Copy
Nr. 56 - 28 juni 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard
De Vereniging Hogescholen heeft op 20 juni jl. het sectordashboard geïntroduceerd met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. Lees meer

Compensatie herverdeeleffecten - Reactie Vereniging Hogescholen kabinetsreactie advies commissie Van Rijn 
Op 21 juni jl. heeft de minister haar reactie uitgebracht op het rapport van de Commissie Van Rijn ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’. De Vereniging Hogescholen vindt het een bemoedigende eerste stap dat de minister heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daaraan gehoor gegeven.” Lees meer

Reactie op rapport SEO over leerrechten voor elke burger 
"Het belang van Leven Lang Ontwikkelen kan niet genoeg worden benadrukt. Daarom is het goed dat het SEO-rapport ‘Leerrechten doorgerekend’ de mogelijkheden verkent om scholing voor werkenden toegankelijker te maken. De Vereniging Hogescholen ziet aanknopingspunten in het rapport, vooral als het gaat om het bij- en omscholen op het reeds behaalde niveau. De hogescholen hebben daarom ook al eerder gepleit voor extra leerrechten voor hbo-alumni die een (onderdeel van een) tweede bachelor willen doen. Dit is een belangrijk middel om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.” Lees meer
Thema's

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 
Lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool is verkozen tot Lector van het Jaar 2019, de verkiezing die ieder jaar door ISO en Scienceguide wordt georganiseerd.  “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt Judith Jansen, directeur van Handicap+Studie. Lees meer

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT 
Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan het benutten van de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. De komende vier jaar werken acht ‘zones’ aan deze kansen. De zone Docentprofessionalisering ontwikkelt een profiel- en scholingsprogramma voor ondersteuners, de zone Flexibilisering van onderwijs werkt aan aan flexibilisering van onderwijs in tijd, plaats, tempo en programma. De zone Naar digitale (open) leermaterialen werkt aan het creëren van een digitale infrastructuur voor het delen en vinden van open en gesloten leermaterialen. Benieuwd naar de plannen van andere versnellingszones? Lees meer
Bijeenkomsten 

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020
Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen. Begin juli organiseert het NRO nog drie voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Naast docenten zijn ook medewerkers van (centrale) beleidsafdelingen die zich, bijvoorbeeld, met subsidie-advies en/of HR-beleid bezighouden, van harte welkom. Het is nog mogelijk om je voor deze bijeenkomsten in te schrijven. Lees meer

Werkconferentie havo – hbo - 1 oktober

Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook