Copy
Voor wie zich vragen stelt bij die bedrijvigheid in het LIA-
park en nabij het Beerkaaihuisje: een update!


Smartphone? Online versie? Klik hier

NIEUWSBRIEF voorjaar 2017


LIA-park
LIA-park in den beginne...
METAMORFOSE
Onder de projectnaam ‘Tussen Dries en Durme’ zal de voormalige kloostertuin van LIA vzw transformeren tot een semi-publiek park. Een nieuwe trage weg doorheen dit park zal de Sombekedries, Benedendries en Durme met elkaar verbinden en gebruikers naar het Beerkaaihuisje leiden, dat eveneens volledig wordt opgeknapt.
Visualisatie van het ontwerp
TOEKOMST 
Een gezellige ontmoetingsruimte die sociaal contact aanmoedigt tussen jong en oud, buurtbewoners, passanten, de jongeren die ze onder haar vleugels heeft, … Dat was de droom waarmee LIA vzw bij RLSD aanklopte. Resultaat: een ontwerp dat inzet op speelnatuur, beleving, ecologisch beheer en landschapsherstel. Na het Park Café (foto's!) en overleg in diverse werkgroepen is dit het eindresultaat >>
Opgeruimd staat netjes
ACTIE!
Intussen zijn de eerste werken in het LIA-park al achter de rug. De poel werd hersteld en kreeg zacht hellende oevers die het spel van licht, warmte, aarde en water bevorderen. Zo kunnen bijzondere waterplanten ontkiemen. Bovendien kunnen amfibieën en kleine zoogdieren door de hellingen gemakkelijker in en uit de poel kruipen. Ook vogels vertoeven er graag. Een dag na de werken arriveerde er al een reiger!
In mei starten de terreinwerken
VOORUITZICHTEN
In mei worden de echte terreinwerken aangevat! Er zullen speelheuvels verrijzen, natuurlijke speelaanleidingen (boomstammen, stapstenen, …) krijgen een plaatsje en afsluitingen worden vervangen. Er komt ook een nieuwe trage weg. De Drieswegel zal de Sombekedries, Benedendries en Durme met elkaar verbinden. Op het einde van deze weg... wacht het Beerkaaihuisje!
Sterke armen gezocht!
Gezocht: stoere armen!
Op dinsdag 21 maart zullen stoere mannen- en vrouwenarmen enkele robinia-boomstammen verhuizen van speelbos De Vaag naar het LIA-park. Kunnen jouw rug en armspieren flink hefwerk aan? Dan wil jij ons tussen 12.30 uur en 15 uur misschien helpen om de boomstammen op en van een vrachtwagen te laden? lees meer >>
Lia-loop op 10 juni!
Loop je mee?
Op zaterdag 10 juni organiseert vzw Lia haar eerste Lia loop, een 4-uren-loop met estafette teams. Loop mee en ontdek onder meer de nieuwe trage weg. Met de opbrengst van dit event geeft LIA vzw haar jongeren de kans om zich aan te sluiten bij vrijetijdsclubs of op kamp te gaan tijdens schoolvakanties.

Beerkaaihuisje
Bijzonder erfgoed
BIJZONDER ERFGOED
Het Beerkaaihuisje is 400 jaar oud en was ooit een café voor schippers en boeren die beer kwamen leveren of ophalen. Het huisje grenst aan natuurgebied Groot Broek, dat door Waterwegen & Zeekanaal zal ontpolderd worden in het kader van de Sigmawerken. W&Z kocht het huisje en vond partners om het huisje een nieuwe functie te geven. Leuke extra: na de ontpoldering zal zeldzame zoetwatergetijdennatuur hier alle kansen krijgen.
Renovatie Beerkaaihuis (c) Sigmaplan
DUBBELE FUNCTIE
Buurtbewoners en jongeren bundelen de krachten om het Beerkaaihuisje op te knappen. Prachtig, want sociaal contact bevorderen is een van de belangrijkste doelen van dit project. Het huisje zal kwetsbare jonge mensen van LIA vzw een geborgen plek bieden. Vzw Durme (en mogelijk ook Jachtgroep Saverys) vinden hier een uitstekende onthaal-, ontmoetings- en vergaderplaats.
Al veel verricht!
VEEL GEDAAN, VEEL TE DOEN 
Er is al heel wat werk verricht aan het dak, de dakgoot, de buitenmuren, de schoorstenen, de ramen en de verlichting. Over deze noeste arbeid verscheen een leuk artikel in de nieuwsbrief van Sigmaplan Durmevallei (lees meer). Er ligt nog genoeg werk op de plank tot 2019.
Partners

Het project 'Tussen Dries & Durme' wordt gerealiseerd in opdracht van LIA vzw, de gemeente Waasmunster, Interwaas en Regionaal Landschap Schelde-Durme met financiële steun van Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de maatregel voor plattelandsontwikkeling 'Platteland Plus.

Vragen

Over de herinrichting van de LIA-tuin? Contacteer ann@rlsd.be of 052 33 89 15.
Andere vragen? Aarzel niet ze te stellen via info@vzwlia.be of 052 46 04 27.
Blijf je graag op de hoogte van dit project?
Meer nieuws over natuur en landschap in onze regio?
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 Regionaal Landschap Schelde-Durme, alle rechten voorbehouden.
Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? 

Email Marketing Powered by Mailchimp