Copy
Nr. 57 - 12 juli 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Save the date - 2 oktober 
#Hbodebat: Professionals voor morgen

Een debat over de strategische koers van het hbo

Begin september presenteert de Vereniging Hogescholen de nieuwe strategische agenda voor het hbo. Over deze agenda gaan wij graag de discussie aan met studenten, docenten, werkveld, Kamerleden en beleidsmakers. Aan de hand van de focuspunten uit onze agenda, voeren we op 2 oktober in Den Haag een Lagerhuisdebat over de richting van het hoger beroepsonderwijs voor de komende jaren. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Lees meer en aanmelden

Overzicht Vereniging Hogescholen eerste helft 2019 
Inmiddels is de eerste helft van 2019 achter de rug. Tijd voor een terugblik op het afgelopen halfjaar. Welke thema's passeerden er de revue? En waarvoor zet de Vereniging Hogescholen zich, voor én met de leden, voor in? Lees meer
Thema's

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma 
Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Lees meer

Professionele masterstandaard geactualiseerd 
De Vereniging Hogescholen heeft de professionele masterstandaard geactualiseerd. Die bestaat uit vier standaarden: ‘Meesterschap’, ‘Onderzoekend vermogen’, ‘Interprofessioneel handelen’, en ‘Doorwerking’. Met de masterstandaard geeft het hbo zijn invulling aan niveau 7 (Master) van het Nederlands Kwalificatie Raamwerk (NLQF). Professionele masters zijn aantrekkelijk voor doorstroomstudenten vanuit de bacheloropleidingen én voor medewerkers uit bedrijven en organisaties die zich willen op- of omscholen. Lees meer

Knelpunten los je niet alleen op met herverdelen, investeren blijft noodzakelijk 
Het is een bemoedigende eerste stap dat de minister van OCW heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen, voorgesteld door de commissie van Rijn, in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daar gehoor aan gegeven.” Lees meer
Bijeenkomsten 

Opening studiejaar 2019-2020 
Ieder studiejaar wordt traditioneel door de hogescholen geopend met een bijzondere bijeenkomst die in het teken staat van de actualiteit van de hogeschool of een specifiek thema in het bijzonder. De Vereniging Hogescholen besteedt er aandacht aan op zijn site. Lees meer

Werkconferentie havo-hbo - 1 oktober
Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer en aanmelden

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer en aanmelden

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer en aanmelden
Vacatures

Twee vacatures bij Zestor
Zestor zet zich in voor een inclusieve en goed functionerende arbeidsmarkt in het hbo. We stimuleren de sector bij het invullen van goed werknemer- en werkgeverschap. We streven daarbij naar een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor de medewerkers in de hogescholen. Daarnaast signaleren we trends en ontsluiten kennis en nieuwe inzichten op onze thema’s en faciliteren de samenwerking tussen hogescholen. Voor ons team zijn we op zoek naar  Voor beide vacatures geldt: te reageren uiterlijk 4 augustus a.s. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 12 en 14 augustus.
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
De Vereniging Hogescholen wenst u een fijne zomervakantie!
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook