Copy
Butlletí electrònic del Programa CoMeDPro
CoMeDPro

Primer butlletí del Projecte CoMeDPro

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació (Catalunya, Espanya), el Ministeri de Turisme (Israel) i l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio (Sardenya, Itàlia) s’associen per promocionar el desenvolupament socioeconòmic en un espai de relació comuna entre els seus territoris (Projecte CoMeDPro)

La conca mediterrània sempre ha estat un lloc comú caracteritzat per un intens intercanvi de població, cultura, béns i valors entre els diferents països. Avui dia la contribució de productes tradicionals com el vi, l’oli d’oliva, la sal, els tèxtils, i l’artesania a l’economia de les zones rurals està disminuint a causa de diversos factors, incloent-hi la disminució de la població, l’abandonament de l’activitat agrària i la pèrdua de la competitivitat de les petites empreses.ue millorin les oportunitats per a les petites empreses.

L’equip de CoMeDPro us dóna la benvinguda al primer butlletí d’informació que neix amb la intenció d’informar-vos de tots els esdeveniments relacionats amb aquest projecte.

El projecte CoMeDPro, acrònim de “Common Mediterranean Development Project” està emmarcat dins del programa europeu ENPI CBC Medi. Aquest programa permet la cooperació transfronterera entre països de la Unió Europea (UE) i els països socis de regions ubicades al voltant de les costes del Mediterrani.

Com es materialitza el projecte CoMeDPro

 

La conca mediterrània sempre ha estat un lloc comú caracteritzat per un intens intercanvi de població, cultura, béns i valors entre els diferents països. Avui dia la contribució de productes tradicionals com el vi, l'oli d'oliva, el formatge, els productes locals i l’artesania a l’economia de les zones rurals pot tenir un paper important en el desenvolupament territorial.

CoMeDPro s'adreça al foment de l'activitat econòmica de Catalunya, Sardenya i Israel, millorant la competitivitat de les activitats artesanals i dels productes locals, implementant uns estàndards de qualitat i creant oportunitats comercials mitjançant una xarxa de dinamització conjunta del sector agroalimentari, d'artesania local i turístic.Tot això millorarà l’atractiu de les zones rurals, estimularà el Desenvolupament local i les capacitats professionals.

La durada del projecte és de 24 mesos, finalitzant el 30 de desembre de 2015.
 

Àmbit Catalunya


A Catalunya l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del sector de l’oli d’oliva verge extra i del vi en zones de Denominació d’Origen mitjançant la promoció de la cultura de l’oli d’oliva, del vi del paisatge i el territori.
 

Àmbit Israel


A Israel l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses d’artesania i productes religiosos locals dins de les rutes històriques situades al Negev (La ruta de les Espècies i l'Encens) i a Galilea (la ruta de l'Evangeli).
 

Àmbit Sardenya


A la província d’Oristano de la regió de Sardenya l’objectiu del projecte és augmentar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del sector de formatge, oli d’oliva, el vi i la pasta.

Què hem fet

Trobades transnacionals amb els socis del projecte

Trobada Inicial Transnacional


El tret de sortida va tenir lloc a Barcelona el mes de març de 2014. En aquesta reunió el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a líder del projecte, va explicar quines serien les tasques de cadascun dels socis i quan i com s'havien de desenvolupar.
 

Segona trobada transnacional


La segona trobada transnacional va tenir lloc del 24 al 27 de novembre a Israel. En aquests 4 dies es va parlar de qüestions tècniques i econòmiques del projecte. Un dels objectius principals va ser consensuar i validar els estàndards de qualitat que es demanen posteriorment a les empreses dels tres països, que participen en el projecte.
 

Tercera trobada transnacional


En aquesta tercera trobada transnacional, que va tenir lloc a Barcelona del 14 al 17 de juliol es va efectuar el seguiment del grau d’implementació de cadascun dels àmbits d’actuació del projecte, fent especial incidència en els aspectes pressupostaris, de certificació, i les auditories. Així mateix, també van ser eixos centrals de les sessions de treball i de les ponències, la presentació de la línia de comunicació del projecte centrada en les noves tecnologies -web i xarxes socials- l’explicació i el debat del model de xarxa de dinamització conjunta del sector agroalimentari, d’artesania local i turístic; i l'aprovació del marc comú transnacional per a les polítiques de desenvolupament orientades al sector i per a les metodologies de suport del negoci que tenen el seu origen en el CoMeDPro.

Trobades amb agents del sector i possibles empreses interessades

Contacte amb els agents dels sectors implicat


Els representants del projecte a cada país s’han posat en contacte amb els agents dels sectors implicats. Aquestes reunions han permès el consens de les temàtiques formatives destinades a les empreses dels sectors i del seu territori i la validació dels requisits mínims d’entrada i dels estàndards de qualitat que han de complir les empreses del sector que estan interessades a participar en el projecte.
 

Contacte amb les possibles empreses interessades


En aquestes reunions s’ha explicat el projecte CoMeDPro i quins eren els requisits per formar part del projecte. Fins al moment, entre les tres regions es disposa de més de 400 empreses inscrites que estan interessades a formar part del projecte, d’aquestes aproximadament la meitat, estan participant en les activitats que es porten a terme en el marc del projecte.

Activitats formatives


Les activitats de formació estaven adreçades tant a les empreses adherides al projecte com a altres empreses i persones interessades: restaurants, comerços, agències de viatges, espais naturals i culturals, guies turístics, activitats esportives, etc.

En el cas de Catalunya el mes de març del 2015 es van iniciar les formacions gratuïtes dirigides als petits empresaris per actualitzar les tècniques de gestió empresarial, màrqueting i vendes on-line, així com millorar les capacitats i habilitats de les persones en matèria de foment de l’emprenedoria.

Aquestes formacions van estar consensuades amb els agents i es van organitzar amb les Escoles de Capacitació Agrària i la Federació de cooperatives en les tres zones elegibles i diferenciades del territori de Catalunya: l’Empordà, la zona de Tarragona i Lleida i les Terres de l’Ebre.

Les temàtiques plantejades es van dividir en quatre grans blocs:
  • Atenció a clients i visitants i venda directa
  • Territori i producte
  • Màrqueting i venda online
  • Aspectes econòmicofinancers
Durant el mes de setembre i octubre Israel i Sardenya també organitzarà activitats formatives per les empreses del seu territori organitzades en el marc del projecte CoMeDPro.

Activitats d’assessorament empresarial


La millora de la competitivitat passa necessàriament per una diagnosi prèvia de les empreses amb l'objectiu de conèixer quines són les seves necessitats i poder oferir-los sense cap cost, un assessorament individualitzat.

A Catalunya 78 empreses d’oli d’oliva i vi que participen en el projecte europeu CoMeDPro han rebut durant els mesos de març i d’abril de 2015 una diagnosi empresarial inicial. Aquesta acció els hi ha permès detectar quines necessitats formatives i el tipus d’assessorament empresarial individualitzat necessiten, per assolir els estàndards de qualitat consensuats amb els socis europeus i adherir-se a una futura xarxa transnacional de comercialització entre els països que hi participen.

Durant el mes de setembre i octubre Israel i Sardenya també organitzarà assessorament empresarial a les empreses del seu territori organitzades en el marc del projecte CoMeDPro.

Seguiu l'activitat del programa CoMeDPro a la Xarxa

 

El programa CoMeDPro ha obert diversos comptes a les xarxes socials amb els quals es treballarà per mantenir un punt de connexió viu amb totes les empreses, professionals i entitats vinculades al programa.

Cada soci treballarà per exposar i atendre les particularitats del seu territori, per aquest motiu els comptes del programa CoMeDPro a Catalunya centraran l'atenció en l'àmbit social, econòmic, científic, gastronòmic i cultural, sempre relacionat amb l'oli d'oliva i el vi.

Us convidem a seguir l'activitat digital del programa i a participar-hi. Ens trobareu a:

Properes actuacions

La xarxa de dinamització conjunta del sector agroalimentari, d’artesania local i turístic

 

El desenvolupament del turisme basat en la producció agrícola i el cultiu té moltes implicacions de pes per a la naturalesa rural, la conservació del paisatge i la promoció econòmica

El Projecte CoMeDPro es materialitzarà amb la creació d'una xarxa transnacional d'activitat agroturístiques. Les tres regions que formen el projecte són tres paradigmes de la cultura mediterrània: comparteixen clima, fauna, vegetació, cultius, dinàmiques agroeconòmiques i forts vincles històrics i culturals. Aquest punt d'unió són la base sobre la qual es teixirà una xarxa de serveis agroturístics centrats principalment en la terra de l'oli d'oliva, el vi i els formatges.

La xarxa agroturística ha de ser un impuls tant per a les empreses que elaboren productes alimentaris basats en l'oli d'oliva, el raïm i el formatge, com les petites empreses artesanals de base tradicional, com ara la filatura tèxtil, la llana, l'elaboració d'estris de fusta, i també els establiments hotelers.

Es tracta de fer valdre el món rural contemporani, el camp és un punt d'atracció que enriqueix l'experiència, la descoberta i l'activitat del viatger. Promoure l'hospitalitat rural, compartir el coneixement dels processos d'elaboració i conreu són dinàmiques que aporten valor a una nova forma de viatjar i de conèixer la mediterrània. Alhora es fomenta una nova via de sostenibilitat per a un sector i en uns territoris on cal preservar l'equilibri entre la viabilitat econòmica i el respecte pel territori.

Angel inversors

 

Suport a emprenedors i projectes amb potencial emprenedor


Dins del programa CoMeDPro es potencien també la creació de models i línies de negoci en què hi hagi accions innovadores, adreçades a oferir serveis i productes dins les línies d’actuació del programa CoMeDPro. En aquest sentit s’està treballant a cada país per:
  • Identificar projectes innovadors
  • Buscar inversors
  • Organitzar trobades amb àngels inversors
  • Dinamitzar tallers i seminaris

Contacte

Sra. Immaculada Malet i Prat
Coordinadora del projecte
immaculada.malet@gencat.cat
Tel. +34 933 046 700

comedpro.eu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Correu electrònic
International Cooperation and DevelopmentENPI CBCMED Cross-Border Cooperation in the Mediterranean
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Israel Ministry of TourismRegione Autonoma della Sardegna
This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Secretary General Dpt. of Agriculture, Lifestock Fisheries, Food and Natural Environment of the Catalan Government and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of theProgramme’s management structures.

The project CoMeDPro total budget is € 1.530.000,00 and it is financed, [for an amount of 1.377.000,00 (90 %), by the European Union (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme) through the European Neighbourhood and Partnership Instrument.

The 2007-2013 ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral Cross­-Border Cooperation initiative funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). The Programme objective is to promote the sustainable and harmonious cooperation process at the Mediterranean Basin level by dealing with the common challenges and enhancing its endogenous potential. It finances cooperation projects as a contribution to the economic, social, environmental and culturaldevelopment of the Mediterranean region. The following 14 countries participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta, Palestine, Portugal, Spain, Syria (participationcurrently suspended), Tunisia. The Joint Managing Authority (JMA) is the Autonomous Region of Sardinia(Italy). Official Programme languages are Arabic, English and French (www.enpicbcmed.eu)

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.
© 2015 CoMeDPro


Vull donar-me de baixa    Actualitza els detalls de la meva subscripció

Email Marketing Powered by Mailchimp