Copy
Nr. 66 -  17 januari 2020
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Terugblik op nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Hogescholen
“Een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort, patiënten die naar België moeten vanwege een tekort aan zorgpersoneel, het aantal ICT-ers is niet aan te slepen. Hogescholen doen er alles aan om juist die studies aantrekkelijk te maken, maar kampt daarbij met een ander groeiend probleem: de bevolkingskrimp. En dat is niet alleen een probleem van het hbo, maar van het hele land”, dat zei Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, op 15 januari jl. in zijn nieuwjaarstoespraak in de Glazen Zaal in Den Haag. In aanwezigheid van minister Van Engelshoven (OCW) riep Limmen het kabinet op om bij de investeringen in kennis en innovatie het hbo te koesteren. Lees meer

Helden van het hbo - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 april 2020
De Vereniging Hogescholen organiseert op 9 april het jaarcongres 'Helden van het hbo'. Locatie is 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Deelname aan dit congres is kosteloos. U kunt zich vanaf de eerste week van februari aanmelden via de website van de Vereniging Hogescholen. Zodra dat kan maken wij daarvan melding via de site, Twitter, LinkedIn en deze nieuwsbrief. Nog geen volger van onze social media? Meld u zich aan en ontvang snel het laatste nieuws over dit jaarcongres. Lees meer
Bijeenkomsten 

Zestorseminar Werkdruk? Hoezo, een dag heeft toch 24 uur? - 6 februari
Doorwerken en bereikbaar blijven, ook buiten werkuren. Hoe hoog leggen we met elkaar de lat? Uit het werkbelevingsonderzoek 2016-2018 van Zestor komt de werk-privé balans als indicator voor werkdruk als een van de belangrijkste verbeterpunten naar voren. Wat kunnen we hierover afspreken en wie is hierbij aan zet? Tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan tijdens deze themabijeenkomst van Zestor op 6 februari? Lees meer

SURF Challenge Day - 12 maart 

Op donderdag 12 maart vindt de Challenge Day van SURF plaats. Thema van deze Challenge Day is ‘De leeromgeving van de toekomst’. SURF daagt leveranciers uit om een of meer challenges aan te gaan. Er zijn drie challenges uitgeschreven, waarvan een door de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Lees meer

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april

Op 2 april vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook