Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

September 2017

Eerlijk kennis delen


Inhoud nieuwsbrief
 1. Hoe schrijf je goede museumteksten?
  Tien vragen aan Annemarie Vels Heijn en Marleen van Soest
 2. Themaparken versus musea
 3. Museumcongres en Tolstoj
 4. Vijf cruciale tips voor nieuwbouw
  Paul van de Laar, Museum Rotterdam
 5. Nina Simon in Zeeland
 6. Boeken: twee gratis boeken
 7. Cursussen: fondsenwerving en ‘screenwriting’
 8. Kort nieuws
 9. Agenda

Inleiding

Eerlijk kennis delen

We zijn in de museumwereld soms te angstig, we durven de fouten die we maken niet snel toe te geven. Paul van de Laar doet dit wel, hij geeft vijf tips naar aanleiding van zijn ervaringen met de inrichting van het nieuwe Museum Rotterdam. Alleen door je kennis te delen met collega’s kunnen we ons als musea ontwikkelen. Museumpeil brengt eerlijke praktijkverhalen, van tekstbordje tot nieuwbouw.
Museumpeil 47 gaat over Beleef de collectie, nieuwe mogelijkheden om de collectie te laten beleven. Met praktijkcases en artikelen.
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Hoe schrijf je goede museumteksten?


Tien vragen aan Annemarie Vels Heijn en Marleen van Soest

Tekstbordjes in een museum, nog te vaak zijn ze te lang en worden ze onleesbaar opgehangen. Hoe kan zoiets ogenschijnlijk simpels zo vaak misgaan? Uit frustratie schreven Annemarie Vels Heijn en Marleen van Soest het boekje “Kort en krachtig, 50 tips voor goede museumteksten”. Ze besteden vooral veel aandacht aan objectteksten. Wat het boekje tot een must voor iedere museummedewerker maakt is dat ze steeds aangeven hoe het beter kan. Hun voorbeeldteksten overtuigen en inspireren.
 
Wie maakt de tekstbordjes in het museum?
Annemarie: ‘Toen ik in 1967 bij de schilderijenafdeling van het Rijksmuseum ging werken was het nog niet vanzelfsprekend dat voorwerpen een bordje hadden. Bezoekers werden geacht te weten wat ze zagen. Ik kom uit een lerarengezin, dus ik had altijd al veel met overdracht. Daarom ben ik overgestapt naar de educatieve afdeling en daar heb ik ervoor gezorgd dat er informatieve en educatieve teksten bij de tijdelijke tentoonstellingen kwamen.
De vaste opstelling bleef lang verboden terrein voor ons als educatoren. Toen ik in 1998 wegging had de vaste opstelling nog steeds niet overal tekstbordjes. Het is een pittige strijd geweest. Niet alleen over de vraag of er bordjes moesten komen, maar ook over de vraag wie de bordjes moesten schrijven: de conservatoren of de educatoren.’
 
Marleen vult aan dat die strijd is er nog steeds, wat dat betreft is er weinig veranderd: ‘De conservatoren zijn nog steeds ongelukkig met wat de educatoren maken en andersom ook. De oplossing is dat men erkent dat tekstschrijven een vak is. Dat aanleg fijn is, maar dat je het echt in de praktijk moet leren. Ik vind het zelf het prettigst als de conservatoren de basisteksten leveren en de educatoren er voor het publiek toegankelijke teksten van maken. De standaardklacht van conservatoren, vroeger en ook nu nog, is dat we te weinig vertellen. Ze willen meer tekst, langere tekstbordjes.’
 
Annemarie: ‘Het boekje dat we hebben gemaakt is om aan dat soort verwijten over en weer een eind te maken. Je kunt wel eindeloos discussiëren wat goed of fout is, maar er zijn ook gewoon regels waar je je aan moet houden. Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar leesbaarheid en lengte van teksten.’
 
Wat zijn goede tekstbordjes?
Annemarie: ‘We geven in ons boekje vijftig tips. Deze regels zijn gebaseerd op onze ervaring, maar we hebben ook het relevante wetenschappelijke onderzoek in kort samengevat bijgevoegd.


(klik hier om verder te lezen)

Themaparken versus musea


Publiek voor musea groeit met één procent

Elk jaar publiceert de wereldorganisatie van themaparken een rapport. Tegenwoordig geven ze ook informatie over bezoekcijfers van musea en waterparken. Opvallend is dat de grootste themaparken en musea het hardst groeien. De tien grootste themaparken in de wereld trokken vorig jaar 438 miljoen bezoekers (4,3 procent meer). De twintig grootste musea in de wereld trokken 108 miljoen bezoekers, ruim een miljoen mee dan het jaar ervoor. Het best bezochte themapark in Europa is Disneyland Parijs met ruim 13 miljoen bezoekers. Het best bezochte museum is het Louvre met 7,4 miljoen bezoekers. In de VS en Europa groeit het aantal bezoekers nog steeds jaarlijks met 1 procent. Themeparks and Museumindex 2016.

Museumcongres en Tolstoj


Hoe bereik je een miljoenenpubliek?

Het jaarlijks Museumcongres wordt dit jaar gehouden in Haarlem. Het programma is nog niet helemaal rond, maar een van de hoofdsprekers is Fekla Tolstoy. Ze is de achterkleindochter van Leo Tolstoj, de schrijver van de romans ‘Oorlog en Vrede’ en ‘Anna Karenina’. Samen met Google organiseerde ze een live reading project. Gedurende vier dagen werd ‘Anna Karenina’ live voorgelezen op de televisie. Ruim 1500 personen uit alle lagen van de bevolking lazen een stuk voor. Het evenement trok miljoenen kijkers.

Hier alvast een voorproefje. Je kunt je nog aanmelden voor het congres.

Vijf cruciale tips voor nieuwbouw


Paul van de Laar blikt terug, een jaar na opening van het nieuwe Museum Rotterdam

Paul van de Laar werkt hard en gedisciplineerd. Hij is directeur van Museum Rotterdam, maar hij is ook bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Omdat het manuscript van zijn nieuwe boek ‘De Coolsingel, 700 jaar geschiedenis van Rotterdam’ twee dagen eerder af is dan gepland, heeft hij tijd voor een gesprek. Na vier jaar experimenteren is zijn museum vorig jaar verhuisd naar een nieuwe locatie. Tijd voor een terugblik.
 
Museum Rotterdam is sinds 2016 gevestigd in het Stadstimmerhuis, een nieuw woon- en kantorencomplex achter het stadhuis. Hoe kijk je na een jaar daarop terug?
Met gepaste trots. We hebben het museum in negen maanden ingericht. Dat is veel te weinig tijd, maar het museum staat er. Maar naast trots past ook enige zelfkritiek. Voor collega’s heb ik vijf tips.
Ten eerste, benoem een intendant. Iemand die inhoudelijk strak de regie voert. Ik was dat, maar ik moest in dezelfde periode ook het oorlogs- en verzetsmuseum in onze organisatie integreren. Benoem een intendant en stel hem of haar vrij van andere werkzaamheden.
Ten tweede, huur een procesmanager van buiten in. Ik doe voortaan alleen nog maar zulke grote projecten met externe procesmanagers. Je spreekt een bedrag af en zij doen alle onderhandelingen met subcontractors.
Als derde hadden we, voor we gingen inrichten, nog uitgebreider publieksonderzoek moeten doen. De publieksbenadering hadden we hierdoor centraler kunnen en moeten stellen.
Ten vierde hadden we meer tijd moeten inruimen om te testen. We hebben weliswaar in de afgelopen vier jaar nieuwe invalshoeken getest. Maar testen op locatie is toch iets anders dan testen in je nieuwe locatie. Die vertaalslag is veel ingewikkelder dan gedacht.
Tot slot hebben we helaas moeten constateren, dat we er toch weer te veel content in hebben willen stoppen. We willen als museum nog steeds te volledig zijn, de stad is complex. Ook ik val in de kuil van de inhoud. Dat reken ik als eerste mezelf aan, ik had er meer bovenop moeten zitten.
 
Je openheid en zelfkritiek zijn verfrissend
We zijn in de museumwereld soms te angstig, we durven de fouten die we maken niet snel toe te geven. Naar aanleiding van de reacties van het publiek hebben we al diverse aanpassingen gedaan en we gaan ermee door. Verder organiseren we komend voorjaar samen met Hester Dibbits en Arjen Kok een tweedaagse sessie met studenten van de Reinwardt Academie. We gaan samen het hele nieuwbouwproces analyseren, van plannen maken tot het uiteindelijke resultaat. Ik kijk ernaar uit. Alleen door samen onderzoek te doen, door kennis te delen kun je je als museum ontwikkelen.
 
www.museumrotterdam.nl

Nina Simon in Zeeland


Leo Adriaanse onderzocht de kansen voor publieksparticipatie

Sinds in 2010 het boek ‘The Participatory Museum’ van Nina Simon verscheen, wordt in de museumwereld veel gesproken over haar methodiek van publieksparticipatie. De bezoeker wordt meer gebruiker. Ook in Nederland voelen veel musea de urgentie van een andere aanpak. Publiek krijgt aandeel in het museum. Van kenniscentrum naar ontmoetingsplaats.

In opdracht van de Vereniging Zeeuwse Musea heeft Leo Adriaanse onderzocht: Op welke wijze kunnen Zeeuwse musea in de jaren 2017-2022 hun publiek laten participeren? En aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan?
Leo Adriaanse was jarenlang Museumconsulent in Zeeland, inmiddels is hij directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Het rapport kun je hier downloaden.

Boeken


Vrijwilligers in het museum
Musea schakelen steeds meer vrijwilligers in. Soms gaat het goed, maar soms ook niet. Tegen welke obstakels lopen musea en andere erfgoedinstellingen aan bij het inschakelen van vrijwilligers.  FARO, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen maakten een mooi boekje met vijftig inspirerende voorbeelden van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. Boeiende en eerlijke verhalen van collega’s die stevig met beide voeten op de grond staan. Het boekje is gratis te downloaden.
 
Erfgoed in de stad
In het project straatwaarden onderzoekt de Reinwardt Academie het belang en de functie van erfgoed in de stad. Welke nieuwe praktijken zijn er ontstaan? Hoe kunnen we erfgoed in de openbare ruimte beter verbinden met lokale gemeenschappen. In het boek: ‘Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken’ wordt uitgebreid verslag gedaan va de experimenten en bevindingen. Grensverleggend, pittige maar interessante kost voor vernieuwers. Het boek is gratis te downloaden.

Cursussen en opleidingen


Gratis cursus screenwriting
Nog te vaak lijken tentoonstellingen meer op boeken dan op films, te veel tekst, geen storyline en geen variatie. Goede exposities hebben meer gemeen met films. Op Futurelearn wordt nu een gratis online-cursus screenwriting aangeboden door de Universiteit van East-Anglia.
 
Cursus Fondsenwerven
Fondsenwerven, iedereen ziet er tegenop. Mocht je het echt willen leren dan kun je van 12-17 november in de leer bij de absolute toppers in Engeland. Niet goedkoop.

Kort nieuws


ANBI-status voor Museumpeil
De Stichting Museumpeil is onlangs door de Belastingdienst getoetst en heeft de ANBI-status gekregen. Dit betekent dat de stichting is aangemerkt als een instelling zonder winstoogmerk. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.
 
Nieuwe nummer verschijnt 15 november
Het nieuwe nummer van Museumpeil heeft als thema: Collecties voor de toekomst. Het staat boordevol met interviews en praktijkverhalen over nieuwe vormen van verzamelen en ontzamelen uit Nederland en Vlaanderen. Neem een abonnement.

AGENDA


20 september: Erfgoed van onderop, wie worden de nieuwe experts? Amsterdam
 
21 september: Collections Trust Conference: Pulling together, York
 
2 oktober: De Kunst van … Toekomst creëren, LKCA, Utrecht
 
6 oktober: Studiedag: Erfgoed & Toerisme, Gouda
 
7 oktober: Heemdag 2017: Klant is Koning, Sint-Niklaas
 
12 oktober: Cursus: Erfgoed en Publiek, Antwerpen
 
17 oktober: Studiedag: Vrijwilligers, van onzichtbaar naar onmisbaar, Brussel
 
19 oktober: Beurs: Erfgoed Expo, Brussel
 
5 -7 november: International Museum Construction Congress, Copenhagen
 
6-7 november: Congres: Museum guides now! Amsterdam

7 november: Conferentie: Intangible cultural heritage and museums, Rotterdam
 
9 november: Nemo-congress: The value of museum collections, Gent
 
10 -13 november: Arts Marketing Project Conference, Memphis
 
23 november: Cultuurhistorische belangen bij natuurontwikkeling, Erfgoed Brabant
 

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, verschijnt tweemaal per jaar.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Copyright © 2017 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


redactie: Franklin van der Pols 
productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp