Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de nieuwe website www.museumpeil.eu
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

PRESENTATIE EN OVERDRACHT

Het nieuwe nummer van Museumpeil gaat over presentatietechnieken en overdrachtsmethodes. 
Wat werkt en wat niet? Een nummer boordevol tips en interviews.
 
Musea maken voortdurend keuzes uit een enorme hoeveelheid overdrachtstechnieken en presentatie- methodes, en uit een steeds groter wordend arsenaal aan media, waarvan zij aannemen dat die de beste zijn om hun boodschap uit te dragen. Nieuwe media maken nieuwe vormen van participatie mogelijk. Maar hoe weet je dat je het goede medium kiest voor je presentatie of tentoonstelling? Waar zijn de aannames op gebaseerd en hoe eerlijk zijn musea in de beoordeling achteraf van de uitwerking?
 
In dit nieuwe nummer van Museumpeil onderzoeken we hoe die keuzes tot stand komen, welke aannames er gehanteerd worden en welke ervaringen er zijn. Wat werkt er, en wat niet en waarom?
Museumpeil laat onderzoekers, vormgevers en musea aan het woord om deze vragen te beantwoorden. En het is bij succesverhalen van musea soms verbazend te lezen hoe eenvoudig het allemaal lijkt. Maar dat is bedrieglijk: want ‘geheimtips’ voor succes zijn geheim en liggen niet voor het opscheppen.

Museumpeil 44 gaat over Presentatie en overdracht, met als hoofdartikelen:

Museumscenografie- De kansen van virtual reality- Gamen in het museum- Hoe stem je de boodschap af op de doelgroep?- Meertaligheid in musea- Een tentoonstelling maak je als een film- Belevingswaarde en digitale media in musea
 
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Een greep uit de inhoud

 • Frans Bevers schrijft over zijn passie en over wat echt essentieel is bij het maken van een tentoonstelling.
 • Jo Klaps over de lastige samenwerking tussen opdrachtgever en de scenograaf.
 • Leven in de mouterij. Waarom  den AST in Halle koos voor een belevingsparcours?
 • De herinrichting van het Belastingmuseum Rotterdam: een analyse.
 • Hoe gebruik je theater in musea? Lea Witmondt benoemt de mogelijkheden.
 • Frodo Terpstra over het nieuwe Waterliniemuseum en het gebruik van virtual reality.
 • Het Brussels museum Belvue werkt nauw samen met jongeren. An Lavens verklapt wat goed en wat fout ging.
 • Het verleden herleeft in het Museum voor Oude Technieken in Grimbergen.
 • Belevingswaarde en digitale media in musea, over kansen en keuzestress. Waar moet je opletten?
 • Gamen in het Gallo-Romeins Museum, een bijzonder aanbod voor scholieren.

GESPREK MET FRODO TERPSTRA


virtual reality in het nieuwe Waterliniemuseum te Bunnik (foto Mike Bink)
 

Een tentoonstelling maak je als een film

Een gesprek met filmer en tentoonstellingsmaker Frodo Terpstra over zijn handicap en zijn passie: verhalen vertellen met beelden. Maar ook over het nieuwe Waterliniemuseum in Bunnik en de inzet van nieuwe tentoonstellings-technieken zoals interactiviteit en virtual reality. 

Wat is er de laatste twintig jaar op het gebied van presentatietechniek veranderd?
In de eerste tien jaar werden film en video in musea steeds belangrijker. Ineens wilde iedereen overal een filmpje bij. Plotsklaps zag je overal monitors naast de vitrines. Dat vond ik jammer, want dan maak je te weinig gebruik van het feit dat je in een museum bent. Wij zijn toen op schermen gaan projecteren, zodat je werd omringd door beelden. Iedereen kan thuis de spannendste filmpjes downloaden, maar omringd zijn door beelden kan alleen in het museum.
De volgende stap was interactiviteit. In 2006 hebben we onze eerste interactieve film gemaakt voor een museum. De bezoeker kon de loop van wat hij zag beïnvloeden. Het ging over militaire operaties en je kon zo zien wat er zou gebeuren als je verschillende keuzes maakte.
Wat nu aan de deur klopt is virtual reality. Een goed voorbeeld is het Waterliniemuseum dat binnenkort wordt geopend.

(lees verder op de website)

Meertaligheid in musea

Hoe ga je te werk als je de informatie in vier talen aanbiedt? Praktische tips van Katelijne Dekesel, tentoonstellingsarchitecte van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.
 
‘Als Belgische federale instelling zijn we verplicht in de drie landstalen te werken: Nederlands, Frans en Duits. Vanwege zijn internationale belang biedt het museum ook het Engels aan. Om het publiek niet te overdonderen met tekst, zijn alleen de hoofdteksten in vier talen onmiddellijk zichtbaar. Dit zijn de introteksten van de gehele tentoonstelling, van de verschillende thema’s en subthema’s. Ook de volgorde is bepaald: in oneven jaren komt eerst het Frans, in even jaren het Nederlands, dan het Duits en het Engels sluit de rij af. De ordening van de teksten is trouwens niet gratuit. Uit ervaring weten we dat bezoekers namelijk eerst de bovenste en onderste teksten lezen en dan wat er tussenin staat. Vandaar dat een landstaal altijd de reeks begint en het Engels de reeks afsluit, of er nu in paragrafen of in kolommen gewerkt wordt. Meerdere bezoekers kunnen deze viertalige teksten tegelijkertijd lezen.
De tweede- en derdelaagse informatie verwerken we op een andere manier. Al naar gelang het een reizende of een permanente tentoonstelling betreft, kiezen we voor een boekje met leren flapjes per taal of voor tekstfiches in een bakje.

(lees verder op de website)

INTERVIEW VOORZITTER STICHTING MUSEUMPEIL


Gerard Daalhuisen, voorzitter Stichting Museumpeil
 

De meerwaarde van het delen van ervaring


Waarom bent u voorzitter geworden?

Twee redacteuren hebben het initiatief genomen om het blad Museumpeil te verzelfstandigen. Zij geloven in de meerwaarde van kennisdelen, juist nu. Ze hebben mij gevraagd om mijn achtergrond als uitgever en marketingcommunicatieman bij de Volkskrant, NRC Media en ANWB Publieksbladen. En men wist dat ik het leuk vind om clubs met idealen te helpen die zo professioneel mogelijk vorm te geven. Ik deed dat eerder bij Stichting Schrijven en  CJP.

 

Is een papieren vakblad niet uit de tijd?

Nee, maar ik geloof in en/en, zowel print als digitaal. Iedere lezer moet zijn eigen kanaal kunnen kiezen. Naast het gedrukte vakblad Museumpeil is er sinds oktober een website en een nieuwsbrief en straks een digitale versie van het vakblad en bijeenkomsten. Maar deze media zijn slechts dragers om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van elkaars expertise, om ervaringen uit te wisselen.

 

Wat wil je met Museumpeil bereiken?

Door de bezuinigingen hebben veel musea het moeilijk. Recente cijfers laten zien dat het goed gaat met een klein aantal grote musea, maar niet zo goed met de vele middelgrote en kleine musea. Deels gedwongen door de bezuinigingen investeren musea minder in kennisuitwisseling, ze doen minder samen.
 

Ik geloof erg in het uitwisselen van ervaring, niet alleen binnen een museum of erfgoedinstelling, maar ook tussen musea. Juist in economisch moeizame tijden is het van belang in kennis te blijven investeren. De meest eenvoudige maar ook effectieve manier is kennis delen. Juist de kleinere musea hebben namelijk een platte organisatiestructuur met een losse en zelfstandige werksfeer, waar veel eigen initiatief en inzet gevraagd wordt. Hierbij past een vakblad voor museummedewerkers, dat een onmisbare aanvulling levert op het uiteenlopende kennisniveau.
 

Bij bezoeken aan musea valt me elke keer weer op hoeveel medewerkers, zowel betaald en onbetaald, zich met hart en ziel voor hun museum inzetten. Wees zuinig op al je medewerkers! Investeer in ze, toon dat je ze waardeert door ze de ruimte te geven om nieuwe kennis op te doen en te delen.
 

Doe dit vooral ook bij je vrijwillige medewerkers. Ik ben altijd weer verbaasd hoeveel vrijwillige medewerkers weten en hoe nieuwsgierig ze zijn. Wij vinden dat het dat blad er moet zijn voor alle 40.000 museummedewerkers, betaald en onbetaald, in Vlaanderen en Nederland.

KANSPLAATSEN ERFGOEDTALENT

Musea en aanstormend erfgoedtalent


Het meest interessante en hartverwarmende initiatief van het afgelopen jaar is de site Erfgoedtalent. Hier kunnen musea en jong aanstormend erfgoedtalent elkaar ontmoeten. 

Musea en erfgoedorganisaties worstelen met het borgen van kennis en duurzame zorg van hun collecties en het zoeken naar manieren om meer beweging te krijgen in het werk en beter in te spelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt. Het aantal en de omvang van banen in de museum- en erfgoedsector in Nederland krimpt.

Tegelijkertijd staan er jaarlijks zo’n 700 afgestudeerde enthousiaste starters te popelen om zich in te mogen zetten binnen het werkveld van de museum- en erfgoedsector. Doordat de spaarzame vacatures vaak via een informeel netwerk worden ingevuld, blijft doorstroming beperkt. Voor veranderende taken en aansluiting bij de nieuwe generaties heeft de erfgoedsector juist wel jonge mensen nodig. 

(lees verder op de website)

DUURZAAM VERBOUWEN

Gratis boek en verslagbundel


Op 19 november vond in de internationale kunstcampus deSingel in Antwerpen een infodag  plaats over duurzaam bouwen en verbouwen voor musea. De dag vormde het sluitstuk van een langer lopend traject met plaatsbezoeken, info- en discussiemomenten. Initiatiefnemers waren het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Faro samen met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Team Vlaams Bouwmeester.

De verslagbundel en het webdossier zijn te downloaden (http://www.faronet.be/e-documenten/duurzaam-verbouwen-voor-musea-verslagbundel).

(lees verder op de website)

BOEKENTIP


 

Kloof tussen grote en kleine musea groeit


Twee boekentips

De tweedeling tussen de grote musea en de andere musea lijkt te groeien. Grote musea ontvangen gemiddeld ruim 100 keer zo veel subsidie als kleine musea en ruim 11 keer zo veel als middelgrote musea. Bij de grote musea is het Rijk de belangrijkste subsidiënt, bij de kleine en middelgrote musea de gemeenten.

Twee boekentips. Het eerste boek geeft een praktische handleiding aan gemeentes en musea om in deze tijden van bezuinigingen goed zicht te krijgen op elkaars positie en taken. Het tweede geeft inzicht in de verzelfstandiging van de Rijksmusea, is die gelukt en wat zijn de effecten? 
 • Marijke van den Esschert: In samenspraak, suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten (Muller Visual Communication, 2015)
 • Manus Brinkman: De verzelfstandiging, waarom en hoe de rijksmusea zelfstandiger werden (Reinwardt Academie, 2015)
(lees verder op de website)

ABONNEMENT


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, verschijnt tweemaal per jaar.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s.

Abonneren: http://www.museumpeil.eu/over-museumpeil/abonnementen/
Copyright © 2016 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp