Copy
Nr. 59 - 19 september 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Investeren in professionals voor morgen blijft uit - Reactie Vereniging Hogescholen op OCW begroting 2020 
"Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de op 17 september jl. gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet mist met de begrotingsplannen voor 2020 de kans om de investering in de professionals voor morgen een eerste prioriteit te maken. Lees meer

#Hbodebat: Professionals voor morgen - 2 oktober a.s.
Een debat over de strategische koers van het hbo

Over de strategische agenda gaan wij graag de discussie aan met studenten, docenten, werkveld, Kamerleden en beleidsmakers. Aan de hand van de focuspunten uit onze agenda, voeren we op 2 oktober in café Dudok (Den Haag) een Lagerhuisdebat over de richting van het hoger beroepsonderwijs voor de komende jaren. Kamerleden die meedoen aan het Lagerhuisdebat zijn Harry van der Molen (CDA), Frank Futselaar (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks), Judith Tielen (VVD) en Jan Paternotte (D66). Lees meer en aanmelden

Onderwijssectoren vragen kabinet te investeren in minder uitval en behoud van startende leraren
De sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar 100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept 'Samen opleiden en professionaliseren' en binnen zogenaamde opleidingsscholen. Om dit te kunnen realiseren vragen de raden aan de Tweede Kamer een structurele investering van 44 miljoen euro per jaar. Met het programma "samen opleiden' wordt de uitval van startende leraren voorkomen en daarmee gewerkt aan het oplossen van het lerarentekort.​ 
Lees meer
Thema's

Genomineerden RAAK-award 2019 
Op 9 september jl. heeft de jury van de RAAK-award bekendgemaakt welke 6 onderzoeksprojecten zij nomineert voor de RAAK-award. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt tijdens het SIA-congres op 14 november a.s. Voor die tijd kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete project. Het project met de meeste stemmen wint de Publieksprijs. Ook deze winnaar wordt bekend gemaakt op het congres. Lees meer

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering 
Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer van 6 september jl. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.” Lees meer

Eelko Steenhuis EU vertegenwoordiger UAS-NL
Eelko Steenhuis werkt sinds 1 september 2019 op het EU Office van de Universities of Applied Science (UAS-NL) in Brussel. Hij stelt zich aan u voor via de website van de Vereniging Hogescholen. Lees meer
Bijeenkomsten 

SDG Action Day - Connecting Generations - 25 september
SDG Charter, KIT, de gemeente Amsterdam en Amsterdam impact organiseren op 25 september SDG Action Day in het KIT SDG House in Amsterdam. Deze dag is hét moment om alles te weten te komen over de SDGs: waar staan we op de routekaart naar 2030, waar liggen kansen en hoe kan ik het zelf aanpakken? Connecting Generations is het thema dit jaar, omdat jonge koplopers ons de weg wijzen. Lees meer en aanmelden

Gender Summit - 3 en 4 oktober
Meer diversiteit in de wetenschap en genderbalans in innovatie en onderzoek, hoe gaan we dat bereiken? Deze vraag staat centraal op de tweedaagse Gender Summit, op 3 en 4 oktober a.s., in Amsterdam. Lees meer en aanmelden

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer en aanmelden

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer en aanmelden


Kennisnetwerk Inclusieve arbeidsorganisatie; Op weg naar de 125.000 – 5 november

Tijdens deze bijeenkomst van Zestor gaan we in op de laatste stand van zaken rondom de Participatiewet. Wat betekent de werkagenda voor hogescholen? Wat kunnen hogescholen leren van de markt? Hoe kan interne samenwerking (beter) gestalte krijgen? Inkoop en HR zijn niet altijd logische partners. Naast de inhoudelijke onderwerpen is er ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling. Lees meer

Werkconferentie havo – hbo - 11 december (in plaats van 1 oktober)

Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook