Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website www.museumpeil.e
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

Maart 2016 (jaargang 1, nr. 3)

INLEIDING

Het gaat goed met Museumpeil. Onlangs heeft de Vlaamse Regering besloten de doorstart van het blad en de website financieel te ondersteunen. Daarnaast is de redactie en het bestuur versterkt en wordt het blad goed gelezen, zie de rubriek Korte berichten.

Het volgende nummer van Museumpeil verschijnt 15 mei, het thema is Uitbesteden. Wat kunnen we als museum uitbesteden en aan wie? Interviews en artikelen over de voor en tegens van uitbesteden, van museumcafé tot depot.  

Inhoud Nieuwsbrief

  • Echt of niet, Frans Bevers over authentieke ervaringen
  • Vlaamse musea gaan samenwerken
  • Virtual reality in musea, goeroe Sarah Kenderdine
  • Het streekmuseum in de 21ste eeuw, interview Annette Gaalman
  • 182 bronzen beelden gestolen, interview met Rutger Morelissen
  • De  impact van Museumpeil, Frodo Terpstra vertelt.
  • Korte berichten
  • Abonnement


 

Museumpeil 44 gaat over Presentatie en overdracht, met als hoofdartikelen:

Museumscenografie- De kansen van virtual reality- Gamen in het museum- Hoe stem je de boodschap af op de doelgroep?- Meertaligheid in musea- Een tentoonstelling maak je als een film- Belevingswaarde en digitale media in musea
 
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.euEcht of niet, Frans Bevers over authentieke ervaringen

Een pleidooi voor de bescherming van het authentieke karakter van musea.
Er is waarschijnlijk niemand in Vlaanderen en Nederland die zoveel tentoonstellingen heeft gemaakt als Frans Bevers. Hij richtte in 1981 het ontwerpbureau Opera op en hij werkte voor talloze musea over de hele wereld, van Leeuwarden tot Seoul. In het recente nummer van Museumpeil over “Presentatie en Overdracht” schrijft hij over wat hem beweegt. Wat is een authentieke ervaring? Een zoektocht langs het Holocaust Museum, Kaapstad, David Bowie en Elvis Presley’s Graceland naar ‘ Het Museum van de Onschuld’. Een pleidooi voor de bescherming van het authentieke karakter van musea.

“Als ontwerper heb ik een speciale verhouding met musea en tentoonstellingen. Niet zelden lig ik onder vitrines om te zien hoe die gemaakt zijn, klok ik de tijd dat een videoprojectie duurt, probeer ik het merk verlichtingsarmatuur te achterhalen of de onderliggende structuur van een interactieve toepassing te begrijpen. Toch gaat het me eerst en vooral om het verhaal dat het museum wil vertellen en of de vormgeving de juiste vertaling ervan is.
Ik traceer de ontwerpers van affiche en catalogus, ik tel het aantal regels op de tekstpanelen. Op de website check ik het aantal bezoekers en als ik zie dat een app voor een tablet of telefoon blijkt te werken kijk ik er vaak niet meer naar om.

Het valt niet mee om mezelf te zien of me te gedragen als een doorsnee museumbezoeker (wat dat ook mag zijn). Maar toch komt het voor dat ik vergeet me af te vragen hoe een tentoonstelling is bedacht, ontworpen of uitgevoerd. Meegesleept door wat zich aan me voordoet. De analyse van hoe het tot stand is gekomen en welke technieken er zijn gebruikt komt pas daarna. Laat ik dat voor het gemak een authentieke ervaring noemen.”

(Lees verder op de website)

Vlaamse musea gaan samenwerken

Heldere visienota: “Volop inzetten op musea”.
De Vlaamse musea hebben het moeilijk, door de bezuinigingen staat het water hen aan de lippen. Hoe nu verder? In de visienota ‘ Volop inzetten op musea’ formuleren de musea voor het eerst een gezamenlijke visie en zetten ze lijnen uit naar de toekomst. De musea begrijpen dat ze de collecties niet louter in termen van ‘artefacten’ moeten zien. Musea moeten nieuwe rollen op zich te nemen, om een grotere maatschappelijke impact te hebben. Musea moeten actief samenwerking zoeken met andere musea en andere organisaties. Samenwerking wordt dé vijfde museale basisfunctie! Olga van Oost, oud-redacteur van Museumpeil en stafmedewerker van FARO, het Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed geeft een toelichting bij het rapport.

Waarom is deze visienota zo belangrijk voor de museumwereld?
Het is in zekere zin ook een historisch document, in deze visienota formuleert de museumgroep voor de allereerste keer een gezamenlijke visie en zet ze samen lijnen uit. Prangende vragen worden gesteld en beantwoord. Vragen als: 'Hoe zorgen we ervoor dat musea duurzaam blijven bijdragen aan de samenleving? Hoe kunnen we ons samen profileren en tegelijkertijd elk onze identiteit versterken? Wat bindt ons als musea? Wat maakt ons sterk als collectief? Op welke gezamenlijke doelen zetten we de komende jaren in en welke investeringen zijn nodig om deze te bereiken?'

(lees verder op de website)

(Ingezonden mededeling)

Beknopt handboek voor musea

Cord Brune, voorzitter van de Duitse vereniging voor conservatoren heeft zijn ervaringen opgeschreven in “Handboek klimaatachtergronden voor musea, de 13 grondbeginselen”. U kunt het downloaden.

(Beschikbaar gesteld door Testo BV)Virtual reality in musea

De technische mogelijkheden voor interactieve en virtuele ervaringen in musea nemen snel toe. In Museumpeil 44 geven we praktijkvoorbeelden van het gebruik van deze media. Toepassingen zijn vaak nog prijzig, hoewel de prijzen snel dalen. Maar wat nu als geld geen rol speelt? Sarah Kenderdine, hoofd special projects van het Museum Victoria in Melbourne is de vr-goeroe in de erfgoedwereld. Haar virtual reality-installaties zijn spectaculair en bieden ons, volgens haar, een blik op het museum van de toekomst.

Sarah Kenderdine is een echte pionier in de wereld van de digitale media. Ze ontwierp  in 1994 een van de eerste websites voor musea en won een ongelooflijk aantal prijzen voor haar projecten. Ze is opgeleid als maritiem archeoloog, ze begon haar loopbaan dan ook als curator bij het Western Australian Maritime Museum. Haar fascinatie voor musea en verbeelding, heeft volgens haar te maken met haar dyslectie,  ze is woordblind.
Tegenwoordig probeert Kenderdine met virtuele installaties kwetsbaar erfgoed te beschermen.

(lees verder op de website)Het streekmuseum in de 21ste eeuw

Een praktische onlinecursus 
Veel streekmusea hebben het moeilijk, minder bezoekers en minder belangstelling voor de collecties. Hoe brengen we het streekmuseum naar de twintigste eeuw? Met deze vraag benaderde het streekmuseum uit Etten-Leur projectleider Annette Gaalman van Erfgoed Brabant. Tijd voor actie. Samen met de streekmusea ontwierp ze een actieplan en cursus om de streekmusea te moderniseren.
 
Wat is er mis met streekmusea?
Niets, ik ben een grote fan. Maar er is wel iets aan de hand. Streekmusea presenteren met name het pre-industriële verleden: landbouw en ambachten. Er zijn gelukkig nog veel van deze musea in Nederland en Vlaanderen. Maar nu dit verleden uit de herinnering verdwijnt, vertellen deze voorwerpen niet meer als vanzelf hun verhaal. Nieuwe vormen van overdracht zijn nodig om betekenis te geven aan dit erfgoed.
 
(lees verder op de website)
 
Voor meer informatie: http://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/het-streekmuseum-in-de-21ste-eeuw/

Bronzen beelden gestolen

Interactieve brochure over het beschermen van bronzen beelden tegen diefstal
Ondanks de inmiddels weer dalende koperprijzen worden bronzen beelden nog regelmatig gestolen. Uit recente cijfers van de landelijke eenheid Kunst- en Antiekcriminaliteit van de politie blijkt dat diefstal van brons nog geregeld plaatsvindt. Alleen al in 2014 werden in Nederland 200 beelden uit tuinen en openbare ruimtes gestolen. Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brochure “Diefstal bronzen buitenbeelden“ uitgebracht. Rutger Morelissen, een van de auteurs, geeft een toelichting.


