Copy
Nr. 61 - 25 oktober 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Save the date: 9 april 2020 jaarcongres Vereniging Hogescholen
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Noteer alvast in uw agenda! 

Samen met hoger onderwijsinstellingen in gesprek over rol en taken Nuffic 
De Vereniging Hogescholen trekt namens al haar leden aan de bel. De hogescholen maken zich zorgen over het voorgenomen kabinetsbesluit om aantal Nuffic-activiteiten af te bouwen. Waaronder sluiting van alle NESO-kantoren, onze ‘ambassades van het hoger onderwijs’, en het Holland Alumni Netwerk. De Vereniging Hogescholen roept het kabinet op deze plotselinge afbouw van subsidies aan de NESO-kantoren van tafel te halen en samen met de hoger onderwijsinstellingen het gesprek aan te gaan over de rol en taken van Nuffic. Lees meer
Thema's

Commissie Centres of Expertise presenteert eindrapport 
“De maatschappelijke uitdagingen, de daaraan gerelateerde agenda’s en programma’s bieden Centres of Expertise een enorme groeipotentie voor alle betrokkenen. Voor het brede bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, voor het onderwijs en instellingen en voor studenten”, aldus Claudia Reiner, voorzitter van de Commissie Centres of Expertise, bij de presentatie op 14 oktober jl. van het eindrapport ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’. Lees meer

Nieuwe website voor het Versnellingsplan 
Het Versnellingsplan heeft haar eigen website: versnellingsplan.nl. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe website. Vanaf nu kunt u op de Versnellingsplanwebsite volledig op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Versnellingsplan. U vindt hier al het laatste nieuws over het Versnellingsplan, wat er binnen de zones gebeurt en waar de Versnellingsteams mee bezig zijn. U kunt er ook publicaties vinden en downloaden en kennis maken met de leden die deelnemen aan het Versnellingsplan vanuit hun hoger onderwijsinstellingen.
Bijeenkomsten 

2019 

Jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies - 4 november
Deze bijeenkomst is primair bedoeld als aanvulling, verdieping en update op de jurisprudentie die aan de orde komt bij de trainingen voor examencommissieleden. Er worden daarom ook andere uitspraken behandeld dan bij de training voor examencommissieleden. Het accent van de jurisprudentiebijeenkomsten ligt op uitspraken die betrekking hebben op beslissingen van de examencommissie. Lees meer 

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer en aanmelden

Flexibel hoger beroepsonderwijs als matchmaker voor werkgevers en professionals - 21 november
Gaat u samen met ons de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan? Wilt u uw professionals blijvend laten ontwikkelen op hbo-niveau? Kom dan naar dit congres! Lees meer

Rondetafelconferentie Zorgwekkend gedrag - 28 november 
Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme, polarisatie, huiselijk geweld. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. Lees meer


Werkconferentie havo – hbo - 11 december
Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer

2020
 

Training leden examencommissies hogescholen - 17 en 18 maart en 25 mei 2020 

De Vereniging Hogescholen organiseert in het voorjaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december 2020

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook