Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

Oktober 2017

Musea, immaterieel erfgoed en diversiteit


Inhoud nieuwsbrief
 1. 'Superdiversiteit is de sleutel voor musea' Interview met Albert van der Zeijden
 2. Expert Marilena Alivizatou bespreekt de museumpraktijk
 3. Inspirerende voorbeelden uit Europa
 4. Hoe kun je je aanmelden?
 5. Hoe gaan musea in Europa om met immaterieel erfgoed? Een gesprek met Kia Tsakiridis
 6. Kort nieuws
 7. Agenda

Inleiding

Conferentie: Musea, immaterieel erfgoed en diversiteit

Op 7 november komen musea uit Europa in Rotterdam bijeen om over hun ervaringen met immaterieel erfgoed te vertellen. Voor musea een unieke kans om te ontdekken hoe je met immaterieel erfgoed nieuwe doelgroepen kunt bereiken. De conferentie is de start van “Intangible Heritage and Museums Project’, een Europees meerjarenproject voor musea.
Museumpeil 47 gaat over Beleef de collectie, nieuwe mogelijkheden om de collectie te laten beleven. Met praktijkcases en artikelen.
 
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.


Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

‘Superdiversiteit is de sleutel voor musea’

Interview met Albert van der Zeijden


‘Superdiversiteit betekent dat er geen hoofdgroep is waar andere groepen zich naar moeten voegen’.

De samenleving wordt steeds diverser, in veel steden wonen inmiddels mensen afkomstig uit de hele wereld. In Rotterdam waar de conferentie wordt gehouden leven mensen afkomstig uit honderdzestig verschillende landen. Op 7 november organiseert Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) een internationale conferentie over immaterieel erfgoed, musea en diversiteit. Volgens Albert van der Zeijden, teamleider kennisontwikkeling, kan juist immaterieel erfgoed musea de sleutel bieden om deze groepen te bereiken. Een gesprek over de relevantie van musea, de nieuwe realiteit, en immaterieel erfgoed en superdiversiteit.
 
Waarom denken jullie dat immaterieel erfgoed de sleutel biedt om nieuwe Nederlanders te bereiken?
Tijdens de conferentie presenteren musea uit heel Europa hoe zij met immaterieel erfgoed omgaan en hoe zij nieuwe doelgroepen bereiken. De meeste nieuwkomers hebben niet veel meer dan een paar koffers bij zich, maar ze hebben wel hun tradities en verhalen. Als je hen wilt boeien en binden, dan zal je moeten proberen om een link te leggen tussen hun achtergrond en hun verhalen en jouw museum. Dat is niet nieuw, veel musea doen dat al. Maar niet alle initiatieven van musea en immaterieel erfgoed zijn succesvol. Op de conferentie bespreken we een aantal interessante nieuwe invalshoeken en experimenten uit België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, maar ook uit ons land. Er zijn meer dan veertig musea uit heel Europa.
 
Kun je iets vertellen die nieuwe invalshoeken?
Dat kan ik het beste doen aan de hand van de keynote speakers. Als eerste spreekt Marilena Alivizatou van University College London, zij schreef het bekende boek ‘Intangible Heritage and the Museum’. Zij zal vooral ingaan op de valkuilen bij het gebruik van immaterieel erfgoed. Hoe kun je het succesvol inzetten? Als tweede spreekt Dirk Geldof uit Antwerpen hij zal uitleggen wat de uitdaging is voor musea die maatschappelijk relevant willen blijven in een tijd van superdiversiteit.
 
Wat is superdiversiteit?
Volgens Geldof wordt de eenentwintigste eeuw, de eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met een migratieachtergrond al de meerderheid van de stadsbewoners. Als je kijkt naar demografische ontwikkeling is dat de toekomst van alle steden, groot en klein, in Europa. Leven in een stad betekent leven met superdiversiteit. Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. We blijven denken in verouderde wij-en-zij-opdelingen, maar de werkelijkheid is al veel complexer.
De maatschappelijke debatten blijven nog te vaak steken in achterhoedegevechten: ‘nieuwkomers moeten zich aanpassen’. Superdiversiteit betekent dat er geen hoofdgroep is waar andere groepen zich naar moeten voegen. Of je dit nu betreurt of niet, het is de demografische realiteit.
Hoe kunnen we het potentieel van superdiversiteit, van pluralisme, beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden? Want dat is de enige zinvolle optie voor morgen. Dat kan alleen vanuit wederzijdse openheid en dialoog tussen iedereen die hier woont. Dat vraagt wederzijdse betrokkenheid. Musea kunnen hierbij bij uitstek een belangrijke rol spelen.
 
Een superdiverse samenleving is dus een samenleving waar heel veel groepen met diverse achtergronden moeten samenleven. Waarom moeten musea daarop inspelen, nieuwe Nederlanders bezoeken nauwelijks musea?
Dat klopt, maar in de toekomst hopelijk wel. Maar als je niet inspeelt op de nieuwe realiteit dan zul je als musea het heel moeilijk krijgen. Kijk hoe de musea van volkenkunde zich moeten heruitvinden. Denk ook aan het Openluchtmuseum Arnhem, door hun aandacht voor nieuwkomers, ze plaatsten een Molukse barak en een Turkenpension, komen er nu veel meer nieuwe Nederlanders. Maar denk ook aan Museum Het Catherijneconvent, zij hebben zich als religieus museum uitstekend ingespeeld op de nieuwe realiteit. Er is niet meer een dominante religie, er zijn veel religies. Daarnaast zijn veel mensen niet meer gelovig. Op de conferentie tonen zij, aan de hand van hun succesvolle Sint Maarten-project, hoe zij als museum steeds inspelen op maatschappelijke veranderingen en daardoor relevant blijven.
 
Waarin verschuilt superdiversiteit van multiculturalisme?
Multiculturalisme is de brave versie. Men dacht en vond dat verschillende groepen met behoud van hun eigen tradities eenvoudig naast elkaar zouden kunnen leven. Superdiversiteit legt veel meer nadruk op dynamiek en uitwisseling en het ontstaan van nieuwe hybride vormen in een proces van samenleven met elkaar. Als musea er niet in slagen zich te verhouden tot deze nieuwe maatschappelijke realiteit dan lopen ze het risico overbodig te worden. Waarbij we goed moeten beseffen dat superdiversiteit ook voor nieuwe pijnpunten en maatschappelijke conflicten naar boven brengt die veel creativiteit van musea vragen. Tijdens de conferentie schetsen we een beeld van de mogelijkheden voor musea om hierop in te spelen, maar ook hoe je de valkuilen kunt vermijden.
 

Expert Marilena Alivizatou bespreekt de museumpraktijk


Alivizatou onderzocht de verschillen tussen musea in Europa, Amerka en Oceania.

Marilena Alivizatou van University College London is een van de keynote speakers op de conferentie. Alivizatou was een van de eersten die de relatie tussen ‘Immaterieel erfgoed en musea’ heeft onderzocht. Haar spraakmakend boek ‘Intangible Heritage and the Museum: New Perspectives on Cultural Preservation’ (2012) is nog steeds een van de meest geciteerde publicaties en zij is een internationaal gevierd spreker.

Marilena Alivizatou heeft jarenlang zeer intensief onderzoek gedaan bij verschillende musea. In haar boek beschrijft ze dit onderzoek naar het gebruik door en de bruikbaarheid van immaterieel erfgoed in musea zowel in Europa, Amerika als in Oceanië.
De verschillen zijn opvallend. In de door haar onderzochte musea in Europa wordt immaterieel erfgoed meer als een aanvulling op bestaande collecties en praktijken gezien.
Daarentegen werken musea in Amerika en Oceanië op een meer geïntegreerde manier. Hoewel musea in Europa zichzelf vaak profileren als centra voor dialoog, bleek in de praktijk de wetenschappelijke stem dominant. Volgens Alivizatou is een meer participatieve aanpak een belangrijke voorwaarde om immaterieel erfgoed te kunnen integreren in musea en in de museale praktijk. Musea moeten volgens haar veel meer de dynamiek van het erfgoed benadrukken en het ‘oorsprongsdenken’ verlaten om goed aan te sluiten bij huidige maatschappelijke realiteiten en tegelijkertijd het historische verhaal van het erfgoed te kunnen vertellen.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. In Rotterdam zal Marilena Alivizatou uitleggen welke ontwikkelingen zich de laatste jaren hebben voorgedaan en welke nieuwe kansen en gevaren zij ziet voor musea op het gebied van immaterieel erfgoed en de samenwerking met erfgoedgemeenschappen.  Als grote kenner van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed zal Alivizatou bovendien – ter introductie – de ‘ins & outs’ van Conventie uitleggen.
 

Inspirerende voorbeelden uit Europa


De conferentie wordt gehouden in het Schielandhuis, een monument met de allure van een stadspaleis (foto: M.Minderhoud, Wiki-commons).

