Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

Juni 2016 (jaargang 1, nr. 4)

UITBESTEDEN: PRO EN CONTRA

Steeds meer museumtaken worden uitbesteed; niet alleen de traditionele outsourcing van café of winkel is populair, maar ook die van onderzoek, vormgeving, tentoonstellingsontwerp en -conceptontwikkeling, fondswerving, collectie- en depotbeheer, objectregistratie, bewaking en beveiliging, pr en marketing en nog veel meer.

Het begint te lijken op het museum als geraamte, dat wij naar believen en gevoelde noodzaak voor een specifiek doel optuigen. In de wereld van de klassieke muziek hebben ze het in zo’n geval over een kaartenbakorkest: het gezelschap heeft wel een eigen naam en misschien ook nog een dirigent of zakelijk leider, maar wordt overigens verder bevolkt door de nieuwe seizoenarbeiders en druivenplukkers van de cultuur: musici.  

Museumpeil 45 heeft als thema “Uitbesteden: pro en contra.”

Een Museumpeil boordevol analyses en praktische tips over wat wel en niet kan worden uitbesteed.
In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje: een interview over uitbesteden en kleine musea, een interview over de gevaren van het uitbesteden van fondsenwerving en een analyse van museumwinkels. Ten slotte twee nuttige tips over kinderen en musea en de agenda.

 

Museumpeil 45 gaat over Uitbesteden - pro en contra, met als hoofdartikelen:

Depots: uitbesteden in de praktijk- Museumwinkels doen we liever zelf - Catering uitbesteden? Let op het behoud van je identiteit - Museum Roosendaal: kunnen kleine musea uitbesteden? - Wat zou Marieke van Bommel, Directeur MAS, uitbesteden?
 
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Uitbesteden is een droom voor veel musea

Voor veel musea is uitbesteden niet mogelijk, de dagelijkse realiteit is dat veel musea draaien op één betaalde kracht en veel vrijwilligers. Die ene kracht is in de praktijk een manusje van alles, er is gewoon geen geld om taken uit te besteden.


Directeur/conservator Janine Verster: ‘Deel een professionele kracht met andere musea.’

Janine Verster is conservator van het Museum Tongerlohuys in Roosendaal. Zij houdt al zeventien jaar dit museum draaiende.  Ze wil graag vertellen wat het met je doet als je nooit eens iets kunt uitbesteden. Ze droomt wel eens dat ze de loterij wint, als dat zou gebeuren dan zou ze er als eerste een collega bij kopen!

Toen ik je belde voor een interview over uitbesteden moest je hard lachen.
Klopt, jarenlang zou ik heel blij zijn geweest als ik eens iets kon uitbesteden, ik was de enige betaalde inhoudelijke medewerker. Ik was afhankelijk van gunsten en toevalligheden. Ik had gelukkig veel steun van goede vrijwilligers en parttime krachten, maar uiteindelijk sta je er toch vaak alleen voor. Door de economische crisis is het alleen maar erger geworden. De verwachtingen werden opgeschroefd, maar er was nergens geld voor.
Omdat je je verantwoordelijk voelt ga je steeds harder werken, maar dat gaat uiteindelijk ten koste van de collectie. Als je de hele tijd heen en weer moet rennen, kun je niet goed voor de collectie zorgen. Je holt je collectie uit, doordat je geen onderhoud en onderzoek kunt doen.

(Lees verder op de website)

Fondswerving: wel of niet uitbesteden?

Fondsenwerving wordt steeds belangrijker voor musea, maar veel museummedewerkers hebben geen tijd om dit naast hun reguliere takenpakket erbij te doen. In hoeverre kun je deze taak uitbesteden aan externe partijen? We vroegen het aan Hans van der Westen (1960). Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met sponsoring en fondsenwerving en is auteur van het Handboek sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties.


Hans van der Westen: ‘Ik raad musea aan voorzichtig te zijn met no cure no pay.’

In hoeverre is het voor een museum wenselijk om fondsenwerving helemaal uit te besteden?
Hans: ‘Het is strategisch gezien niet handig om fondsenwerving helemaal uit te besteden.
Grote giften en ‘goodwill-sponsors’ werven doen de eigen mensen van het museum het beste. Een fondsenwerver of adviseur kan voorbereidend werk doen, nazorg en allerlei ondersteunende activiteiten, maar de persoonlijke werving doen de museummedewerkers het beste zelf.
Een duurbetaalde adviseur of fondsenwerver, die namens het museum om steun komt vragen aan een potentiële sponsor of gulle gever (of projectadviseur van een fonds), roept vaak weerstand op: de noodzaak van de bijdrage kan minder geloofwaardig worden en de potentiële  gever ziet al een deel van zijn gift verdwijnen in de zakken van de fondsenwerver. Persoonlijke werving moet het museum dus niet delegeren aan een extern adviseur.’

(lees verder op de website)

(Ingezonden mededeling)

Beknopt handboek voor musea

Cord Brune, voorzitter van de Duitse vereniging voor conservatoren heeft zijn ervaringen opgeschreven in “Handboek klimaatachtergronden voor musea, de 13 grondbeginselen”. U kunt het downloaden.

(Beschikbaar gesteld door Testo BV)

Museumwinkel uitbesteden lijkt aanlokkelijk

Het uitbesteden van de activiteiten van de museumwinkel aan een commerciële partner lijkt op het eerste zicht erg aanlokkelijk. Waarom doen sommige musea het wel en anderen niet?


Bezoeker besteedt 25% van zijn bezoek in de museumwinkel (foto: Dietmut Teijgeman-Hansen)

Uitbesteden lijkt aanlokkelijk, uitsparen van personeelskost en investeringen, afschuiven van de risico’s verbonden aan actief ondernemerschap en een gegarandeerd vast inkomen uit de verhuur van de winkelruimte. Toch zijn de Vlaamse en Nederlandse musea die hun museumwinkel uitbesteden duidelijk in de minderheid. Een eerste verklaring die hiervoor te vinden is, is de economische realiteit. Uitgeverijen en andere ondernemingen die museumwinkels via een concessieovereenkomst uitbaten, streven naar een gegarandeerd inkomen uit de exploitatie. Een stabiel jaarlijks bezoekersaantal van 100.000 bezoekers met daaraan gekoppeld een gemiddelde besteding  van 1,50 tot 2,00 euro per bezoeker in de winkel, is het absolute minimum  voor de concessionaris om enige rendabiliteit te kunnen behalen.

In Nederland betekent dit dat slechts 9% van het totale aantal musea in aanmerking zou kunnen komen voor het uitbesteden van de winkel. (1) Vlaanderen kent ook maar een handjevol musea die consequent de kaap van de 100.000 bezoekers per jaar halen. Omwille van de beperkte economische mogelijkheden van de markt van museumwinkels zijn er ook maar een beperkt aantal ondernemingen actief binnen deze niche. Naast economische motieven is er ook een historisch gegeven dat ervoor gezorgd heeft dat musea de museumwinkel eerder zelf uitbaten.

(lees verder op de website)

Hoe herken je kinderen met ‘rugzakjes’?

Het wordt steeds lastiger om in te spelen op de diversiteit van leerlingen in de klas. Een onderzoek naar musea en het basisonderwijs.


Onderzoeksrapport ‘Een klas apart'

De klassen in het basisonderwijs worden steeds groter en heterogener van samenstelling. Hoe gaan musea daar mee om? Uit onderzoek onder 27 musea blijkt dat museumeducatoren het lastig vinden om in te schatten of en hoe ze moeten inspelen op de diversiteit in de klassen. Zo zit Merijn van Veen, educator bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek vol met vragen. Van Veen: “Ik vind het lastig om kinderen met ‘rugzakjes’ te herkennen”. “En hoe moet je zo’n klas begeleiden, moet je er juist op inspelen of niet en het maar negeren?”. Ook Eva van Deijck, educator bij het Nationaal Militair Museum te Soesterberg weet niet precies hoe ze om moet gaan met diverse klassen. “Moet je tijdens de educatieve les rekening houden met een moment waarop kinderen kunnen rondrennen of juist zorgen voor voldoende rust?”. In het rapport Een klas apart, een onderzoek naar museumeducatie van Het Mondriaanfonds en LCM staan de resultaten en aanbevelingen.

(Rapport Een klas apart, LCM, 2016)

Kinderen welkom!

Hoe organiseer je een kindervriendelijke erfgoedactiviteit?


De cultuurparticipatie bij volwassenen is veel groter wanneer zij al op jonge leeftijd deelnemen aan culturele activiteiten

Tijdens een bezoek aan een erfgoedevenement willen gezinnen vooral een fijne tijd beleven. Bij erf- goedactiviteiten in gezinsverband ligt de nadruk niet zozeer op kennis vergaren over het erfgoed, maar eerder op het vergroten van de beleving en ervaring van het erfgoed. Een praktische handleiding vind je in het blad van Heemkunde Vlaanderen.

(Bladwijzer - Kinderen toegelaten, april 2016)

Agenda

ABONNEMENT


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, verschijnt tweemaal per jaar.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s.

Abonneren: http://www.museumpeil.eu/over-museumpeil/abonnementen/
Copyright © 2016 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by MailChimp