 
Hoe vaak worden bronzen beelden gestolen?
Nog te vaak. De cijfers over 2015 zijn net binnen. Vorig jaar is het aantal licht gedaald. Er werden 182 bronzen beelden gestolen, waarvan 108 uit tuinen, met een gezamenlijke waarde van bijna drie ton. Het is vreselijk als je beeld uit de tuin wordt gestolen, dat vergeet je niet snel. Van ons is ook ooit een beeld gestolen. We hebben veel beelden in depot, dus ook grote beelden en die proberen we zoveel mogelijk te tonen. Maar beelden in de openbare ruimte zijn kwetsbaar, vooral bronzen beelden. Het was een prachtig beeld van een jong meisje, dat samen met andere beelden uit de rijkscollectie aan het Belastingkantoor in Apeldoorn werd uitgeleend. Het beeld stond er amper en toen was het al weg. Er is een ooggetuigenverslag waarin wordt beschreven hoe een groepje jongens op het beeld klimt. Men vermoedt dat het beeld hierdoor is afgebroken en de jongens hiervan zijn geschrokken. Waarschijnlijk hebben ze toen het beeld maar meegenomen. Een half jaar later hebben we het beschadigde beeld gelukkig teruggevonden in een sloot.

(lees verder op de website)

De impact van MuseumpeilIn Museumpeil 44 staat een interview met Frodo Terpstra over het Waterliniemuseum. Onlangs mailde hij de redactie, hij verbaasd was over de impact.
 
Heb je veel reacties op je interview gehad?
Ja, ik ben echt verbaasd. Ik had bijvoorbeeld een afspraak in het Airborne Museum en daar werd ik bij binnenkomst meteen aangesproken op het interview. Opvallend is dat iedereen weer is getriggerd door iets anders. Een medewerker van het Tropenmuseum was vooral geïnteresseerd in mijn visie op virtual reality, net als iemand van het Teylers Museum. Ik ben op grond van het interview ook gebeld met een verzoek om te spreken over het narratief in het museum op een symposium van het Comité 4 en 5 mei.  En ik werd zojuist benaderd of ik een praatje wil houden op een symposium in het Rijksmuseum over mobiele applicaties. Uit België kreeg ik twee verzoeken van verschillende partijen om te pitchen. Echt leuk, want ik kende die betreffende musea niet. Ik vind het mooi om te merken hoe goed Museumpeil wordt gelezen. De enige bezorgde noot kwam van mijn ouders. Zij hadden zich nooit gerealiseerd dat ik zo dyslectisch was.
 
(Lees het artikel: http://www.museumpeil.eu/een-tentoonstelling-maak-je-als-een-film/)

Korte berichten

Vlaamse Regering steunt Museumpeil
De Vlaamse Regering heeft besloten om Museumpeil voor het jaar 2016 een doorstartsubsidie van 7000 euro te verlenen voor de verdere uitbouw van het blad en de website. Uit het beoordelingsrapport: “ Het tijdschrift biedt de museale sector een goed overzicht van de actuele tendensen. Het is een meerwaarde dat het een gezamenlijk Vlaams én Nederlands initiatief is.” Men waardeert tevens de uitbreiding met website en nieuwsbrief en de wens om een digitale pendant voor het tijdschrift te ontwikkelen.
 

 
Redactie Museumpeil uitgebreid
De redactie van Museumpeil is uitgebreid met Inge Geysen en Frédéric Jonckheere. Inge werkt bij de Musea Brugge en Frédéric bij het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen.
 
Nieuw bestuurslid
Peter Wouters is toegetreden tot het Bestuur van de Stichting Museumpeil. Hij is directeur van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Lid van de Raad van Bestuur bij Folio vzw. Hij volgde opleidingen in communicatie, kunstgeschiedenis en bedrijfsmanagement.
 
Webgids toeleveranciers musea
Op zoek naar een leverancier van figuren, naar een bedrijf dat je objecten kan digitaliseren? Kijk dan op de website van Museumpeil onder webgids. Hier vind je een overzicht van nuttige toeleveranciers voor musea en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Van advies tot vitrines, van afscheidingspalen tot uitzendkrachten.
 
Heb je goede ervaringen met een toeleverancier en wil je dit graag delen met je museumcollega’s, mail dit dan naar info@museumpeil.eu

ABONNEMENT


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, verschijnt tweemaal per jaar.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s.

Abonneren: http://www.museumpeil.eu/over-museumpeil/abonnementen/
Copyright © 2016 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp