Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

April 2018
Inhoud Nieuwsbrief

1. Special Museumpeil
Uitreiking eerste nummer aan directeur Museumvereniging
2. Stap uit je bubbel!
Hester Dibbits over emotienetwerken
3. Niet-materieel erfgoed in Vlaanderen
Een gesprek met Jorijn Neyerinck en Kia Tsakaridis van Werkplaats immaterieel erfgoed
4. Samenwerken met Nepalese vluchtelingen
Geert Souvereyns van Musea Brugge
5. ‘Meeting Rembrandt’ bekroond als beste vr-belevenis
Gesprek met maker Bridget Erdmann
6. Erfgoed in je broekzak
Imagine IC over jongeren en immaterieel erfgoed
7. Kort nieuws
· Beeld en Geluid gaat vernieuwen
· Nieuwe subsidieregeling van 1 miljoen euro voor musea en ‘communities’
· Vlaanderen mist 2000 kunstwerken
· Internationale expertise-uitwisseling voor musea
8. Agenda

Inleiding
In deze nieuwsbrief aandacht voor het nieuwe extra nummer van Museumpeil over immaterieel erfgoed en musea. Verder aandacht voor emotienetwerken, vluchtelingen, virtual reality en voor een nieuwe subsidieregeling voor musea.
Museumpeil 49 gaat over immaterieel erfgoed en musea, met twintig praktijkverhalen en tips van erfgoeddragers en musea. Over identiteit en samenwerken in een superdiverse wereld.
 
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.


Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Special Museumpeil


Stef Oosterloo en Sergio Servellón geflankeerd door directeuren van KIEN en Werkplaats immaterieel erfgoed Vlaanderen


De eerste exemplaren van het nieuwe nummer van Museumpeil over musea en immaterieel erfgoed werden donderdag in het Openluchtmuseum te Arnhem uitgereikt aan Stef Oosterloo, directeur a.i. van de Museumvereniging uit Nederland en Sergio Servellón, voorzitter ICOM Vlaanderen en lid van het Vlaams Museumoverleg.
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Belgische zusterorganisatie Werkplaats immaterieel erfgoed en Museumpeil hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de samenstelling van een special over immaterieel erfgoed en de samenwerking tussen erfgoeddragers en musea. Een special met tien praktijkcases uit Nederland en Vlaanderen en nog een flink aantal voorbeelden uit Frankrijk, Zwitserland en Italië.
 
Kernwoorden van dit speciale nummer zijn diversiteit en identiteit. Musea in grote steden als Antwerpen en Rotterdam tellen meer dan 150 etniciteiten onder hun inwoners. Hoe bereik je deze nieuwkomers, maar vooral ook: Hoe werk je met ze samen?
Aan de andere kant worstelen musea in kleine dorpjes in Italië juist met leegloop en strijden voor het behoud van de lokale identiteit en de levensvatbaarheid van hun gemeenschap. Musea spelen hier een opvallend centrale rol. Je ziet hier het ontstaan van een nieuw hybride type museum. Een combinatie van traditie en innovatie en een combinatie van werkplaats, laboratorium, museum en gemeenschapshuis.

Stap uit je bubbel en kijk naar jezelf

Column van Hester Dibbits over emotienetwerken


Hester Dibbets: Gemeenschappen of netwerken?

Bij het ontwikkelen van projecten op het terrein van immaterieel erfgoedbeleid wordt vaak gewerkt vanuit het idee van eensgezinde gemeenschappen die voor het behoud van ‘hun’ traditie ijveren. Die benadering doet onvoldoende recht aan de grote verscheidenheid aan individuele belangen en emoties rond erfgoed. We kunnen de omgang met erfgoed ook benaderen vanuit een netwerkperspectief, waarbij de verschillende knopen in een netwerk staan voor individuen en afzonderlijke erfgoed-items. Die benadering kan helpen om meer zicht te krijgen op de schuring en dynamiek waarin erfgoed ontstaat en telkens weer opnieuw vorm krijgt. Het helpt ons ook na te denken over onze eigen impact op die schuring en dynamiek. Zo’n benadering past in een lange etnologische traditie, waarbij concrete cultuurverschijnselen als startpunt worden genomen.

Uit je bubbel stappen

Een volgende stap is het nadenken over manieren om de inzichten die zo’n benadering kunnen opleveren met anderen te delen. Marlous Willemsen en ik werken sinds enige tijd aan de ontwikkeling van een methode die mensen helpt uit hun bubbel te stappen, van een afstandje naar hun eigen plek en die van anderen in wat wij noemen het ‘emotienetwerk’ rond erfgoed te kijken, en vervolgens te onderzoeken hoe in het gesprek over die netwerk-relaties zowel hun eigen positie als die van anderen kan verschuiven. En hoe het erfgoeditem zelf ook van plaats én van vorm kan veranderen.
 

(klik hier om verder te lezen)

Immaterieel erfgoed in Vlaanderen


Jorijn Neyerinck en Evdokia Tsakaridis (Werkplaats immaterieel erfgoed)

Als je binnen de erfgoedsector spreekt over immaterieel erfgoed, dan blijkt al gauw dat er vele verschillende opvattingen en invullingen zijn. Werkplaats immaterieel erfgoed is het knooppunt in Vlaanderen voor iedereen die immaterieel erfgoed een warm hart toedraagt. Tevens is Werkplaats ook de coördinator van een Europees meerjarenproject over immaterieel erfgoed en musea. Een gesprek met Jorijn Neyrinck en Evdokia Tsakiridis over definities, samenwerking en de rol van musea.

In Vlaanderen keurde de regering recent een nieuw wetgevend kader voor erfgoedbeleid goed: het Cultureelerfgoeddecreet 2017. Voor het eerst is daarbij ook de zorg voor immaterieel erfgoed stevig verankerd en geïntegreerd.


Klopt, het is een mooi eindpunt van een lang traject. In 2016 werd een nieuwe langetermijnvisie gepubliceerd over hoe men het erfgoedbeleid van de toekomst in Vlaanderen wilde gaan vormgeven: de Conceptnota Cultureel Erfgoed. Opmerkelijk aan die visietekst was de stelling dat het ‘de roerende en immateriële erfgoedbenadering dichter bij elkaar wil brengen, met respect voor elkaars eigenheden’. Om dat te realiseren, wordt een nieuw overzicht van cultureel-erfgoedtaken voorgesteld voor erfgoedorganisaties. Die erfgoedtaken, of ‘functies’, zouden zo voortaan moeten kunnen gelden voor alle soorten cultureel erfgoed: roerend, digitaal en immaterieel!

(Klik hier om verder te lezen)

Samenwerken met Nepalese vluchtelingen

Geert Souvereyns van Musea Brugge

Nepalese vluchtelingen worden Bruggelingen. (Foto: Bieke Depoorter/Musea Brugge)

Brugge telt meer dan 500 stadsbewoners met Nepalese roots. Zij vormen er de grootste niet-Europese migrantengemeenschap. Hun immigratie is recent, aangewakkerd door de burgeroorlog in Nepal, die uitbrak in 1996. De Nepalese gemeenschap werd voor Musea Brugge prachtig op beeld vastgelegd door Bieke Depoorter van Magnum. Maar de Nepalezen werden ook uitgenodigd om een tentoonstelling samen te stellen met objecten en video's die in hun ogen hun culturele identiteit tonen. Dit verliep moeizaam.

Tot enkele dagen voor de opening wisten de medewerkers van het Volkskundemuseum niet welke voorwerpen getoond zouden worden. Hierdoor restte er te weinig tijd voor een degelijke duiding. Uiteindelijk bleken vooral de video’s die de Nepalese Bruggelingen zelf maakten van hun feesten en rituelen, het best hun leefwereld weer te geven. Leden van de gemeenschap organiseerden ook een lichtfestival, gaven rondleidingen voor schoolgroepen en enkele workshops in het museum. De tentoonstelling Namaste Brugge werd algemeen als zeer positief ervaren. Voor de Nepalese gemeenschap was de co-creatie van een tentoonstelling in een stadsmuseum een soort erkenning van hun plaats in de stad. Voor de museumbezoekers was de tentoonstelling een eyeopener. Ze werden zich bewust van de – vaak nog onzichtbare – culturele diversiteit in Brugge.

(Klik hier om verder te lezen)

‘Meeting Rembrandt’ bekroond als beste vr-belevenis


Bridget Erdmann wint prijs voor beste vr-apllicatie
 

In San Jose (Silicon Valley) is de virtual reality- applicatie ‘Meeting Rembrandt’ uitgeroepen tot de allerbeste educatieve vr-belevenis van dit moment. Met een speciale vr-bril stap je terug in de tijd en ontmoet je Rembrandt terwijl hij de Nachtwacht schildert. Een gesprek met maker Bridget Erdmann over belevenis en musea.

Waarom hebben jullie deze virtual reality applicatie gemaakt?

Oculus, een Amerikaanse fabrikant van vr-brillen heeft Force Field gevraagd om een applicatie te maken die de mogelijkheden van virtual reality voor musea toont. Je kunt met virtual reality de geschiedenis herbeleven. Je kunt letterlijk terug in de tijd. De film toont de straat waar Rembrandt heeft gewoond zoals die nu is en die verandert dan in de straat van toen. Je gaat op bezoek bij Rembrandt terwijl hij de Nachtwacht maakt.

Alles klopt. Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de ervaring, de acteurs zijn ook erg goed. Doe je dit werk al lang?

Ik maak al zo’n twintig jaar social games educatieve software voor kinderen onder andere voor Disney en Sesame Street. De combinatie techniek en educatie fascineert me. De techniek is nu zo ver dat je met virtual reality bezoekers echt in een tijdmachine kunt zetten. Voor mij was dit een fantastische opdracht. Het heerlijk om je te kunnen verdiepen in het leven van Rembrandt en geschiedenis weer tot leven te brengen. Het voelt alsof je er echt bij bent, je kunt gewoon samen met Rembrandt in zijn atelier rondkijken.

(klik hier om verder te lezen)

Erfgoed uit je broekzak

Imagine IC over jongeren en immaterieel erfgoed


Wat zit er in jouw broekzakarchief?

Hoe betrek je jongeren bij immaterieel erfgoed? Imagine IC vroeg jongeren hun broekzakken te legen en de inhoud te delen. Imagine IC is actief in en vanuit de Amsterdamse Bijlmer. Het is een mix van mensen, maar ook een archief, een museum en gespreksplek over het dagelijks buurtleven. Men identificeert wat er in een grootstedelijk mensenleven toe doet en onderzoekt hoe dit ons allemaal raakt. Jongeren maken deel uit van het netwerk.

In het project Let’s Party! deelden dj’s, party-labels en individuele feestvierders zo’n 12.000 digital-born documenten over hun party-experience. Zij openden hun broekzakarchieven: de verzamelingen van beeld, geluid en tekst die je maakt en bewaart op je mobiele telefoon en daarmee ook deelt en aantreft op Facebook en andere sociale media.

Jongeren konden niet alleen de gepresenteerde items blijvend waarderen (positief en negatief), maar ook eigen broekzakarchief-items toevoegen. Hun enthousiasme inspireerde de spin-off In de Pocket. In dit project annoteerden zij een selectie uit de collectie Let’s Party! met actuele broekzakarchief-items en schuivende betekenissen.

Nieuwe puzzels

Intussen brengen broekzakarchieven ook nieuwe puzzels: hoe ga je om met items die deelnemers delen, maar die je als instelling of ‘netwerkregisseur’ ongemakkelijk vindt voor publieke toegang? Selfies onder invloed, bijvoorbeeld. En hoe verhoud je je tot een groep van honderden of meer onlinedeelnemers die items aanleveren zonder ze nader te kwalificeren, en met mensen in beeld met wie je niet in gesprek kunt?

(Klik hier om verder lezen)

Kort nieuws


Beeld en Geluid krijgt nieuwe verhaallijn

Beeld en Geluid gaat vernieuwen
Beeld en Geluid, het instituut voor mediacultuur in Hilversum vernieuwt zijn museum. Het nieuwe museum, dat de huidige experience vervangt, wordt de fysieke én online plek voor iedereen die van mediacultuur houdt. De centrale verhaallijn binnen het nieuwe museum is dat iedereen een plek inneemt in de media. Als consument, als onderwerp en - in explosief toenemende mate - als deelnemer/maker. Pieter van der Heijden (XPEX) ontwikkelde het masterplan, Tinker zorgt voor het ontwerp.

Internationale expertise-uitwisseling voor musea
Het Europese ‘Intangible Cultural Heritage and Museums Project’ geeft musea de kans om over de grenzen heen kennis te delen en perspectieven te ontwikkelen over immaterieel erfgoed. Wat kan immaterieel erfgoed toevoegen aan musea? Op 25 en 26 september 2018 staat in Bern het exploreren van de raakvlakken, snijpunten en allerlei mogelijke wisselwerkingen tussen musea, immaterieel cultureel erfgoed en stedelijke samenlevingen op de agenda. Meer informatie over de conferentie en hoe een aanvraag voor participatie in te dienen vind je hier. Deadline is 7 mei 2018

Vlaanderen mist 2000 kunstwerken
Het Rekenhof heeft de Vlaamse overheid op de vingers getikt. Van de 18.000 kunstwerken in het bezit van de Vlaamse Overheid worden er 2.313 werken vermist. Hieronder zijn werken van Auguste Rodin en Paul Delvaux. Dat deze kunstwerken nu onvindbaar zijn, is niet alleen te wijten aan slordig beheer, maar ook aan de overheveling van de bevoegdheid cultuur naar de gemeenschappen. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft in overleg met de federale politie een procedure afgesproken om verloren kunstwerken aan te geven en op te sporen.

Nieuwe subsidieregeling van 1 miljoen euro voor musea en ‘communities’
Met de subsidieregeling ‘MeeMaakPodia’ wil het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen met een podiumfunctie zoals theaters en musea stimuleren het eigenaarschap met hun omgeving te delen. Denk hierbij aan bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, andere (culturele) instellingen en het publiek.

Een aanvraag kan worden ingediend van 30 april tot en met 2 november 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je kunt per project minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000 aanvragen. In het totaal is er € 1.000.000,- beschikbaar. Naast de subsidie word je op strategisch niveau begeleid door een coach die je inspireert, uitdaagt en meedenkt.

Agenda


26 april: Symposium: Publiekswerk, Almere
 
28 april: Romeinenweek, Nederland
 
7 mei: Workshop: Een autismevriendelijk museum, Gent
 
17 mei: Vlaamse middag: Publiekswerking, Amsterdam
 
18 mei: Masterclass: Collectierisicomanagement, Brussel
 
27-31mei: Conferentie: Communicating the Museum, Brussel
 
29 mei: Conferentie: VR Technologies in Cultural Heritage, Brasov (Roemenië).
 
5 juni: Tweedaagse cursus publieksonderzoek, Utrecht
 
18-30 juni: Cultural Heritage, Migration and Sustainable Development, Palermo
 
19-21 juni: Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: Youth Summit, Berlijn
 
7 juli: Abt Emo lezing door Piet Hein Donner, Wittewierum

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Museumpeil werkt samen met Erfgoedcel Brussel, Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Erfgoedpark Batavialand, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea.

Copyright © 2018 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


redactie: Franklin van der Pols 
productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp