Copy
Invoering afvalbeleid, Huygenskwartier, ALV en Politiek Café 

De afgelopen maand zijn er diverse activiteiten geweest waar we in deze nieuwsbrief kort op terugblikken: onze succesvolle actie ´Bakkie Doen´ en het ledenbezoek aan de Tweede Kamer. Ook vind je weer diverse uitnodigingen o.a. voor de ALV en het Politiek Café ´MKB´. Op de politieke agenda stond wederom het omgekeerd inzamelen.

VVD is voor verlaging van afvalkosten, een goede service én een beter milieu

Tijdens de afgelopen Raadsvergadering stond de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 op de agenda. Hierin worden aanpassingen aangegeven die het mogelijk maken dat omgekeerd inzamelen mogelijk wordt, de frequentie wordt verlaagd en de locatie van de inzameling wijzigt. De VVD is tegen de invoering van dit nieuwe afvalbeleid omdat de kosten stijgen en de service voor inwoners daalt. De VVD heeft daarom tegen deze afvalverordening gestemd. Lees verder

Succesvolle dag ‘Bakkie Doen’

Tijdens de gezellige Vlietdagen kregen we onder het genot van een kop koffie veel input van inwoners over wat er beter kan in onze gemeente Leidschendam-Voorburg en in Nederland. Er werd door onze bezoekers onder andere aandacht gevraagd voor veiligheid, ondernemerschap, parkeren en afval, en ook voor investeringen in onderwijs, pensioenen, groen en respect voor elkaar. Een Bakkie Koffie levert waardevolle gesprekken op! De besproken issues nemen we graag mee naar onze wijkbezoeken en in de raad. Het was een leuke en succesvolle actie. Veel dank aan de inwoners en onze vrijwilligers!

Algemene Ledenvergadering 26 oktober: op naar de verkiezingen! 

Het bestuur van VVD netwerk LV nodigt alle leden van harte uit voor de ALV op woensdag 26 oktober. Karina Kuperus zal een inleiding geven over inhoud en totstandkoming van het concept verkiezingsprogramma voor de komende TK-verkiezingen. Zij heeft als lid van de verkiezingsprogrammacommissie mede aan de wieg gestaan van dit concept. Daarnaast geven wij ook al een eerste aftrap voor de organisatie van de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2018. De volledige agenda en stukken voor de ALV vindt u in de mail die vorige week aan alle leden is gestuurd.
Locatie: Damhouderstraat 2a in Leidschendam (achter de Protestantse Kerk). De aanvangstijd is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Veel vraagtekens gebouwenschuif Huygenskwartier

Vorige week is het haalbaarheidsonderzoek Huygenskwartier gepubliceerd. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn inmiddels ook particuliere initiatieven ontstaan. VVD fractievoorzitter Astrid van Eekelen: de VVD ziet veel kansen voor extra woningen, ondernemers en parkeren, echter er zijn ook zorgen over de communicatie met de omwonenden en de kosten. Lees verder 

Politiek café ´Ondernemerschap´ met Tweede Kamerlid Erik Ziengs
Op woensdagavond 23 november a.s. is er weer een Politiek Café. Ditmaal is Tweede Kamerlid en voormalig MKB'er Erik Ziengs onze gast. Erik Ziengs houdt zich in de Kamer vooral bezig met het Midden- en Klein Bedrijf, ZZP'ers en terugdringing van de regeldruk. Hij zegt daar zelf over op zijn website: "De belangen van het MKB worden onderbelicht in de politiek." Hij ziet het als zijn taak dat te veranderen.
Vanaf 20.00 uur: de locatie volgt. Tot dan!

 
Inspirerend bezoek aan Tweede Kamer
Op uitnodiging van VVD Tweede Kamerlid Ockje Tellegen vond een inspirerende avond plaats in de Tweede Kamer. Na een rondleiding door het gebouw met een bezoek aan de Handelingenkamer, de Statenpassage en de plenaire zaal werd in de VVD-fractiekamer van gedachten gewisseld over liberale thema’s. Een korte introductiefilm werd gevolgd door een geanimeerd gesprek over het reilen en zeilen van ons VVD netwerk Leidschendam-Voorburg en hoe we een brug kunnen slaan tussen ons netwerk en de landelijke VVD-fractie: op inhoud en versterking van elkaar. Ockje wil voor ons netwerk dit aanspreekpunt zijn. Door elkaar op te zoeken kunnen we ervoor zorgen dat de lokale geluiden gehoord worden, bijvoorbeeld over de gevolgen van de decentralisaties. Taak voor ons om deze handschoen op te pakken.
Wil je actief worden voor ons VVD netwerk Leidschendam-Voorburg?
Wij zijn op zoek naar leden die actief willen worden binnen de VVD Leidschendam-Voorburg. Heb je interesse in een bestuursfunctie (voorzitter of algemeen lid), wil je als vrijwilliger meedoen aan campagne-activiteiten of wil je onderzoeken of een lidmaatschap van de Gemeenteraad op termijn iets voor jou is? Laat het ons weten. Neem gerust contact op met een van de bestuursleden van het netwerk. Onze contactgegevens vind je op onze website.

AGENDA

26 oktober       ALV netwerk Leidschendam-Voorburg
15 november   Raadsvergadering
19 november   Jaarcongres VVD in Noordwijkerhout
23 november   Politiek Café met Tweede Kamerlid Erik Ziengs
17 december   Eindejaarsactie VVD
15 januari        Bijeenkomst Nieuwe leden
15 januari        Nieuwjaarsbijeenkomst 

Training of workshop volgen? Kijk naar het aanbod op de landelijke VVD-website. Ook omringende netwerken bieden regelmatig trainingen aan. Suggesties voor trainingen in Leidschendam-Voorburg zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met het bestuur van ons lokale VVD-netwerk.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 VVD Leidschendam-Voorburg, alle rechten voorbehouden.
U bent lid van de VVD of hebt aangegeven, via de website/bij een evenement/bij een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van de VVD, dat u berichten van ons wilt ontvangen.

 
U kunt zich hier uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
VVD Leidschendam-Voorburg · Herenstraat 72-74 · 2271 CK · Voorburg, 2271 CK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp