Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

September 2018
Inhoud Nieuwsbrief


Inhoud:
 
  1. ICOM-Nederland verrast met ‘datingsite’. Interview met voorzitter Luc Eekhout
  2. Red Star Line Museum is vernieuwd. Interview met directeur Karen Moeskops
  3. Toezicht op musea kan beter. Congres analyseert debacle Stedelijk Museum Amsterdam
  4. Actief erfgoed: Tiki Taka Touzani
  5. Nieuwe subsidies voor musea
  6. Kort Nieuws
  7. Agenda


Inleiding


Niet alleen museumbezoekers gaan zich steeds meer als klant gedragen, ook ICOM-leden vertonen dit gedrag. Voorzitter Luc Eekhout verzon een list.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de verbouwing van Red Starline Museum, voor de rol van toezicht op musea en voor nieuwe subsidiemogelijkheden.
 
Museumpeil 50 gaat over vrijwilligers en hoe ze veranderen. Wat is vrijwilligersbeleid 2.0? Met veel praktijkvoorbeelden en interviews over: Jonge vrijwilligers, waar haal je ze? - Overbelaste vrijwilligerscoördinatoren – Vrijwilligers aan het stuur - Werken met kwetsbare vrijwilligers.
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Op zoek naar het familiegevoel

ICOM-Nederland start een ‘datingwebsite’

Het gaat goed met ICOM-Nederland, in de afgelopen twee jaar is het ledental gegroeid van 2500 naar 4000 leden. Maar helaas gaan ook museumprofessionals zich steeds meer als consumenten gedragen en dit ondergraaft de oorspronkelijke doelstelling van ICOM: kennis delen. Voorzitter Luc Eekhout kwam met een verrassende oplossing: de ICOM-Family.
 
Het ledental van ICOM-Nederland groeit, maar toch vind je dat de organisatie moet veranderen. Waardoor wordt ICOM bedreigd?
“Het gaat inderdaad beter dan ooit met ICOM. ICOM (International Council of Museums) heeft wereldwijd 40.000 leden en in Nederland inmiddels 4000 leden. Er werken in ons land 7000 mensen in musea, dus meer dan de helft is lid. Maar al die Nederlanders zijn vooral lid omdat ze graag en veel reizen. Het ICOM-pasje geeft bijna overal gratis toegang. Hierdoor staat de doelstelling van ICOM onder druk: dat leden samen internationale activiteiten ondernemen. Mensen worden lid voor het pasje, maar doen inhoudelijk nauwelijks iets anders dan toerist spelen. Je dreigt daarmee de bedoeling van ICOM te ondergraven. ICOM staat voor kennis delen, het door uitwisseling ervaren dat jouw cultuur een van de vele culturen is. Voor mij is dat dé kern, dat je andere mensen en andere culturen ontmoet. Wat wij als Nederland nu hebben voorgesteld is om een ICOM-Family te creëren. Denk aan de IKEA-Family met bijbehorende kaart en website.
 
Hoe ben je op het idee voor de ICOM-Family gekomen?
“Ik wilde een paar jaar geleden naar Vietnam en tijdens mijn vakantie ook een paar musea bezoeken en met de collega’s daar spreken. Het gekke is, dat als je musea direct via hun websites benadert je bijna nooit antwoord krijgt. Ik moest dus via het hoofdkantoor van ICOM in Parijs vragen om de contactinformatie van de directeur van het Saigon-museum. Uiteindelijk kreeg ik na veel gedoe de contactgegevens en werd ik in Saigon allerhartelijkst ontvangen.” Luc Eekhout heeft onlangs op het algemene congres van ICOM zijn idee voor een ICOM-Family gelanceerd. De reactie was unaniem positief, eindelijk een manier om elkaar te kunnen vinden. Het ICOM-hoofdkantoor in Parijs mag door de privacywetgeving geen gegevens van leden delen. Maar als je als lid expliciet aangeeft dat je mag worden benaderd, dan kan dat wel. De meest eenvoudige oplossing is een aparte ledenwebsite voor de ICOM-Family.
 
Hoe gaat de website van de ICOM-Family eruitzien, kun je een tipje van de sluier oplichten?
“We zijn nog volop in ontwikkeling, we hopen eind van het jaar te kunnen starten. Met je ICOM-Familycard krijg je toegang tot een gesloten platform, denk maar aan een soort datingsite. Maar niet om te daten, maar om wereldwijd collega’s te leren kennen, kennis te kunnen uitwisselen, maar ook om persoonlijke relaties te kunnen ontwikkelen. We besteden veel tijd en aandacht om de site extreem gebruiksvriendelijk te maken. De Museumvereniging heeft ook een dergelijke site voor leden in Nederland. Die site is volgens mij veel te ingewikkeld, die valkuil hopen wij te vermijden.”
 
Klik hier voor meer informatie

Red Star Line Museum is vernieuwd

Karen Moeskops, directeur Red Star Line Museum (foto: Museum/Frederik Beyens)

Het Red Star Line Museum in Antwerpen bestaat dit jaar vijf jaar. Tijdens de zomer sloot het museum de deuren om belangrijke veranderingen door te voeren. Een gesprek met directeur Karen Moeskops over de vernieuwde presentatie
 
Wat hebben jullie veranderd?
We hebben een belangrijk element toegevoegd aan onze permanente opstelling: de herinnering. Het museumbezoek eindigt bij de aankomst op Ellis Island. Dat thema is nu aangevuld met nieuwe verhalen en herinneringen van nakomelingen van de Red Star Line passagiers. We hebben ook verbouwd. In de grote hal is het museumcafé verhuisd naar een nieuwe mezzanine. De loods nu beter geschikt is voor tijdelijke tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten.
 
Waarom hebben jullie die aanpassingen en veranderingen doorgevoerd?
De aanvulling op de permanente opstelling is er gekomen omdat het verhaal van de Red Star Line-passagiers nooit uitverteld is. Projecten en tijdelijke tentoonstellingen riepen soms nieuwe vragen op en ook de bezoekers waren nieuwsgierig naar het vervolgverhaal bij het ‘open einde’ in de laatste museumzaal. ‘Wat is er gebeurd met de passagiers na hun aankomst op Ellis Island? Hebben ze hun dromen kunnen waarmaken?’ We geven nu hierop een antwoord door herinneringen van nakomelingen van de landverhuizers toe te voegen.
Door de verbouwingen kunnen we de loods, nu optimaal benutten. Het Red Star Line museum wil niet alleen een historisch verhaal vertellen, het wil ook een open en gastvrij huis zijn, en in dialoog gaan met de samenleving. In de loods komt er nu meer ruimte en focus voor tijdelijke tentoonstellingen en projecten. Onze nieuwe expo ‘Thuishaven’ past in het ruimer project ‘Thuis in het Red Star Line Museum’, een participatief project met anderstaligen. Zij werden actief betrokken en gestimuleerd hun verhaal met ons te delen in het – vaak pasverworven – Nederlands. 
 
Waarom investeren in nieuwkomers?
Jaarlijks ontvangt het museum 3.000 nieuwkomers in de stad in het kader van een inburgeringstraject. Het museumbezoek is voor hen een persoonlijke ervaring en vaak ook een beginpunt om verbinding te maken met Antwerpen en hun nieuwe leven hier. Met deze verhalen van de nieuwkomers, hedendaagse ‘landverhuizers’ in Antwerpen trekken we het verhaal van de nazaten van de Red Star Line passagiers door, en zo capteren we het erfgoed van morgen.
 
Klik hier om het hele interview te lezen

Actief erfgoed: Tiki Taka Touzani

Museum Rotterdam heeft niet alleen een rijke historische collectie. Ze volgen ook actief opvallende verhalen en objecten in de stad van nu. Deze collectie noemen ze Echt Rotterdams Erfgoed, een uniek programma waarbij het museum samen met Rotterdammers op straat actief erfgoed ontdekt: van de straatventer tot Tiki Taka Touzani, de panna-koning. Tijdens de week van het Echt Rotterdams Erfgoed, van 28 september tot en met 6 oktober, kan iedereen de actieve collectie van Museum Rotterdam zien, horen, proeven en beleven op diverse locaties in de stad.

Toezicht op musea moet beter

Arjen Pels Rijcken (foto:Museumzaken)

Toezien of toekijken? Dat is de vraag die elke toezichthouder zich moet stellen. Blijven we aan de zijlijn staan of staan we op en nemen we de touwtjes in handen? Na het ontslag van directeur Beatrice Ruf bij het Stedelijk Museum Amsterdam vroeg iedereen zich af hoe verder? Inmiddels is ook de gehele Raad van Toezicht vervangen. Tijdens het symposium wordt deze case geanalyseerd. Wat kunnen we van dit debacle leren? Moeten er zaken veranderen? En krijgt een toezichthouder wel voldoende handvatten om zijn functie goed uit te kunnen oefenen?
 
De organisator van de conferentie Arjen Pels Rijcken geeft alvast een schot voor de boeg:
Als eerste constateert hij dat Beatrix Ruf niet transparant genoeg was. “Als ervaren directeur van het Stedelijk had ze moeten kunnen inschatten dat haar weinig transparante rol inzake nevenactiviteiten met bijbehorende vergoedingen en bonussen de potentie had om het museum enorme reputatieschade toe te brengen.”

