Copy
m-cult's local collaborations continue this year with two long-term projects within the Maunula Commons theme. Here we share news about the projects and related events and calls for participation.

m-cultin paikallinen yhteistuotanto jatkuu tänä vuonna kahdella pitkäkestoisella projektilla Maunula Commons-teemalla. Tässä tietoja projekteista sekä tapahtumista ja kutsuista.
Central Park Archives
Central Park Archives is a project of collaborative archiving together with artists and communities of Helsinki. The project documents the history and changes of the 110-year old urban forest by bringing together a multiplicity of voices and perspectives.

The second year of the project opens with calls for participation for artists and citizens. Collections will be expanded while building an online platform for sharing them. The work continues with artists Susanna Ånäs and Ali Akbar Mehta, while new artists are invited to open their perspectives to the park.

Central Park Archives has been developed in context of Frame's Rehearsing Hospitalities programme 2020-21, with a final event on May 27 to discuss access, agency and the commons.
Read more

Institute of Care
The Institute of Care focuses on economies of care. The project envisions new forms of organisation and economy together with care receivers and care givers. Approaching care as a network that keeps human societies together, the project aims to make care a foundational value of the economy.

The project is piloted in Maunula with artist Vienne Chan who specialises in rethinking social economies. The project will kick off on May 28 with a special Care issue published in the local newspaper Maunulan Sanomat, and continues with informal conversations, live role play workshops and events.
Read more
Keskuspuistoarkistot
Keskuspuistoarkistot on yhteisöllisen arkistoinnin projekti, joka toteutetaan taiteilijoiden ja helsinkiläisten yhteisöjen kanssa. Projekti taltioi 110-vuotiaan kaupunkimetsän historiaa ja muutoksia kokoamalla yhteen sen moninaiset äänet ja näkökulmat.

Projektin toinen tuotantokausi alkaa taiteilija- ja osallistujakutsuilla. Kokoelmien kartuttaminen jatkuu läpi vuoden samalla kun aineistojen jakamiselle rakennetaan verkkoalustaa. Yhteistyössä ovat yhä mukana Susanna Ånäs ja Ali Akbar Mehta, ja uusia taiteilijoita kutsutaan avaamaan oma näkökulmansa puistoon.

Keskuspuistoarkistot-projekti on osa Framen Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaa 2020-21 ja työ päättyy 27.5. keskusteluun saavutetta-vuudesta, toimijuudesta ja jaetuista resursseista.
Lue lisää

Hoivan instituutti

Hoivan instituutti pohtii hoivan taloutta ja etsii hoivalle uusia talouden ja organisoitumisen muotoja yhdessä hoivaa tarvitsevien ja sitä antavien kanssa. Lähtökohtana on ajatus hoivasta verkostona, joka pitää yhteiskunnan toiminnassa: hoiva tulisi nähdä talouden perustavana arvona.

Projekti pilotoidaan Maunulassa 2021 talousmuotoihin erikoistuneen taiteilija Vienne Chanin kanssa. Projektin avaa 28.5. Maunulan Sanomien liitteenä julkaistava Hoiva-sanomat. Työ jatkuu vapaamuotoisilla keskusteluilla, roolipelipajoilla ja tapahtumilla.
Lue lisää
EVENTS
Due to Helsinki's coronavirus restrictions the events will be streamed live from Maunula House.

Thu 27.5. 15.00-17.30
Rehearsing Hospitalities: Central Park Archives
The event presents first collections of the project and discusses access, agency and shared resources. Language: English
PROGRAMME  LINK TO STREAM
Registration to Zoom event

Fri 28.5. klo 15.00-16.30
Central Park Archives & Institute of Care
The event will introduce the Central Park Archives and the Institute of Care projects. In collaboration with: Maunula House. Language: Finnish
INFORMATION / LINK TO STREAM

CALLS FOR PARTICIPATION


Open call for artist residencies
Central Park Archives launches an open call for artist residencies to be produced in August - October. Propose your project by June 20!

Participate in Central Park Archives!
We also invite Helsinki citizens to share their observations and stories of the Central Park. The call will be launched on 28.5.


 

 

TAPAHTUMAT
Helsingin koronarajoituksista johtuen tapahtumat toteutaan suorina verkkolähetyksinä Maunula-talolta.

To 27.5. klo 15-17.30
Vieraanvaraisuusharjoituksia: Central Park Archives
Tapahtuma esittelee Keskuspuistoarkistot-projektin kokoelmia ja keskustelee saavutettavuudesta ja toimijuudesta. Kieli: englanti
OHJELMA  LINKKI STREAMIIN
Rekisteröidy Zoom-keskusteluun

Pe 28.5. klo 15-16.30
Keskuspuistoarkistot ja Hoivan verkostot
Tapahtuma esittelee Keskuspuistoarkistot- ja Hoivan instituutti -projektit. Yhteistyössä: Maunula-talo. Kieli: suomi
LISÄTIETOJA  LINKKI STREAMIIN

OSALLISTUMISKUTSUT


Avoin kutsu taiteilijoille
Keskuspuistoarkistot avaa kutsun taiteilijaresidensseille, jotka toteutetaan elo-lokakuussa 2021. Ehdota projektia 20.6. mennessä!

Tule rakentamaan Keskuspuistoarkistoja!
Kutsumme kaupunkilaiset mukaan jakamaan havaintoja ja tarinoita Keskuspuistosta. Kutsu avataan 28.5.
 
The co-productions in Maunula in 2021 are supported by Helsinki City's grant for elderly culture and the Finnish Cultural Foundation. With thanks to Frame, TAIKE and EU Creative Europe programme. 

Maunulan yhteistuotannot 2021 toteutetaan Helsingin kaupungin ikääntyneiden kulttuuritoiminnan ja Suomen Kulttuurirahaston tuella. Kiitokset: Frame, TAIKE ja EU Luova Eurooppa -ohjelma.
m-cult website
m-cult on Facebook
m-cult on Vimeo
Copyright © 2021 Mediakulttuuriyhdistys m-cult, All rights reserved.

Our mailing address:
m-cult, PL 170, 00531 Helsinki

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp