Copy
Nr. 51 - 18 april 2019
View this email in your browser
Vereniging HogescholenWereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd en heeft de ambitie om dat in de toekomst te blijven. Wij willen studenten en professionals zo opleiden dat ze een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen. Studenten en professionals worden in de toekomst niet meer opgeleid voor een beroep, maar voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Is het hbo klaar voor morgen, voor die toekomst? Die vraag staat op 9 mei a.s. tijdens het 15e jaarcongres van het hbo centraal. Locatie is 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch. De deelname is gratis. Lees meer
 
REGISTREER
Lees meer over het jaarcongres
Meer dan 40 workshops met ruim 90 presentatoren
Gevarieerd aanbod workshops over thema 'Onderwijs'
Zes workshops over 'Onderzoek'
De hogeschoolorganisatie in ontwikkeling 
Onderwijsinnovatie stelt nieuwe eisen aan bedrijfsvoering hogescholen 
Vereniging Hogescholen

Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben zij op 17 april jl. de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ ondertekend. De Vereniging Hogescholen is een van de ondertekenaars en maakt deel uit van het kernteam van zeven ondertekenende partijen. Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?
Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie op 10 april jl. heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs
In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob. Lees meer
Thema's

Afgestudeerde leraar tevredener over baan 
Afgestudeerde hbo’ers zijn in 2018 tevredener over hun baan. Vooral de onderwijssector springt in het oog. De onderwijssector heeft de hoogste stijging in baantevredenheid in vergelijking tot afgelopen jaar. Waar in 2017 74% van de pas afgestudeerde leraren met tevredenheid terugblikte op het eerste werkjaar, is in 2018 79% tevreden over het werk. Deze stijging in baantevredenheid blijkt ook uit een daling in pas afgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk (16% in 2016, 11% in 2017, en 7% in 2018). Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. Lees meer

Special: De hbo'er aan het werk 
Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes. Het overgrote deel van de studenten vindt binnen 3 maanden een baan op minimaal hbo-niveau. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven. Meer weten? Bekijk dan de special 'De hbo'er aan het werk', die de Vereniging Hogescholen heeft uitgebracht naar aanleiding van de HBO-Monitor 2018.

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs 
Op maandag 15 april ging Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda. De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale `(open) leermaterialen. Lees meer

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs 
Met trots kunnen we melden dat minister Van Engelshoven (OCW) de eerste Deltapremies zal uitreiken. Op 12 november nemen twee lectoren die het verschil hebben gemaakt met praktijkgericht onderzoek de prijs van €500.000 in ontvangst. Hogescholen hebben nog tot 7 mei om een lector aan te dragen. Meer informatie over de procedure vindt u op www.deltapremie.nl
Bijeenkomsten 

HRD leerplatform - 27 mei
Speciaal voor HRD-deskundigen in het hbo is er een platform opgericht om van elkaar te leren. Het HRD Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle masterclasses HRD, die Zestor in 2018 heeft georganiseerd. Doel van het leerplatform is om met elkaar onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk van hogescholen uit te diepen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal. Op 27 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats van het HRD Leerplatform. Lees meer

Consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu - 29 mei, 5 juni 
Curriculum.nu organiseert op 29 mei en 5 juni consultatiebijeenkomsten. Daarin wordt u gevraagd om de ontwikkelteamleden van feedback te voorzien op de door hen ontwikkelde bouwstenen. Vanaf 7 mei staat het geheel aan opbrengsten online en wordt de laatste consultatiefase geopend. In deze consultatiefase die duurt tot en met 11 augustus roept Curriculum.nu iedereen voor de laatste keer op om feedback te geven. De consultatiebijeenkomsten bieden de mogelijkheid om met diverse betrokkenen in gesprek te gaan over de voorstellen van de teams. Aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF - 6 juni
Op donderdag 6 juni is er van 10.00 - 12.30 uur in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt. Lees meer

Save the date: Dag van de medezeggenschap 2019 - 13 juni
Op donderdag 13 juni vindt bij Hogeschool Utrecht de ‘Dag van de Medezeggenschap 2019’ plaats. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit het land komen deze middag samen om één jaar na het sectorakkoord de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Daarnaast zal op deze dag de Medezeggenschapper van het jaar 2019 worden gekozen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de studentenbonden ISO en LSVb, medezeggenschapsverenigingen LOVUM en VMH en de VSNU en Vereniging Hogescholen.

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Vacature 

Vacature: Liaison Officer UAS-NL 2019
UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplos-singen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. UAS-NL zoekt op korte termijn een Liaison Officer Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS-NL) (1 fte). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen