Copy
VvHE Nieuwsbrief No. 2 2016
View this email in your browser

Woord van het bestuur

We zijn nagegaan hoeveel leden vorig jaar geen contributie hebben betaald. Helaas moeten we om reglementaire redenen afscheid nemen van deze niet betalende leden, totaal 18. Momenteel telt de vereniging 47 leden. Dat aantal moet drastisch omhoog. We willen iedereen verzoeken aan zijn of haar collega's te vragen of ze lid worden van de VvHE, immers, we behartigen de belangen van alle huisarts-echografisten. 

Contributie voor 2016 is bij de ALV van vorig jaar vastgesteld op €150. De leden ontvangen medio juni hun contributienota's. Ons verzoek is om tijdig te betalen. Waar gaan de kosten naar uit? De vernieuwing van de website en het nieuwe logo zijn de grootste kostenposten. Momenteel is er €4918,65 in kas. Maandelijkse bankkosten bedragen €5,50.  Hier moeten de genoemde kosten de komende weken nog vanaf.

We hebben een nieuwe penningmeester: Machteld Langenberg, huisarts te Den Bosch. Wij heten haar welkom.

Er zijn diverse documenten te downloaden op de nieuwe website van vvhe. Ik vraag iedereen om gebruik te maken van het gestandaardiseerde echo abdomen verslag. Ook is er een DVT-DBC protocol beschikbaar. Aan het Schouder-DBC protocol wordt de laatste hand gelegd. Hopelijk krijgen we deze nog voor de zomervakantie gepubliceerd.

Houd de vernieuwde website www.vvhe.nl (tijdelijk nog in ontwikkel url op vvhe.eu) regelmatig in de gaten.

Echografische groet,
Marcel van Philips, secretaris VvHE

VvHE maakt stappen in kwaliteit en erkenning
Marcel van Philips, huisarts
Secretaris van VvHE
Planning

Bestuur plant in juli een vervolggesprek met VGZ.
Bestuur stuurt alle grote zorgverzekeraars een pakket met maatregelen en aanbevelingen aangaande de vernieuwde (her)registratie eisen voor CHBB erkenning. Ook de NZa zal een schrijven ontvangen met dezelfde content. 
Pas als er positieve signalen van NZa en zorgverzekeraars komen, betreffende betere echo-tarieven en differentiatie van het aanbod, kan het bestuur de CHBB formeel adviseren over de nieuwe registratie-eisen, immers, kwaliteit kost geld en we hebben wel garanties nodig.
NEAC faciliteert intercollegiaal platform

De VvHE juicht het platform van Neac toe, waarin huisarts-echografisten zich kunnen aanmelden en kunnen gebruikmaken van input van anderen of eigen casus of om zelf vragen van collega's te beantwoorden. Het platform lijkt op HAweb, maar is toegespitst om plaatjes en video's de upstreamen voor gerichte casuistiekvragen. Meld je aan, zie de link hieronder.

https://connect.zoho.com/portal/neac
Copyright © 2016 Huisartsenpraktijk Van Philips, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp