Copy
Nr. 63 - 21 november 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Eerste Deltapremies uitgereikt voor toonaangevend onderzoek door hogescholen
Lectoren AnneLoes van Staa van Hogeschool Rotterdam en Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen zijn de winnaars van de eerste Deltapremie – de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, reikte op 12 november jl. de premie van €500.000 per lector uit in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Lees meer 

Save the date: 9 april 2020 jaarcongres Vereniging Hogescholen
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Noteer alvast in uw agenda! 
Thema's

Toolkit Leven Lang Ontwikkelen
Hogescholen zijn heel actief met het ontwerpen van nieuwe initiatieven op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De toolkit LLO is bedoeld om hogescholen (en andere onderwijsinstellingen) te ondersteunen bij dit proces. De toolkit LLO bestaat uit een kaartspel en twee boekjes. Lees meer en bestel

Winnaar RAAK-award 2019: Meerwaarde met Mosselen – HZ University of Applied Sciences
Het RAAK-onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van HZ University of Applied Sciences heeft de RAAK-award 2019 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op de aanleggen van droogvallende mosselbanken op zo’n manier dat deze banken een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. Tijdens het SIA-congres op 14 november jl. kreeg Jildou Schotanus de prijs uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. Lees meer

Hogescholen investeren 50 miljoen in missiegedreven innovatiebeleid
Het kabinet heeft in haar missiegedreven innovatiebeleid zes missies beschreven die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven. Op 11 november jl. werd het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) ondertekend, waarmee organisaties aangeven hoe ze bijdragen aan dit beleid. Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA zetten een deel van hun instrumentarium in voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek dat in dienst staat van deze missies. Lees meer
Sectoren

Kunsthogescholen in overleg met externe stakeholders over uitdagingen kunstonderwijs
Op 2 oktober jl. vond bij AKV|St Joost (Avans) de derde werkconferentie plaats in het kader van KUO NEXT Agenda 2016-2020. De vier KUO NEXT teams gingen samen met externe belanghebbenden en belangstellenden, zoals de Raad voor Cultuur, CLICKNL, Fonds Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds, Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, BNU en Kunstenbond in gesprek over de thema’s in de agenda. Lees meer
Vacature(s)

(Junior) beleidsadviseur Internationalisering ((0,8 – 1,0 fte)
Bij het bureau van de Vereniging Hogescholen werken circa 25 beleidsadviseurs. Het domein Onderzoek & Internationalisering adviseert over de ontwikkeling en positionering van het praktijkgericht onderzoek van de hogescholen, verbinding met maatschappelijke uitdagingen en de ambities van hogescholen ten aanzien van internationalisering. Daarom zijn wij wegens het vertrek van onze huidige collega op zoek naar een: (junior) beleidsadviseur Internationalisering (0,8 – 1,0 fte). Reageer uiterlijk 1 december 2019. Lees meer

Projectadviseur Project Buiten (0,6 tot 0,8 fte)
Zestor is het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Werken bij Zestor betekent uitvoering geven aan uiteenlopende projecten en activiteiten op de thema’s arbeidsmarktbeleid, professionalisering en gezond, veilig en vitaal werken. Project Buiten is een online arbeidsmobiliteitplatform met tijdelijke (project)opdrachten en meeloopstages voor alle medewerkers van deelnemende hogescholen. Reageer uiterlijk 1 december 2019. Lees meer
Bijeenkomsten 

2019 

Rondetafelconferentie Zorgwekkend gedrag - 28 november 
Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme, polarisatie, huiselijk geweld. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. Lees meer


Werkconferentie havo – hbo - 11 december
Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer

2020
 

Training leden examencommissies hogescholen - 17 en 18 maart en 25 mei 2020 

De Vereniging Hogescholen organiseert in het voorjaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april 2020 

Op 2 april 2020 vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? Lees meer

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december 2020

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook