Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

Juli 2018
Inhoud NieuwsbriefInhoud:
 1. Integreer betaalde en onbetaalde krachten! interview met Else de Boer, Paleis Het Loo
 2. Vrijwilligerscoördinatoren vaak overbelast Gesprek met gastredacteur Annemieke Biemond
 3. Steven Engelsman: Directeur in twee werelden Frans Bevers sprak met directeur Steven Engelsman
 4. Vrijwilligers onderzocht Elke Plovie, docente in burgerschap en participatie aan de UC Leuven-Limburg
 5. Congres: Hoe houden we toezicht op musea?
 6. Kort nieuws
 7. AgendaInleiding
In veel musea moeten vrijwilligers de gevolgen van bezuinigingen opvangen. Steeds meer taken worden door vrijwilligers gedaan. Niet alleen bij kleine musea, maar ook bij grote musea. In het nieuwe nummer van Museumpeil kijken we vooruit. Er komen meer jonge vrijwilligers, vrijwilligers zullen in de toekomst ook minder lang blijven en ze hebben nieuwe wensen. Paleis Het Loo is een goed voorbeeld hoe musea kunnen anticiperen op de nieuwe vrijwilligers 2.0.
Museumpeil 50 gaat over vrijwilligers en hoe ze veranderen. Wat is vrijwilligersbeleid 2.0? Met veel praktijkvoorbeelden en interviews over: Jonge vrijwilligers, waar haal je ze? - Overbelaste vrijwilligerscoördinatoren – Vrijwilligers aan het stuur - Werken met kwetsbare vrijwilligers.
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu


Integreer betaalde en onbetaalde krachten!

Interview met Else de Boer, Paleis Het Loo

Zoals bij veel musea had ook Paleis Het Loo tot voor kort twee duidelijke bloedgroepen: betaalde krachten en vrijwilligers. Else de Boer vond dit ongewenst, omdat het zorgde voor onnodige problemen. Ze werkte hard aan een geïntegreerde organisatie van betaalde én onbetaalde krachten.
 
Er is bijna geen museum dat zonder vrijwilligers nog goed kan functioneren. Toch vinden veel museummensen het werken met vrijwilligers lastig.
‘Het is ook lastig als je de taken die door vrijwilligers worden verricht niet duidelijk hebt benoemd. Het begint bij een hele heldere scheiding van taken, wat wel en niet door vrijwilligers kan worden gedaan. Dat moet klip en klaar helder zijn. Hierdoor kom je niet in die grijze schemerzone terecht, waarin sommige zaken op een gegeven moment gewoonterecht zijn geworden.’
 
Kun je een voorbeeld geven?
‘Je hoort vaak dat vrijwilligers heel welwillend zijn, maar daardoor trekken ze steeds meer taken naar zich toe. Ze maken hun eigen werkelijkheid. Een voorbeeld dat ik heb gehoord gaat over figuranten in openluchtmusea, die dan dingetjes van thuis gingen meenemen, want dat paste zo goed bij hun rol. Maar dat is niet wat je wilt, dus moet je dat heel duidelijk vooraf benoemen: dit doen we wel en dit doen we niet!’
 
Geldt dat voor alle onbetaalde functies?
‘Ja, want anders zijn betaalde krachten bang dat vrijwilligers op termijn hun baan gaan overnemen. Dat kan niet, dus moet je ook bij de Ondernemingsraad heel duidelijk aangeven wat vrijwilligers wel of niet gaan doen. Ook voor nieuwe vrijwilligers moet je vooraf heel helder zijn over hoe je wilt werken. Als je dat niet doet, dan kan het zijn dat vrijwilligers zelf aannames gaan doen, voldoet het werk ineens niet aan de verwachtingen en ontstaan er spanningen.’
 
Je werkt nu drie jaar als hoofd Vrijwilligers bij Paleis Het Loo. Daarvoor heb je bij Ecodrome in Zwolle en bij Aviodrome in Lelystad gewerkt, waar het coördineren van vrijwilligers een van je taken was. Wat is er in de afgelopen tien jaar veranderd?
‘Voor mij is er niet zoveel veranderd. Bij Ecodrome werkten we al met goede afspraken over betaalde en onbetaalde krachten. Het was voor mij verrassend te merken dat er instellingen zijn waar nog niet op die manier werd samengewerkt. Toen ik bij Paleis Het Loo kwam trof ik twee duidelijke bloedgroepen aan. Ook in sommige andere musea is dat nog zo.’

(klik hier om verder te lezen)


Vrijwilligerscoördinatoren vaak overbelast

Gesprek met gastredacteur Annemieke Biemond over toegevoegde waarde, schaarste en overbelaste coördinatoren.

Je werkt nu weer voor een zorginstelling, maar hebt lang als vrijwilligerscoördinator voor een museum gewerkt. Wat zijn de verschillen in vrijwilligerswerk tussen deze organisaties?

‘In de zorg en het welzijnswerk wordt meer nagedacht over het nut en belang van vrijwilligerswerk. In de museale sector is dit veel minder. Er verschijnen veel handleidingen over werken met vrijwilligers, maar ik heb de indruk dat de museumdirecties nog steeds met enig dedain op vrijwilligerswerk neerkijken.’

Ik spreek regelmatig vrijwilligerscoördinatoren in musea die structureel overbelast zijn.

‘Klopt, ik ook. De oorzaak is bijna altijd dat de vrijwilligerscoördinator in zijn eentje de gevolgen van de bezuinigingen moet opvangen en steeds meer taken krijgt toebedeeld. Mijn tip is altijd: kijk of vrijwilligerswerk in de missie en visie wordt benoemd. Als dit niet zo is, stel het aan de orde bij de directie. Als de baas het belang van vrijwilligers niet wil benoemen en vastleggen in de missie, kom je vroeg of laat in problemen.

Je bent ook voorzitter van Agora, de landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk. Wat doet jullie vereniging?

‘We maken ons sterk voor de professionele inzet en erkenning van coördinatoren vrijwilligerswerk. We hebben meer dan 250 leden, doen aan deskundigheidsbevordering, geven masterclasses en hebben met de Hogeschool Utrecht de post-HBO-opleiding “Innovatief Vrijwilligersmanagement” opgezet. We bieden ook steun bij het afsluiten van goede arbeidsvoorwaarden. We hebben hiervoor een beroepsprofiel ontwikkeld, dat kan worden gebruikt voor de juiste inschaling van de coördinator binnen de organisatie.’

(klik hier om verder te lezen)


Steven Engelsman: Directeur in twee werelden


Na 13 jaar gesloten te zijn geweest is het gerenoveerde Museum für Völkerkundeweer open. Het kreeg de nieuwe naam Weltmuseum Wien.Frans Bevers sprak met directeur Steven Engelsman over zijn nieuwe en zijn oude museum.
 
Systematisch eclecticisme
Toen Engelsman in de zomer van 2011 gevraagd werd om naar Wenen te komen en het museum daar uit het slop te trekken en een nieuwe toekomst te geven, hoefde hij niet lang na te denken. Hij nam zijn 20-jarige ervaring als directeur van het Rijksmuseum Volkenkundein Leiden mee: ‘Nou, het zijn duidelijk verschillende musea in Wenen en in Leiden. En ik heb van Leiden ontzettend veel geleerd. Wat ik daaruit heb meegenomen is uiteindelijk het begrip systematisch eclecticisme, waar wij zoveel grappen over hebben gemaakt en zoveel plezier van hebben gehad.’
 
Encyclopedie of roman
Enige toelichting is hier op zijn plaats: naar aanleiding van de enigszins provocerende vraag van Engelsman tijdens de eerste fase in het ontwerpproces, ‘Wordt ons museum een encyclopedie of een roman?’, legden de ontwerpers Het leven een gebruiksaanwijzing van Georges Perec op tafel. Een boek met als ondertitel romans, een ontdekkingstocht door een Parijs woongebouw. Alle 99 kamers hebben hun eigen hoofdstuk waarin honderden door elkaar gevlochten verhalen over de bewoners en de aanwezige voorwerpen huizen.  Engelsman: ‘Die encyclopedische roman van Perec heeft mij geïnspireerd om sindsdien het woord systematisch eclecticisme te gebruiken. Het systematische zit hem in de strenge structuur van het boek. En daarnaast is het eclectisch, want als je eenmaal de structuur hebt, kan je ook gewoon doen wat je hart je ingeeft, wat je leuk vindt.
 
In Leiden is het voor mij echter meer de rationalisatie achteraf geweest die het geheel een zinvolle systematische aanpak gaf. Maar het museum bleef in feite een klassiek volkenkundig museum, dat heel erg mooi was ingericht. In Wenen had ik de vrijheid om te zeggen: we hebben 14 zalen en in elk van die zalen kunnen we een verhaal vertellen dat ons het beste bevalt.

(Klik hier om verder te lezen)


Vrijwilligers onderzocht

Elke Plovie, docente in burgerschap en participatie aan de UC Leuven-Limburg, doet onderzoek naar vrijwilligerswerk.

Ga in dialoog
Veel organisaties zoeken nieuwe modellen voor de uitbouw en ondersteuning van hun vrijwilligerswerk. Al te vaak zien we dat ze de oplossing voor de druk op het vrijwilligerswerk zoeken in modellen die uitgaan van een beheersingslogica. Daarin staat het perspectief van de ontvangende organisatie centraal: hoe kunnen organisaties vrijwilligers werven, selecteren en inschakelen? Het begeleidings- en ondersteuningsproces is gericht op het functioneel inzetten van individuele vrijwilligers in de organisatie en het behoud van hun inzet op lange termijn. 
Een andere benadering dringt zich op. Eigen onderzoek naar de ondersteuning van vrijwilligersgroepen brengt drie thema’s naar op de voorgrond. Dat is allereerst de motivatie van vrijwilligers, hét vertrekpunt om een vrijwilligerswerking uit te bouwen en te ondersteunen. Weg van het managementdenken moet er dringend gewerkt worden aan een constructief perspectief voor het vrijwilligerswerk, waarin het persoonlijke perspectief en zingeving centraal staan.

Missies afstemmen
Het tweede thema volgt op het eerste: de afstemming van de organisatiemissie op de individuele missie van de vrijwilligers. Vrijwilligerswerk kansen geven betekent het au sérieux nemen van elk individueel engagement en zoeken naar die plek waar het individu zich herkent in een missie-gedreven vrijwilligersgroep. Uit onze ervaring met groepen merken we dat de succesvolle vrijwilligersgroepen groepen zijn die missie-gedreven werken. Ze hebben een sterke externe gerichtheid, zijn alert voor wat leeft in de samenleving, passen zich voortdurend aan en staan open voor vernieuwing. 

Ga het gesprek aan!
Tot slot: de aangeboden ondersteuning. Een top-down standaardbenadering werkt niet. Ook bij de ondersteuning moet je vertrekken van de vrijwilligers. Zij voelen zelf goed voor welk aspect ze ondersteund kunnen worden. Als ondersteuner van vrijwilligers moet je dan ook in dialoog gaan met hen…

(Klik hier om verder te lezen)


Congres: Hoe houden we toezicht op musea?

Hoe houden we toezicht op musea? Het is een vraag die elke toezichthouder zich moet stellen. Blijven we aan de zijlijn staan of staan we op en nemen we de touwtjes (weer) in handen? Maar voldoet het Nederlandse systeem dan wel, of moeten er zaken veranderen? En krijgt een toezichthouder wel voldoende handvatten om zijn functie goed uit te kunnen oefenen? Hoe doen anderen het eigenlijk? De casus Stedelijk Museum Amsterdam zal nader worden geanalyseerd.

Het congres Toezien of Toekijken? Actuele uitdagingen in de museale sector hoopt op alle bovenstaande vragen antwoord te geven, op 25 oktober 2018 in de Hermitage Amsterdam. Klik hier voor het programma en de sprekers en klik hier als u uw toegangsbewijs veilig wilt stellen.

Kort nieuws


Geboortehuis Nina Simone

Geboortehuis Nina Simone wordt monument
Het geboortehuis van zangeres Nina Simone in Tyron (North Carolina) is zwaar vervallen maar zal worden gerestaureerd. De National Trust for Historic Preservation in Amerika.heeft zich over het huisje ontfermd.  Van 1988 tot 1992 woonde Simone in Nederland, eerst in Nijmegen en daarna in Amsterdam.
 
Kunstroof van 25.000 voorwerpen opgehelderd
Tijdens een grote internationale politieactie is voor zeker 40 miljoen euro's aan cultureel erfgoed in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een grote internationale actie tegen een bende die zich bezighoudt met het opgraven en verhandelen van historische voorwerpen, meldt Europol. Het onderzoek heeft vier jaar geduurd. Criminelen zouden cultureel erfgoed hebben opgegraven op Sicilië, waar zich ruïnes uit de Romeinse oudheid bevinden. Meer dan 250 agenten deden in de vroege ochtend gelijktijdig invallen in veertig woningen in Italië, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. De autoriteiten arresteerden in totaal 23 verdachten. Er zijn meer dan 25.000 voorwerpen in beslag genomen.
 
Online marketing
Op 2 oktober start de leergang online marketing voor culturele organisaties. Er zijn maximaal 10 plaatsen voor de vijf workshopdagen. Aanmelden bij Cultuurmarketing.
 
Museumconsulenten en vrijwilligers
Museumpeil werkt samen met het netwerk van museumconsulenten in Nederland (LCM). Op de website van het LCM kun je letterlijk alles vinden over de museumpraktijk. Van het oprichten van een museum tot vrijwilligerswerk.

Agenda

 

 • 22 juli: Afsluiting Erfgoedfestival, Lievelde
 • 31 augustus: Symposium: Klinkend Erfgoed, Maastricht
 • 6 september: Basiscursus informatiebeheer van erfgoedcollecties, Brugge
 • 24 september: Contactdag Immaterieel Erfgoed, Zierikzee
 • 24-27 september: Conferentie: Digitale duurzaamheid, Boston
 • 25 september: Intangible Heritage, Museums and Urbanised Society, Bern
 • 26 september: Workshop: Betere museumteksten schrijven, Antwerpen
 • 2-23 oktober:  Workshops over archiefbronnen, Leuven
 • 6 oktober: Studiedag Heemkunde, Kontich
 • 11 oktober: Workshop: Erfgoedvrijwilligers, Deurle
 • 20-28 oktober: Dutch Design Week, Eindhoven
 • 25 oktober: Congres: Toezien of toekijken, Amsterdam
 • 30 oktober: Symposium: Cultural Policy in the Polder, Nijmegen
   

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland.
 
Een individueel abonnement kost € 22,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Museumpeil werkt samen met Erfgoedcel Brussel, Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Erfgoedpark Batavialand, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea.

Copyright © 2018 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


redactie: Franklin van der Pols 
productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Privacy statement:
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en vraagt instanties haar privacyregels te expliciteren. De Stichting Museumpeil heeft haar privacy regelement op de website gepubliceerd. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Email Marketing Powered by Mailchimp