Copy
Nr. 55 - 14 juni 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Reactie Vereniging Hogescholen op advies AWTI ‘Het stelsel op scherp gezet’
De Vereniging Hogescholen heeft met verbazing kennis genomen van het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de toekomst van het Nederlands stelsel van Hoger onderwijs. Lees meer
Thema's

Meer dan 1000 zij-instromers volgen de pabo 
Uit een recent uitgevoerde inventarisatie door het kennisnetwerk zij-instroom van lobo blijkt dat meer dan 1.000 'zij-instromers' de pabo volgen. Het betreft cursisten met een afgeronde hbo/wo opleiding die in principe in twee jaar de opleiding afronden. Het basisonderwijs heeft te maken met aanzienlijke tekorten aan leraren. Volgens de arbeidsmarktprognoses van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, loopt dit tekort de komende periode fors op. Over 5 jaar wordt bij ongewijzigde omstandigheden een tekort van ruim 4.000 fte aan leraren verwacht. Lees meer

Hogescholen als matchmaker voor Leven Lang Ontwikkelen 
Hogescholen zien de afgelopen jaren weer een stijging in het aantal studenten dat een deeltijdopleiding volgt, in 2018 nam de instroom met 15% toe ten opzichte van 2017. Dat is goed nieuws en het bevestigt het belang van een flexibel onderwijsaanbod van hogescholen. Maar om echt een doorbraak te forceren in Leven Lang Ontwikkelen moet er meer gebeuren. Lees meer

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs lanceert E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid 
Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft op 13 juni jl. tijdens de landelijke Dag van de Medezeggenschap de eerste E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid gelanceerd. Deze e-learning helpt om medezeggenschapsraden - zowel studenten als medewerkers - te professionaliseren bij de invulling van hun rol bij integrale veiligheid. Lees meer

Nomineer voor SURF Onderwijsawards 2019
Elk jaar reikt SURF de SURF Onderwijsawards uit tijdens de SURF Onderwijsdagen op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. Zo geeft SURF onderwijsvernieuwers een podium om hun impact en bereik te vergroten, én om anderen te inspireren. Je kunt jouw favoriete onderwijsvernieuwer nog tot en met 21 juni a.s. aanmelden.

Profielenbank Vereniging Hogescholen 
Onlangs is aan de profielenbank op de website van de Vereniging Hogescholen het Landelijk Opleidingsprofiel Leisure & Events Management toegevoegd.
Vacatures

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op de hogescholen. Samen met onze leden beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. Bij het bureau van de vereniging werken circa 25 beleidsadviseurs. Zij adviseren over een veelheid aan onderwerpen, zoals studiesucces, wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, aansluiting tussen onderwijs en werkveld, innovatie & ondernemerschap en internationalisering. Wij zijn op zoek naar:
Bijeenkomsten 

Horizon2020 Essentials – wat moet u weten vóór u start met een aanvraag? - 25 en 27 juni
In Horizon 2020, de opvolger van KP7, staat het bereiken van onderzoek en innovatie met impact centraal. Om de hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van succesvolle Horizon 2020-aanvragen organiseert RVO, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. De tweede training is een halve dag training in kleine groepen (max. 15 deelnemers per groep) en wordt vooralsnog twee keer aangeboden op: dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni in Utrecht.

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen