alternatief van wel €10.000 GOEDKOPER?
Echter dit plan werd weggestemd. Wethouder Reijn wilde persé zijn plan en opzet. Wilde niet eens ons voorstel onderzoeken of dat beter was. Ook als motie kwam het in de prullenbak. De meerderheid dekte hem en de burger mag het weer betalen. #onbegrijpelijk
 

Subsidiëren met beleid

Onze onafhankelijke rekenkamercommissie bekeek het subsidiebeleid eens grondig. Er werd ons een duidelijke spiegel voorgehouden. Prima conclusies waar je ons inziens serieus op moet acteren. En dat was ook het plan van het college, de adviezen overnemen. Maar de coalitie bedenkt zich en amendeert (=wijzigt) zodanig het advies dat alle kritische noten eruit gefietst werden (echt ff aanklikken en lezen).  #shameSHAMEshame Coalitie is wars van zelfreflectie 

Exoten

In juni kwam wetenschap, politiek en de praktijk samen. De plas op om te kijken welke problemen cabomba en ook berenklauw geven. Ook statenleden van ProvNH gingen mee en lieten zich door de expertise van dhr Blase (burgerinitiatief Cabomba) informeren over de overlastgevende exoten.

7,8 miljoen 

In regio G&V is er 7,8 miljoen subsidie beschikbaar om uw huis te laten schoonmaken. Ongeacht of u een indicatie heeft of niet. Per uur kan u €10 euro subsidie krijgen. Wij vinden dit niet de juiste wijze van het besteden van overheidsgeld. Helaas is het ons niet gelukt om deze miljoenen te labelen specifiek voor de "wmo-inwoners". Tja en nu de regeling er toch is.... zie hier alwaar u het kan aanvragen.

Methode Theo

Tja je moet er maar trots op zijn om zo herinnerd te worden. Honoreren aanvraag die niet aan de regels voldoet. Er gewoon een hele grote mouw aan passen. Gewoon, omdat de aanvrager sympathiek is. Tja.
 

 
 
Helaas lijkt het dat "Methode Theo" steeds meer invulling krijgt.
 


 


Nieuwsbrief

Krijgt u overhoop onze nieuwsbrief nog niet per mail. Meld u dan aan via deze deze link


Regiocenten

Ook de begroting van Regio Gooi & Vecht net als van onze omgevingsdienst bekijken wij kritisch. Schrijven zelf zienswijzen of scherpen ze aan en vinden soms 4 ton die het college en collega-raadsleden niet hadden opgemerkt!!! Onze controlerende taak in optima forma die zijn vruchten afwerpt voor u. We delen onze ideeën in de regio, zodat ook andere gemeenten er voordeel van hebben.

Woonvisie 

Voor ons is het heel eenvoudig. De vergrijzing zet enorm door de komende jaren. Willen we in onze dorpen levendigheid en voorzieningen houden, dan moeten er betaalbare woningen bij komen.
En niet zo’n klein beetje ook. Zowel in de huur- als koopsector. Starters en jonge gezinnen dragen zo bijvoorbeeld bij aan het verenigingsleven en de instandhouding van basisscholen.

Auditcommissie

Een cie die de ingewikkelde cijfermaterie moet begeleiden en beoordelen. Geen gemakkelijke klus. Het is inmiddels bekend dat het tijdig klaarhebben van de jaarrekening een groot drama was. Ook de wethouder financiën verliet tussentijds het schip en op het  moment suprême, verlieten de 2 raadsleden van de coalitiepartijen het "zinkende"?? schip. Wij vinden dit wel heel opvallend.


Foto wwk

Insprekers

Wij zijn erg blij met burgers die inspreken tijdens een commissie. Zij maken onderwerpen helder en vergaderingen worden levendiger. Zoals onlangs over Visie polder Kortenhoef concludeerde inspreker "Beste commissie, ik had beroep gedaan op uw gezonde verstand, en dat blijkt aanwezig te zijn" De visie ging terecht niet naar de raad, was zeker niet rijp.


Wilt u ook eens inspreken? Wij wijzen u graag de weg.

Tommy-Boy

Wij volgen met bijzondere belangstelling de inzet van ons bestuurslid Michael Kulkens, die na het tragische ongeval van zijn zoon Tommy Boy zich hard maakt voor " doe ff normaal met je mobiel op de fiets" Razend druk heeft Michael het met gesprekken met de Minister, Tiësto, Pauw en vele anderen. Onlangs lanceerde Michael de fietsmodus-app. 👍👍👍#trots

Wachtgeld

We adviseren u om de band eens na te luisteren hoe zaken gelopen zijn. De burgemeester geeft naast Gert heldere uitleg.
Veel onwaarheden zijn inmiddels over Gert zijn situatie geschreven. Dat deed flink pijn! Gelukkig zijn er ook mensen die bij Gert zelf de feiten gecheckt hebben.  Zijn deur staat altijd open mocht u nog het fijne willen weten.
 

website verrassend goed

Cor Koster beoordeelde onverwachts de websites van de politieke partijen en was positief verrast door onze site. Predikaat:
 
"Meest overzichtelijk"

😊

Neem gerust een kijkje op:
Wij proberen hem zo actueel mogelijk voor u te houden.

Hulp & steun

We zijn verheugd met de aanmeldingen van mensen die ons willen steunen.

Wilt u ook lid worden? Dat kan en daar zijn we erg blij mee. Inhoud en logica moet weer terugkomen in de politiek.
   
Het is niet alleen maar bestuurskrachtonderzoek wat de klok slaat. Onze fractie houdt zich ook nog met tal van andere onderwerpen bezig. Elke maand kent de cyclus van 3 raadscommissies met tal van onderwerpen en 1 Raadsvergadering. Daarnaast zijn er ook nog eens vele  bijeenkomsten in de regio. De Lokale Partij laat zich goed informeren en trekt er pro-actief op uit om mee richting te kunnen geven aan gemeenteoverschrijdend beleid. Wij houden van inhoud!

Goed om te merken dat steeds meer mensen ons steunen met een lidmaatschap en zelfs met donaties. Dank.

Hartelijke groet,
Emile Bakker,
voorzitter

 Volg ons op twitter | Lid worden | Like ons op facebook
Copyright © 2016 De Lokale Partij, Wilt u iets uit deze nieuwsbrief gebruiken? Dat mag, laat het ons dan wel even weten.Website: www.DeLokalePartij.org
Twitter: @DeLokalePartij_
Facebook: DelokalePartijPolitiek
Email: info@delokalepartij.org 
Email Marketing Powered by Mailchimp