Ten tweede vindt hij dat de gehanteerde ontslagprocedure tot zeer ernstige schade heeft geleid.
Ruf heeft haar ontslag aanvaard op basis van een voorlopig onderzoeksrapport: “Ruf verklaarde dat vooral de suggestie dat de subsidie aan het Stedelijk in het geding kwam haar heeft doen besluiten om haar ontslag in te dienen. Dit ontslag, op basis van een voorlopig onderzoek dat Ruf dus niet heeft kunnen inzien, is naar mijn mening te gretig aanvaard door de raad van toezicht.”

Zijn derde aandachtspunt is de mogelijke impact van een en ander op de politieke toekomst van twee leden van de Raad van Toezicht.
“In hoeverre speelde het – verstrengeld – belang van tweede aanstaande bewindslieden, toenmalig wethouder van Cultuur Kajsa Ollongren en Grapperhaus, om met een schone lei naar Den Haag te vertrekken? Het blijft speculeren maar een van de adviseurs van de raad van toezicht opperde in het weekend voor het ontslag van Ruf: “… er kan niet worden getwijfeld en [er] moet direct worden ingegrepen. Een loopbaan in de politiek moet niet met een ‘vlekje’ beginnen.”

Pels Rijckens conclusie is glashelder: “Zowel Beatrix Ruf als de toenmalige raad van toezicht heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.”

Hoe verder? Museale insiders geven analyses en ‘good practices’ op het congres Toezien of Toekijken?

Actuele uitdagingen in de museale sector
; 25 oktober 2018 in de Hermitage Amsterdam. 


Nieuwe subsidies voor musea

Museumpeil signaleert nieuwe subsidiemogelijkheden voor musea. Informatie over financiering en fondsenwerven voor musea kun je vinden op website van LCM.
 
Subsidie voor immaterieel erfgoed
Werkplaats immaterieel erfgoed wil de samenwerking tussen musea en immaterieel-erfgoedgemeenschappen stimuleren en lanceert daarom een oproep voor traditiedragers uit Vlaanderen. Ziet u wel wat in een mogelijke samenwerking met een museum om uw techniek of traditie te borgen? Hebt u een innovatief tentoonstellingsconcept klaarliggen dat u heel graag in een (bepaald) museum zou realiseren? Stuur een korte beschrijving van uw idee voor een samenwerking met een museum rond uw immaterieel erfgoed.
 
Subsidie voor erfgoededucatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de aanvraagronde voor subsidie voor erfgoededucatie in Nederland verlengd. Een aanvraag indienen kan tot 14 december 2018. Men wil projecten ondersteunen die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kan worden gebracht.
Je kan per project minimaal € 26.000 en maximaal € 80.000 aanvragen. Er is voor deze ronde € 750.000 beschikbaar voor projecten over erfgoededucatie.

Kort nieuws


Webgids leveranciers voor musea
Hoe vind je een goede leverancier voor klimaatcontrole, voor lichtontwerp of voor ticketing?
Museumpeil helpt je met de webgids leveranciers. Leveranciers die ons worden aanbevolen door museummedewerkers. Heb je zelf ook goede ervaringen met leveranciers, meldt het ons: redactie@museumpeil.eu.

Nieuwe redacteur
De redactie van Museumpeil is versterkt met Vera Weterings. Ze werkt sinds kort als medewerker marketing en communicatie voor Rijksmuseum Boerhaave. Hiervoor werkte onder meer voor het Rijksmuseum van Oudheden, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Vrouwenlexicon), en het Centrum voor familiegeschiedenis.

 

Agenda

 

24 september: Contactdag Erfgoed en Publiek, Zierikzee
25 september: Conferentie: Immaterieel erfgoed en verstedelijking, Bern
28 september: Start Week Actief Erfgoed, Rotterdam

1 oktober: Masterclass: De Actieve Collectie, Rotterdam
6 oktober: Heemdag Vlaanderen 2018, Kontich
11 oktober: Symposium Dynamisch Erfgoed, Lelystad
12 oktober: Nationale Archeologiedagen, Nederland
13 oktober: Dag van de Groninger Geschiedenis, Groningen
20-22 oktober: Musea Brugge Research School, Brugge
25 oktober: Conferentie: Toezien of toekijken, Amsterdam
29 oktober: Workshop Wikidata, Brussel

8-10 november: Museum Association Conference and Exhibition, Belfast
9 november: Groot Onderhoud: Participatie, Brussel
13 novemner: Conferentie: Dag van de Digitale Duurzamheid, Utrecht
24 november: Conference: Launching your museum career, London

3 december: Open Up: Making more of stored Collections, London
 

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Museumpeil werkt samen met Erfgoedcel Brussel, Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Erfgoedpark Batavialand, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea.

Copyright © 2018 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


redactie: Franklin van der Pols, Tonia Dhaese 
productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Privacy statement:
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en vraagt instanties haar privacyregels te expliciteren. De Stichting Museumpeil heeft haar privacy regelement op de website gepubliceerd. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Email Marketing Powered by Mailchimp