Copy
Playing Care workshop
Can we imagine a world in which care givers and receivers have more agency in the care process? Playing Care is a workshop devised by Trojan Horse collective and Vienne Chan utilising live-roleplaying (LARP) as a design method for uncovering new ideas and perspectives on care.


Organised in context of the Institute of Care project, the workshop focuses on elderly care, shifting our viewpoint from today's politics and problems of care to how we could organise care in the future.

Playing Care workshop
Game session Sat 27 October, 3 PM-6 PM
Saunabaari, Metsäpurontie 25 Helsinki
Register to the game!
Hoivaroolipeli
Voimmeko kuvitella maailman, jossa hoivan antajat ja saajat voivat vaikuttaa hoivan laatuun? Hoivaroolipeli-työpajan toteuttavat Trojan Horse -taiteilijaryhmä ja Vienne Chan käyttäen liveroolipeliä uusia näkökulmia avaavana menetelmänä.

Hoivan instituutti -projektiin liittyvä työpaja pohtii erityisesti ikääntyneiden hoivaa, etsien tietä hoivapolitiikan nykyisestä kriisistä kohti sitä, miten hoivan voisi tulevaisuudessa järjestää toisin.

Hoivaroolipeli
Pelisessio la 23.10. klo 15-18
Saunabaari, Metsäpurontie 25, Helsinki
Ilmoittaudu mukaan peliin!
Autumn's artists at Central Park
Three residency productions are in development within the Central Park Archives project this Autumn. The artists focus on various sites and ecosystems of the park, engage in dialogue with local communities and open new perspectives to the archive's collections.

In A Library of Seeds, Joss Allen explores seed saving practices at the Maunula allotment gardens. Celebrating seeds and their stories, the aim is to establish a library for local seed exchange.


Sophea Lerner's Hydrofuturology maps out histories and futures of the Central Park's water landscape, its catchment area and streams. Through listening and collaboration, the artist will bring forward speculative scenarios in sonic form.

At the former shooting grounds of Central Park, Pia Lindman invites local singers to a collective chant, Song of Lead. Created with improvisation techniques, the recorded chants will be composed into a site-specific sound installation at the contaminated area.

The residencies will culminate in workshops and events in late 2021 to Spring 2022. You are welcome to follow their process online!

 
Syksyn taiteilijat Keskuspuistossa
Keskuspuistoarkistot-projektissa on syksyllä käynnissä kolme residenssituotantoa. Taiteilijat tutkivat puiston paikkoja ja ekosysteemejä, käyvät vuoropuhelua paikallisten yhteisöjen kanssa ja avaavat uusia näkökulmia arkiston kokoelmiin.

Joss Allenin Siemenkirjasto pohtii siementen keruuta ja jakamista Maunulan viljelypalstoilla. Projekti juhlii siementen voimaa ja tarinoita tavoitteenaan luoda kirjasto siementen paikalliseen vaihtoon.

Sophea Lernerin Vesimaiseman tulevaisuus kartoittaa Keskuspuiston valuma-alueen ja purojen historiaa ja tulevaisuutta. Kuuntelun ja yhteistyön myötä taiteilija kokoaa skenaarioita vesistöjen muutoksista ääniteoksen muotoon.

Keskuspuiston entisen ampumaradan alueella Pia Lindman kutsuu paikallisia laulajia yhteiseen loitsuun Laulu lyijylle -teoksessa. Ääni-improvisaation avulla luoduista lauluista koostetaan paikkasidonnainen ääniteos myrkyttyneelle alueelle.

Residenssit huipentuvat työpajoihin ja tapahtumiin loppuvuodesta 2021 kevääseen 2022. Tervetuloa seuraamaan vaiheita netissä!

 
Central Park Archives and Institute of Care are long-term projects co-produced by artists, local collaborators and m-cult. In 2021, the projects are supported by Helsinki City and the Uusimaa regional funds at Finnish Cultural Foundation.

Keskuspuistoarkistot ja Hoivan instituutti ovat pitkäkestoisia projekteja, jotka toteutuvat taiteilijoiden, paikallisten kumppanien ja m-cultin yhteistuotantona. Vuonna 2021 projekteja tukevat Helsingin kaupunki ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.
m-cult website
m-cult on Facebook
m-cult on Vimeo
Copyright © 2021 Mediakulttuuriyhdistys m-cult, All rights reserved.

Our mailing address:
m-cult, PL 170, 00531 Helsinki

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp