Copy
Politieke agenda januari 2020
Wees alert ! Lees met ons mee.


We gaan weer beginnen

Nog 427 dagen en dan mag u weer naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd nog ca 12 volle vergadercycli. Natuurlijk tellen wij al af en blijven wij alert op de dossiers die voorbijkomen.

De ervaring leert dat u ons inmiddels goed weet te bereiken. Fijn dat u uw inzichten en vragen met ons deelt over de diverse onderwerpen. Blijf dat doen. Met elkaar weten wij meer. Een digitaal gesprek is tegenwoordig zo opgezet. Hieronder treft u de politieke agenda's van januari. Lees mee en deel wat u opvalt of zou willen vragen. Dit kan door ons te mailen op info@delokalepartij.org of bel ons (06-55125260).

 
Deadline voor het stellen van technische vragen over de onderwerpen is: 
Dinsdag 19 januari 12:00uur

 


 

Op de agenda in januari 2021

jan
14

donderdag 14 januari 20:00uur

Ter info: Digitale NIET OPENBARE sessie

  • Omgevingsvisie

In deze digitale sessie kunnen de raadsleden vragen stellen aan ambtenaren en de wethouder over Omgevingsvisie Wijdemeren. Bijv. over de website die online is gegaan of over de planning en het proces (er zijn geen documenten en er is geen agenda; de inhoudelijke behandeling van de omgevingsvisie volgt tzt).
jan
19

dinsdag 19 januari 20:00uur.
Digitale beeldvormende sessie

  • Diverse ruimtelijke plannen
    - geen idee welke plannen dit betreft

Via griffier@wijdemeren.nl kan iedereen een linkje naar deze MSteams-vergadering ontvangen. Helaas nog steeds onduidelijk of u ook zelf mee mag praten. #gewoondoen
jan
20

woensdag 20 januari 20:00uur.
BESLOTEN bijeenkomst

  • Beleid Participatiewet

Besloten ivm privacy van het te bespreken onderwerp. 21 en 26 januari wordt over dit onderwerp wel openbaar gesproken.
jan
21

donderdag 21 januari 20:00
Beeldvormende sessie

Onderwerpen (geen stukken):

  • Mobiliteit

  • Participatiewet en het gemeentelijke beleid

Via griffier@wijdemeren.nl kan iedereen een linkje naar deze MSteams-vergadering ontvangen. Helaas nog steeds onduidelijk of u ook zelf mee mag praten. #gewoondoen

jan
26

dinsdag 26 januari 20:00
Commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken

Met o.a. Startnotitie Veranderopgave Inburgering, subsidieregelingen basisonderwijs 2021, en beleid participatiewet.
 

Zie hier de bijbehorende stukken

jan
27

woensdag 27 januari 20:00uur
Commissie Ruimte en Economie

Met o.a. plannen voor 't Laantje3 en 4, Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a en 211 en West End.

Vergeet ook niet te kijken naar de hamerstukken:  Oud Loosdrechtsedijk 243, Middenweg 29-33, krediet opknappen strand Spiegelplas, Middenweg 106, Eilandseweg 10ws02, Eilandseweg 4a en het paraplubestemmingsplan parkeren Wijdemeren.

 

Zie hier de bijbehorende stukken

jan
4

donderdag 28 januari 20:00
Gecombineerde Commissie Bestuur en Middelen & Ruimte en Economie

Met o.a. Toekomstige samenwerking Recreatie Plassengebied, Stedenbouwkundig kader revitalisering Meenthof en locatie 2e IKC (evt naar Ter Sype??)
 

Zie hier de bijbehorende stukken

febr
1

maandag 1 februari 20:00uur 
Open Fractieoverleg

Wilt u ook eens met ons meekijken en meepraten? U bent van harte welkom. We zullen een digitale vergadersessie optuigen. Met één klik is uw aanmelding zo geregeld.


febr
4

donderdag 4 februari 20:00
Raadsvergadering

Deze agenda komt de vrijdag na de laatste commissievergadering vrij. Te raadplegen dan via de gemeentesite. Inhoud is vaak de optelsom van de commissies.
Cie
Uitleg

Commissievergadering

Een vergadering bedoeld om al het voorlopige standpunt aan te geven en het debat te voeren over onderwerpen. Per fractie zitten max 2 personen aan tafel. Een onderwerp op de agenda kan zijn:
1) Raadsvoorstel; je stelt dan voornamelijk vragen ter verheldering over dat onderwerp zodat we beter in staat zijn wat we in de raad moeten gaan besluiten over dat onderwerp.
2) Commissiestuk; dan wordt er alleen in de commissie over dat onderwerp gesproken en eventueel een mening afgegeven aan het college.
3) Behandelverzoek; dan wordt er over dat onderwerp publiekelijk gedebatteerd. Kan later in de raad met een motie eventueel een concreet verzoek uit komen richting college.


Inwoners kunnen tijdens een commissie inspreken. Hoe dat werkt leggen we u graag uit, neem daarvoor contact met ons op.

Raad
Uitleg

Raadsvergadering

Hier worden uiteindelijk de beslissingen over de raadsvoorstellen genomen door alle 19 raadsleden. Indien je iets van het voorstel gewijzigd wil hebben dan kan dat via een amendement. Wanneer we een expliciet verzoek/opdracht/oproep willen doen aan het college dan doen we dat met een motie. Raadsvoorstellen worden altijd van tevoren in een commissie besproken.

Tip
weg
wijs

Handige linkjes

  • College besluiten; elke dinsdag vergadert het college, de week ná die vergadering worden die besluiten gepubliceerd. U vindt deze besluiten op het kalenderoverzicht van de gemeente. Helaas is 17 nov de laatst gepubliceerde. Wij hebben hierover al aan de bel getrokken. #openbaar #beetjeslordig #wordtgefixt
  • Regio Gooi- & Vechtstreek; snuffel gerust eens door de onderwerpen die wij regionaal oppakken. Informatie en bijeenkomsten over vraagstukken die gemeenteoverstijgend zijn treft u zoal op de site van Gooi&Vecht.
Onze
Fractie
Doe
mee

 Indien u dat nog niet doet......Copyright © 2021 De Lokale Partij, Alle rechten voorbehouden.


U kunt ons bereiken via:
info@delokalepartij.org
Like ons op Facebook 
 
of volg ons op twitter:
aanmeldenafmelden voor alle mails | update je gegevens