Copy
Welkom bij de Nieuwsbrief en de website van Museumpeil
Bekijk deze e-mail in uw browser
Met deze Nieuwsbrief heeft u toegang tot een selectie van artikelen uit Museumpeil en ontvangt u nieuws uit de museumsector (zie ook: www.museumpeil.eu).

april 2020


Inhoud

 1. Vlaams Museumoverleg en de Nederlandse Museumvereniging gaan samenwerken met Museumpeil
 2. Extra steunmaatregelen voor Nederlandse musea
 3. Noodfonds van 160 miljoen pond voor kunsten in Engeland
 4. Amerikaanse musea verliezen 33 miljoen dollar per dag aan inkomsten
 5. Directeur Glasmuseum vertrekt
 6. The Twist: Museum van het jaar 2020
 7. Museumdepotshop steunt musea bij ontzamelen
 8. Geen nieuwbouw Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
 9. Kort nieuws:
  - Iconische villa te koop
  - Restauratie en erfgoed in Vlaanderen in beeld
  - Nieuw museum in Groningen
  - Redacteur Aimee Streefland verlaat museumwereld
  - Nieuw redactielid Hilde van den Berg, Museum Collectie Brands
  - Nationale museumweek (20-26 april) gaat digitaal
 10. Agenda


Inleiding


Musea en samenwerking
Wie had dat een maand gelden kunnen voorzien: overvolle ziekenhuizen en lege wegen. Ook alle musea zijn dicht, maar achter de schermen wordt hard doorgewerkt. Sommige musea zetten hun geplande exposities nu online. Anderen plannen voor na de coronacrisis, die hopelijk snel over is. Naar verwachting zullen musea niet voor 1 juni opengaan. Het nieuwe nummer van Museumpeil verschijnt naar verwachting Museumpeil medio mei.
Museumpeil 53/54 (winter 2019) gaat over archieven en musea en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. In dit  nummer kijken Museumpeil en Archievenblad samen over elkaars muurtje: wat kunnen musea van archieven leren, en omgekeerd? Zoals u dat van ons gewend bent, krijgt u beschouwende stukken en vooral ook voorbeelden uit de praktijk. Het mag duidelijk zijn: musea en archieven werken op veel plaatsen hoe langer hoe meer samen. Stof voor gesprek, voer voor discussie. En zoals gewoonlijk vindt u in dit nummer ook prikkelende columns en stevige gesprekken…
Museumpeil

U ontvangt deze mail omdat u actief bent binnen de museumsector of omdat u zich online heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Reacties en vragen?
Mail: info@museumpeil.eu

Vlaams Museumoverleg en de Nederlandse Museumvereniging gaan samenwerken met MuseumpeilSteven Engelsman, voorzitter Stichting Museumpeil, over samenwerking

In deze tijd van corona is samenwerking en wederzijdse steun van eminent belang. Steven Engelsman, voorzitter van de Stichting Museumpeil, heeft essentiële steun voor Museumpeil weten te verwerven. Een kort gesprek.

In de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om de musea in Nederland en Vlaanderen nader tot elkaar te brengen. Kun je iets meer vertellen?
Goed nieuws: we hebben twee enorme stappen kunnen zetten! Het Vlaams Museumoverleg van de 25 grote Vlaamse musea heeft voor elk aangesloten museum een groepsabonnement op Museumpeil genomen. Daarmee hebben we er in één klap 375 abonnees bij. Dat is geweldig! En – dat is echt vers van de pers – in Nederland heeft de Museumvereniging zojuist een partnerschapsovereenkomst met ons gesloten: directeur Mirjam Moll wordt lid van ons bestuur, er komt een redacteur vanuit de Museumvereniging bij en er komt een financiële impuls voor publicatie en kwaliteitsverbetering. Daarnaast biedt de Museumvereniging haar leden groepsabonnementen aan op dezelfde voorwaarden waaronder de Vlaamse collega’s dat doen. Ook dat, geweldig!
Beide organisaties zijn wij zeer erkentelijk voor deze morele en financiële wind in de rug. En we zijn nog niet uitgepraat. Het Landelijk Contact Museumconsulenten in Nederland onderzoekt hoe de banden met Museumpeil - ooit door hen opgezet - weer kunnen worden aangehaald. En ook met ICOM in Nederland en Vlaanderen zijn we in gesprek om Museumpeil ook voor hun organisaties en hun leden in te gaan zetten.

Goed nieuws ook in deze voor musea lastige tijden. Hoe kijk je tegen de coronacrisis aan?
Het zijn uitzonderlijke tijden! Het maatschappelijk leven is geheel op slot, iedereen zit thuis, de gezondheidszorg en essentiële overheidsdiensten moeten in overdrive. Dat hebben wij met z’n allen niet eerder meegemaakt. De gezondheid van iedereen komt op de eerste plaats. Maar helaas zitten de musea ook met een enorme corona crisis. Geen bezoekers, geen inkomsten uit entrees en veel medewerkers werkeloos thuis. Gelukkig denkt zowel de overheid in Nederland als die in Vlaanderen aan steunmaatregelen.

Klik hier om verder te lezen
 

Extra steunmaatregelen voor Nederlandse museaMinister van Engelshoven schort huur musea op

Minister van Engelshoven (Cultuur) heeft besloten om de huur van rijksgesubsidieerde musea drie maanden op te schorten. Ze roept gemeenten en provincies op dit ook te doen en daarnaast te onderzoeken hoe men musea tegemoet kan komen in de betaling van de huur. Daarnaast kunnen subsidies eerder worden overgemaakt en kunnen kleine instellingen en kunstenaars 4000 euro steun aanvragen.

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door
Minister Van Engelshoven heeft besloten dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.
Daarnaast laat het ministerie van OCW zijn subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.

Verkochte toegangskaarten omzetten in vouchers
Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. Minister Van Engelshoven roept het publiek op om de culturele en creatieve sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen voor gekochte kaartjes.

Aansluiting kabinetsbrede maatregelen
Op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat vorige week werd gepresenteerd kunnen cultuurinstellingen aanspraak maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. De vandaag bekendgemaakte maatregelen zijn daar een aanvulling op, specifiek voor de cultuursector.
Verder maakt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) onderdeel uit van de kabinetsbrede maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze voorziening op 30 maart j.l. geopend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervan kan ook het culturele en creatieve veld onder voorwaarden gebruik maken. Kleine bedrijven uit het culturele en creatieve veld kunnen een aanvraag indienen van € 4.000,- voor geleden schade als gevolg van het coronavirus.

Meer informatie NL: Rijksoverheid
Meer informatie Vlaanderen

Noodfonds van 160 miljoen pond voor kunsten in EngelandAlistair Brown (MA) wil een noodfonds speciaal voor musea

Alistair Brown werkt als policy manager bij de Museum Association, de museumvereniging van Engeland. Hij heeft de regering om extra maatregelen gevraagd. Hij denkt aan een financieel hulpprogramma dat kan worden samengesteld uit eerder toegezegde bedragen, zoals: “The £120m earmarked for the 2022 Festival of Britain, money earmarked for capital projects that are not yet funded, and cash from the recently unveiled £250 Cultural Investment Fund.”

Arts Council England (ACE) heeft inmiddels een noodfonds van 160 miljoen pond samengesteld om kunstenaars en instellingen te ondersteunen die door het corona-virus zijn getroffen. De acute financiële problemen zijn groot volgens Chief Executive Darren Henley: "Evidence shows that closures and cancelled contracts are causing massive and unsustainable loss of revenues. Our number one priority is to do everything we can to help individual artists and cultural organisations to stay afloat." Van de 160 miljoen pond is 20 miljoen pond bestemd voor “individual creative practioners, including freelancers”. Kunstenaars kunnen aanspraak maken op een bedrag tot 2500 pond (ca. 2800 euro).
Meer informatie: Arts Council England

Amerikaanse musea verliezen 33 miljoen dollar per dag aan inkomstenLaura L. Lott: "Museums are losing at least $33 million per day."

Laura L. Lott, president van de Amerikaanse museumvereniging (the American Alliance of Museums) heeft aangegeven dat musea samen meer dan 33 miljoen dollar aan inkomsten per dag missen. Samen met anderen hebben zij actief gelobbyd voor extra steunmaatregelen van de regering voor musea. De gevraagde steunmaatregelen voor musea bedrage in totaal tussen de 1 en 4 miljard dollar. Inmiddels is het eerste pakket aan hulpmaatregelen toegezegd, waaronder 200 miljoen aan extra subsidies.
Voor meer informatie: American Alliance of Museums

Directeur Glasmuseum in Leerdam vertrektGlasmuseum worstelt met zijn toekomst (foto: Glasmuseum)

Astrid Hartog vertrekt per 15 mei a.s. als directeur van het Glasmuseum in Leerdam. Ze heeft iets meer dan twee jaar aan het roer gestaan van het Glasmuseum.

Aan RTV-Utrecht vertelde ze dat haar vertrek is ingegeven door de strategische koers die het museum nu gaat inzetten. Astrid: “We zijn een klein museum en hebben dus geen zakelijk en artistiek directeur. Een van de doelen is om te kijken hoe het organisatorisch beter kan. Ik heb besloten om dat stuk niet te doen omdat ik iemand ben die liever bouwt aan de inhoudelijke, museale kant van het werk.”

De financiële positie van het museum is wankel en verdient meer aandacht. Hartog weet dat de nadruk nu vooral op het verstevigen van de financiële positie van het museum gelegd moet worden. Ze kijkt met veel trots terug op de afgelopen twee jaar waarin ze met plezier aan de programmering heeft gewerkt. Hartog was voordat ze naar Leerdam kwam anderhalf jaar directeur van de Stichting Romeinse Limes Nederland. Daarvoor werkte ze bij het Nationaal Archief, waarvoor ze vijf jaar de fondsenwerving heeft verzorgd.

In het afgelopen jaar is er veel gesproken over het verhuizen van het Glasmuseum naar de binnenstad. Een aantal politiek partijen, waaronder de VVD en D66, wilde plannen maken om het museum naar het op te knappen Dokter Reilinghplein te verhuizen. Vanuit het museum werd hierop terughoudend gereageerd. In het Algemeen Dagblad van 12 april 2019 reageerde een woordvoerder van het Glasmuseum: “De binnenstad zou interessant zijn, zeker, maar hoe en waar is een volgende stap. Als je aan het dromen bent, is de Glasblazerij en het museum op één locatie natuurlijk ideaal.’’ Het Glasmuseum wilde echter eerst intern helder krijgen waar het museum staat en hoe het zich wil ontwikkelen in de toekomst. Dat wordt dus nu een toekomst zonder Astrid Hartog.

Meer informatie: Nationaal Glasmuseum

The Twist: Museum van het jaar 2020Opmerkelijke architectuur: een noodzakelijke ‘twist’ (foto: Kistefos)

Het nieuwe gebouw van The Twist, een kunstmuseum in Noorwegen is door LCD (Leading Cultural Destinations), een bedrijf dat cultuur en toerisme wil promoten, gekozen tot mooiste museale gebouw van 2020. De architect Bjarke Ingels van architectenbureau BIG heeft het gebouw ontworpen als ‘een pak speelkaarten’. Het gebouw fungeert tevens als brug tussen de beide delen van het beeldenpark Kistefos. De bizondere kronkel in het gebouw helpt de verschillen in hoogte tussen de twee rivieroevers te overbruggen.
Beeldenpark Kistefos ligt even boven Oslo. De collectie bestaat uit vijfenveertig beelden van onder meer Yayoi Kusama, Claes Oldenburg, Olafur Eliasson, Anish Kapoor en Fernando Botero.

Verder heeft LCD ook bekroningen uitgedeeld voor het beste museumrestaurant en de beste museumshop. Het winnende museumrestaurant is verbonden aan Lumen, een museum gewijd aan fotografie van en over bergen. Het restaurant Alpinn steekt uit de berg naar voren en heeft een spectaculair uitzicht.

De beste museumwinkel staat volgend LCD in het Nationale Museum van Quatar.

Museumdepotshop steunt musea bij ontzamelen


MuseumDepotShop heeft besloten om gedurende de periode van verplichte sluiting plus twee  maanden € 100.000 aan voorfinanciering ter beschikking te stellen voor musea die gaan ontzamelen. Hun aandeel in de beoogde opbrengst wordt betaald bij het ophalen van de objecten. Aan het einde van de rit wordt er gesaldeerd.

De MuseumDepotShop is een online platform voor de verkoop van museale objecten. Deze objecten komen uit het depot van de deelnemende musea. Voordat de musea tot verkoop kunnen overgaan, heeft elk object een procedure doorlopen die erop toeziet dat er geen wettelijke, ethische of andere bezwaren zijn tegen verkoop aan particulieren en bedrijven. Het doel van de stichting is: bijzondere museale objecten een tweede leven geven; het museum bij u in huis brengen; het ondersteunen van musea bij het ontzamelen van hun collectie.

Voor meer informatie kunt u mailen: arjen@museumdepotshop.nl of bellen: 06-55320397.

Geen nieuwbouw Museum voor Hedendaagse Kunst AntwerpenMuseum blijft op de oude plek, een verbouwde graansilo (foto: Courtesy Roger Price)

Het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA) zou een prestigieus nieuw gebouw krijgen, maar de procedure is geannuleerd. Vlaanderen had er 65 miljoen over, maar het is onduidelijk of de nieuwbouw er ooit zal komen. Het is een grote domper voor het museum. Men verheugde zich op de prestigieuze nieuwbouw. Het nieuwe museum zou tweemaal zo groot worden. Het zou een paar honderd meter verder op de Gedempte Zuiderdokken, vlakbij de Schelde, worden gebouwd.

Vijf architectenteams hebben ontwerpen gemaakt, maar helaas kon de jury kon niet tot een unaniem oordeel komen. De procedure is nu stopgezet en de hoop op een nieuw museum in 2024 lijkt daarmee vervlogen, want het proces begint helemaal opnieuw.

Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen werd in 1985 opgericht door de Vlaamse Gemeenschap. Het M HKA bouwt in vele opzichten verder op de culturele erfenis van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC), de eerste openbare instelling voor hedendaagse kunst in België.

Kort nieuws


Iconische villa te koop


Een Nederlandse variant op Frank Lloyd Wright

Het komt niet vaak voor dat een monument te koop wordt aangeboden. Villa Henny in het dorp Huis ter Heide bij Utrecht is de eerste villa die met een betonnen frame werd gebouwd. De villa werd ontworpen door architect Robert van ’t Hoff. Hij werd geïnspireerd door de ontwerpen van Frank Lloyd Wright, die hij in 1914 in de Verenigde Staten bezocht.

Restauratie en erfgoed in Vlaanderen in beeld
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Om dat spreekwoord èn een special rond restauratie & erfgoed kracht bij te zetten vroeg de website Architectura.Be aan gerenommeerde architectuurfotografen om twee foto’s te selecteren: één favoriet beeld dat ze zelf gemaakt hebben, en een foto van een collega-fotograaf dat ze de moeite waard vinden. Mocht je als museum je gebouw willen moderniseren dan is het zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. Prachtige combinaties van oud en nieuw en schitterende foto’s van opmerkelijke gebouwen. Klik hier, een aanrader!

Nieuw Museum in Groningen
Ruim vijf jaar is erover gepraat en met het raadsbesluit van de gemeente Groningen van 1 april is het zeker; de lang gekoesterde wens voor een nieuw historisch museum met ontmoetingsplek in Groningen gaat in vervulling. De gemeenteraad van Groningen heeft de financiën toegezegd voor realisatie van de eerste fase van het nieuwe museum. De provincie Groningen heeft eveneens de intentie uitgesproken om te participeren in het project. Museum aan de A komt in plaats van en op de locatie van het huidige Noordelijk Scheepvaart Museum in het historisch A-kwartier in Groningen. Wethouder Cultuur, Paul de Rook: “Ik ben blij dat de financiering rond is. Het nieuwe Museum aan de A wordt een historische ontmoetingsplek dat de verhalen van Groningen en Groningers vertelt.  En dat alles voor een breed publiek. Ik ben trots op de komst van het nieuwe museum dat een onderdeel is van de revitalisering van het A-kwartier. De geschiedenis van Groningen beleef je straks niet alleen in het museum, maar ook in het historische A-kwartier”

Redacteur Aimee Streefland verlaat museumwereld


Aimee heeft ook een mini-bieb in de tuin

Aimee Streefland heeft de museumwereld verruild voor die van de bibliotheken. Ze is al weer een half jaar met heel veel plezier Programmacoördinator bij Bibliotheek Noordwest Veluwe. Ze heeft nu ook besloten de redactie te verlaten. Aimee was jarenlang een gewaardeerd lid van de redactie van Museumpeil. Ze was ooit de jongste museumdirecteur van Nederland. Ze was zeven jaar directeur van Museum het Pakhuis in Ermelo en daarna ruim anderhalf jaar directeur van het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. We missen haar nu al. We wensen haar veel succes en hopen ooit met haar een special over musea en bibliotheken te maken.

Nieuw redactielid: Hilde van den Berg, Museum Collectie Brands
De redactie van Museumpeil is uitgebreid met Hilde van den Berg. Hilde is sinds 2018 conservator bij het Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Hiervoor studeerde ze Sustainable Heritage Management aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken bij meerdere Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten op het gebied van erfgoed, geïnteresseerd in de relatie tussen erfgoed en maatschappelijke vraagstukken en zet zich in voor de representatie van kleine musea.

Nationale museumweek (20-26 april) gaat digitaal
In deze lastige tijden bieden museale collecties en eigen kunstwerken troost. Daarom gaat de Nationale Museumweek 2020 (20 tot en met 26 april) ondanks alle beperkingen door: in verantwoorde digitale vorm. Zo brengen 400 musea online een ode aan 75 jaar culturele vrijheid door middel van een digitale expositie op de Dam. En kunnen mensen thuis daar ook zelf aan deelnemen, door het delen van een eigen kunstwerk.
Mirjam Moll, directeur Museumvereniging: "Dit jaar, tijdens de zesde editie van de Nationale Museumweek van 20 t/m 26 april, wilden we 75 jaar culturele vrijheid vieren. Een bijzondere week die we samen zouden organiseren met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar we moeten allemaal binnenblijven. Daardoor zijn de straten leeg. En onze musea stiller dan stil. Maar de Nationale Museumweek 2020 kan in een digitale vorm, juist nu, toegang geven tot de culturele rijkdom die ons land kent.”
Voor informatie:  www.museumweek.nl

Agenda

In verband met de corona-crisis zijn alle bijeenkomsten en evenementen voorlopig afgelast,
naar verwachting tot 1 juni.


25 juni: Summerschool Web en Social Media Archivering, Hilversum

28 september: Museumkennisdag: Museum als clubhuis met collectie, Nijmegen

8 oktober: Conferentie Digitaal Erfgoed, nntb
11 oktober: Conferentie Verzamelen Immaterieel Erfgoed, Tilburg
26-30 oktober: Herfstschool Meerstemmigheid en Conflict, Brussel/Amsterdam

21 november:Conferentie Immaterieel Erfgoed, Brussel

25 januari 2021: Museumcongres 2021, nntb

ABONNEREN OP MUSEUMPEIL


Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland.
 
Een individueel abonnement kost € 24,50 per jaar. U kunt ook een instellingsabonnement nemen voor € 50,00 per jaar. Met een instellingsabonnement ontvangt u drie exemplaren van elk nummer op één adres voor u en uw collega’s
 .
 
Abonneren: klik hier.
Museumpeil werkt samen met Erfgoedcel Brussel, Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Erfgoedpark Batavialand, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea.

Copyright © 2020 Museumpeil, Alle rechten gereserveerd.


Redactie: Franklin van der Pols
Foto’s met dank aan de genoemde musea: courtesy and copyright museums
Productie: Aideon Webdesign

Ons e-mailadres is:
info@museumpeil.eu

Wilt u uw vermelding wijzigen?
U kunt uw voorkeuren veranderen of zich afmelden van deze lijst

Privacy statement:
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens en vraagt instanties haar privacyregels te expliciteren. De Stichting Museumpeil heeft haar privacy regelement op de website gepubliceerd. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Email Marketing Powered by Mailchimp