Tijdens de conferentie zullen Nederlandse museum- en erfgoedprofessionals kennis kunnen maken met inspirerende voorbeelden rond immaterieel erfgoed en diversiteit, van musea uit diverse West-Europese landen. Wie kunnen we verwachten op 7 november?
 
Uit Frankrijk komt bijvoorbeeld MuCEM (FR), het voormalige Parijse volkskundemuseum, dat zichzelf heeft heruitgevonden en omgevormd tot een museum in Marseille over culturen en beschavingen in het mediterrane gebied. Het recent geopende PARCUM (BE), een ambitieus museum in Heverlee bij Leuven, presenteert zich als dialoogmuseum dat het gesprek rond religieuze kunst en cultuur wil aangaan met de verschillende denominaties, aanwezig in een steeds diversere samenleving. Het Zwitserse Musée d’ethnographie de Neuchâtel heeft de UNESCO 2003 Conventie aangegrepen om via boeiende onderzoeksprojecten de grenzen van wat immaterieel erfgoed is (en wat niet!) te verkennen. Het programmeerde bijvoorbeeld het raadselachtig project Secrets: voor de bezoekers een reis naar het onbekende, waarbij niet het resultaat maar vooral de reis ernaar toe belangrijk was. Reizen en vluchten zijn sowieso populaire thema’s onder de internationale musea die aanwezig zullen zijn en het zijn relevante aanknopingspunten wanneer het over diversiteit gaat. Voor deze musea is immaterieel erfgoed niet iets van vroeger maar vooral een reis in het onbekende, op weg naar de toekomst.
Op 7 november presenteren het MAS, Museum aan de Stroom, het Zwitserse Museo Vincenzo Vela, het Etnografisch museum van Armungia en de koepel van musea uit Frans Guyana elk een case. Daarnaast zorgen nog vijftien musea uit België, Frankrijk, Zwitserland en Italië voor een actieve inbreng. Het zijn kleinere en grotere stadsmusea, (voormalige) volkskundige musea, maar ook ecomusea die de cultuur van de stad hebben ontdekt en voluit bezig zijn met diversiteit in de eigen stad. En vanzelfsprekend ook grote nationale musea die grip willen krijgen op de migrantenervaringen van nieuwkomers. En niet te vergeten een aantal gespecialiseerde musea zoals het Museo della Marineria, uit Cesenattico in Italië. Diversiteit is een uitdaging die alle musea raakt.
 
Uit Nederland zelf is er een actieve inbreng vanuit Museum het Catharijneconvent, Imagine IC en Museum Rotterdam. Maak op 7 november kennis met en wissel ervaringen uit met deze musea, van Vlaanderen tot Italië en van Zwitserland tot Frankrijk.

Hoe kun je je aanmelden?

Hoe kun je je aanmelden voor de conferentie?
Internationale conferentie: Musea, diversiteit en immaterieel erfgoed wordt gehouden in het Schielandhuis in Rotterdam op 7 november 2017.
 
U kunt zich per email opgeven: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl
Er is nog een beperkt aantal plaatsen. Deelname is gratis.
 
Voor meer informatie: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Hoe gaan musea in Europa om met immaterieel erfgoed?


Kia Tsakiridis: ‘Conferentie geeft inspirerende handvatten en tools voor de praktijk’.

Kia Tsakiridis is nauw betrokken bij het project, ze werkt voor tapis plein vzw, het Vlaams expertisecentrum voor immaterieel erfgoed en erfgoedparticipatie. Deze organisatie is leadpartner, de trekker van het Europese meerjarenproject Intangible Cultural Heritage and Museums. We vragen haar een korte toelichting op dit bijzondere project dat op 7 november in Rotterdam van start gaat.
 
Wat is het Intangible Cultural Heritage and Museums Project?
Het Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) kadert binnen de prioriteiten capaciteitsopbouw en transnationale mobiliteit van het programma Creatief Europa van de Europese Unie. De opzet van het project is om musea uit België, Nederland, Italië, Zwitserland en Frankrijk de kans te geven om over grenzen heen te kijken en ervaringen met immaterieel erfgoed te delen. Dit internationale meerjarenproject loopt van 2017 tot en met 2020.
De belangrijkste vragen die we in het project aan de orde hopen te stellen zijn: Wat kunnen musea betekenen voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed? Hoe wordt dit (elders) in de praktijk gebracht? En welke inspirerende handvatten en praktijktools zijn er nodig om de participatieve geest van de Unesco 2003 Conventie voor het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed te kunnen realiseren in de hedendaagse museumpraktijk?
We hopen met dit project musea te inspireren om te gaan werken met immaterieel erfgoed, en om dit samen mét de betrokken beoefenaars van deze levende erfgoedpraktijken te doen.

Welke thema’s gaan jullie de komende jaren behandelen?
Op de agenda staan onder andere vijf internationale uitwisselingsbijeenkomsten waarin we de mogelijke verbindingen, invalshoeken en convergentiepunten tussen immaterieel erfgoed en musea onderzoeken. De thema’s zijn diversiteit, participatie, stedelijkheid, innovatie en beleidsontwikkeling.

Kunnen musea zich nog aanmelden om mee te doen aan het project?
Graag, we werken voor de verschillende conferenties - die na de editie in Rotterdam achtereenvolgens zullen plaatsvinden in Palermo (IT), Bern (CH), Aubusson (FR) en Mechelen (FR) - telkens samen met nieuw samengestelde groep van 20 internationale musea die hun inspirerende experimenten, projecten en programma’s rond immaterieel erfgoed, in relatie tot de verschillende thema’s, willen delen met de andere aanwezigen.
Wil je meer weten over het project en doelstellingen of te weten komen hoe je je kan aanmelden voor deelname aan één van de toekomstige conferenties, dan kan je contact opnemen met info@ICHandmuseums.eu of de projectwebsite www.ICHandmuseums.eu bezoeken.

De vijf conferenties op een rijtje: Musea, immaterieel erfgoed…
 • … en diversiteit | Schielandshuis (voormalige locatie Rotterdam Museum) (Nederland) | 7&8 november 2017
 • … en participatie | Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (Palermo, Italië) | 27&28 februari 2018
 • … en stedelijkheid | Alpine Museum (Bern, Zwitserland) | 25&26 september 2018
 • … en innovatie | Cité internationale de la tapisserie (Aubusson, Frankrijk) | 5&6 februari 2019
 • … en beleidsontwikkeling      | Hof van Busleyden (Mechelen, België) | 7&8 mei 2019


Het ‘Intangible Cultural Heritage and Museums Project’ is mede gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Zwitserse Bundesamt für Kultur. In het project wordt samengewerkt met ICOM (International council of museums), NEMO (Network of Museum Organisations) en ICHNGO-Forum. De partners in het project zijn: tapis plein vzw (Belgie - leading partner), Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, SIMBDEA | Società Italiana per la Museografia e I beni Demoetnoantropologici (Italy), Maison des Cultures du Monde-Centre Français du Patrimoine Culturel Immatériel (France) en Verband der Museen der Schweiz (Switzerland)

Kort nieuws


Museumpeil wordt lid van samenwerkingsverband Folio
Museumpeil is op 11 oktober geaccepteerd als lid van Folio, het samenwerkingsverband van tweeëndertig Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. Als koepelvereniging heeft Folio vier missies: gemeenschappelijke belangen vertolken, versterken van kennisdeling en samenwerking tussen de betrokken bladen, vergroten van de gezamenlijke zichtbaarheid, en meer zicht creëren rond toekomstige kansen en uitdagingen die op het tijdschriftenveld afkomen.

Nieuwe nummer verschijnt 15 november
Het nieuwe nummer van Museumpeil heeft als thema: Collecties voor de toekomst. Het staat boordevol met interviews en praktijkverhalen over nieuwe vormen van verzamelen en ontzamelen uit Nederland en Vlaanderen. Neem een abonnement.

Online educatietoolkit
Het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) heeft een online educatie toolkit uitgebracht. Arja van Veldhuizen, programmamanager Educatie en seniorconsultant bij Landschap Erfgoed Utrecht, zet daarin verschillende methodes en werkvormen uit de museum- en erfgoededucatie op een rij. De toolkit biedt bij elke werkvorm handige handvatten, mogelijke doelgroepen en voor- en nadelen van de werkvorm. Lees meer en download de toolkit.

AGENDA


7 november: Conferentie: Intangible cultural heritage and museums, Rotterdam

10 -13 november: Arts Marketing Project Conference, Memphis

23 november: Cultuurhistorische belangen bij natuurontwikkeling, Erfgoed Brabant

1 december: Groot onderhoud; erfgoed en duurzame ontwikkeling, Leuven
 

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland, verschijnt tweemaal per jaar.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Copyright © 2017 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


redactie: Franklin van der Pols 
productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp