Copy
Cylchlythyr Wythnosol   :   Weekly Newsletter
View this email in your browser
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
The Feast of ‘Christ the migrant King’
Yr Ŵyl ‘Crist y Brenin mudwr
Aeth o yn dlawn er ein mwyn, a byw yn ein plith.

Diolch i bawb sydd hyd yma wedi cynnig lletygarwch, haelioni a chroeso i’r Ceiswyr Lloches hynny yn ein hardal. Ni all y rhai sy'n benderfynol o ledaenu ofn a chasineb drechu pan fydd yna rai sy'n barod i ddangos cariad Duw at bobl fregus. Wrth i ni ddathlu gŵyl Crist y Brenin cofiwn mai gyda’r rhai ar gyrion cymdeithas yr oedd Iesu i’w cael yn aml – mae hyn yn cynnwys y rhai y mae eu hofn yn peri iddynt taflu cerrig.

 
Crist y Brenin
Dydd Sul 20fed Mis Tachwedd
11.00 Eucharist - Penmachno
11.00 Morning Prayer - Betws-y-Coed
18.00 Gosper - Dolwyddelan
Gweddïau yr wythnos hon o Y Ddolen

Crist y Brenin

Jeremeia 23. 1-6 (tud.708)

Colosiaid 1. 11-20 (tud.220)

Luc 23. 33-43 (tud.96)

Yr wythnos hon

Bydd ein Ficer Stuart i ffwrdd yr wythnos hon ar gwrs. Bydd o mewn cyswllt trwy e-bost os ei hangen.


Dydd Llun 21ain Mis Tachwedd
Dyddiau Llun - Dechreuwch yr wythnos gyda Boreol Weddi AR LEIN am 9.00yb. 
Defnyddio’r linc hwn ar Zoom
Dydd Mawrth 22ain Mis Tachwedd
09.30 Boreol Weddi - Dolgarrog

Eglwys Santes Fair Dolgarrog
Ar agor 10yb tan 4yh
Dydd Mercher 23ain Mis Tachwedd
09.00 Boreol Weddi - Penmachno
14.00 Gweddïau - Betws-y-Coed
Agor pob diwrnod 10yb - 5yh
Eglwys Sant Tudclud Penmachno
Eglwys Santes Fair Betws-y-Coed 

Ar agor ar benwythnosau a dyddiau Mercher 10yb - 4yh
Eglwys Sant Gwyddelan

Sut galla i Roi?

RHOI YN SYTH
For our sake he became poor and lived among us.

Thank you to all those who have so far offered hospitality, generosity and welcome to those Asylum Seekers in our area. Those who are determined to spread fear and hatred cannot prevail when there are those who are willing to demonstrate the love of God to vulnerable people. As we celebrate the feast of Christ the King we remember that it was often with those at the edges of society with whom Jesus was to be found -  this includes those whose fear causes them to cast stones.
Christ the King
Sunday 20th November

 
11.00 Eucharist - Penmachno
11.00 Boreol Weddi - Betws-y-Coed
18.00 Evensong - Dolwyddelan
 
Mae’r calandr newydd y Gaeaf o digwyddiadau a gwasanaethau ar gael yma
 
The new Winter Calendar of services and events is available here.
Cardiau ‘Dolig ar werth
Pump Cardiau am £2.50
for Five Cards
Christmas Cards for sale.

Christ the King

Jeremiah 23. 1-6 (p.783)

Colossians 1. 11-20 (p.1185)

Luke 23. 33-43 (p.1065)

This Week

Our Vicar Stuart will be away on a course this week, but in touch by email if needed.

Monday 21st November

Mondays - Start the week with Morning Prayer On-Line at 9.00am. 
Use this link to join us on Zoom  
Tuesday 22nd November
09.30 Morning Prayer - Dolgarrog

St. Mary Dolgarrog
Open 10am until 4pm
Wednesday 23rd November
09.00 Morning Prayer - Penmachno
14.00 Prayers - Betws-y-Coed
Open every Day 10am - 5pm
St. Tudclud’s Church Penmachno
St. Mary’s Church Betws-y-Coed

Open weekends and Wednesdays 10am - 4pm
St. Gwyddelan, Dolwyddelan

How can I Give?

GIFT DIRECT

The story of the Community of the Cross of Nails, a reconciliation movement born out of the ashes of the Coventry blitz. A conversation around the desire for unity.

John Witcombe is Dean of Coventry Cathedral. Craig Muir is a minister in the URC and a co-chair of the Joint Council of the Chapel Unity.

Dydd Sadwrn 19eg Mis Tachwedd - 10.00 - Saturday 19th November  
St Tudclud's Church Christmas Fair, Penmachno.

Dydd Sadwrn 3ydd Mis Rhagfyr - 11.00-16.00 - Saturday 3rd December
St Mary's Church Christmas Fair, Betws-y-Coed.
 
Rainbow over the Hilton Hotel Dolgarrog (Tues 8th)
The Cartoon Church (c) by Dave Walker www.cartoonchurch.com
Do Support Dave by buying books, t-shirts, mugs etc
Read about cycling to church in the Church Times
"We believe in inclusive Church - a church which celebrates and affirms every person and does not discriminate. We will continue to challenge the church where it continues to discriminate against people on grounds of disability, economic power, ethnicity, gender, gender identity, learning disability, mental health, neurodiversity, or sexuality. We believe in a Church which welcomes and serves all people in the name of Jesus Christ; which is scripturally faithful; which seeks to proclaim the Gospel afresh for each generation; and which, in the power of the Holy Spirit, allows all people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Jesus Christ."
Inclusive Church Network
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Copyright © 2022 Bro Gwydyr Ministry Area, All rights reserved.


Our mailing address is:
Y Ficerdy, Vicarage Road, Betws-y-Coed LL24 0AD

Registered Charity No. 1181120

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp