Copy
Nr. 69 -  28 februari 2020
View this email in your browser
Onze leraren voor de klas, de ic-verpleegkundigen die onze zieken verzorgen en de technisch ingenieurs die de nieuwste aanpassingen ontwerpen voor ons waterbeheer. Nederland drijft op de kennis, de kunde en de praktische inzichten van topmensen die zijn opgeleid door het hoger beroepsonderwijs. Met de poten in de klei en tegelijkertijd aan tafel bij de hoogste bazen slaan de prachttalenten die van onze hogescholen komen een brug tussen theorie en praktijk. Helden van het hbo kom je overal tegen en dit jaarcongres staan ze centraal.

Op 9 april in Den Bosch tonen we tijdens het jaarcongres onze trots op de mensen van het hbo. Dat doen we onder meer met deze plenaire sprekers:

 
           
Daan Luining
oprichter kweekvlees
startup Meatable
  Ahmed Marcouch
burgemeester van Arnhem, eerder onder meer leraar maatschappijleer
  Merel van Vroonhoven
leraar in opleiding,
oud-voorzitter
Autoriteit Financiële Markten
    Vivianne Bendermacher
journalist, oprichter Techionista
  Dirk Megens
MBO-docent van
het jaar, docent Rekenen
en Economische vakken
  Arno Deege
kinder-oncologisch verpleegkundige bij het Prinses Máxima Centrum
 
De workshops en masterclasses tijdens het parallelprogramma zijn inhoudelijk gegroepeerd volgens deze vijf tracks: Studentsucces, Inspelen op de arbeidsmarkt, Werken aan maatschappelijke vraagstukken, Mens en organisatie, en Masterclasses.

Deelnemers
Deelname aan dit congres is kosteloos. Studenten, docenten, lectoren, bestuurders, managers en beleidsadviseurs van hogescholen zijn belangrijke deelnemers aan het jaarcongres. Ook voor bijvoorbeeld regionale samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties, ministeries en politiek is het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen een interessant platform om te netwerken en kennis te delen. Wij heten u graag welkom op 9 april in Den Bosch!
Ik meld mij aan voor het jaarcongres
Vereniging Hogescholen

Onderhandelingen cao-hbo 2020
Afgelopen week hebben cao-partijen hun inzetten voor de nieuwe cao uitgewisseld en toegelicht. Daarmee zijn de onderhandelingen officieel gestart. De verschillen in de inzetten zijn op een aantal onderdelen zeer groot. De huidige cao kent een looptijd tot 1 april 2020. In maart gaan cao-partijen in een aantal sessies met elkaar in gesprek om te bezien of de verschillen zich laten overbruggen en of zij kunnen komen tot een cao-akkoord. Lees meer

Landelijk opleidingsprofiel oefentherapie incl. BOKS
Aan de profielenbank op de website van de Vereniging Hogescholen is onlangs het Landelijk opleidingsprofiel oefentherapie incl. BOKS toegevoegd.
Bijeenkomsten 

Zes sessies over microcredentials in hoger onderwijs - februari en maart
Microcredentialing is zowel internationaal als in Nederland in opkomst. Vooral voor post-initiële, werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen, die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Microcredentialing kan daarom een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een leven lang ontwikkelen. SURF heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix gevraagd een analyse te maken van de verschillende (bestuurlijke) vraagstukken en uitdagingen om de toepassing van microcredentials in het hoger onderwijs te versnellen. Als onderdeel van dit onderzoek organiseert AEF zes bijeenkomsten in februari en maart. Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF - 10 maart 
Op 10 maart is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.  De deelname is gratis. Er geldt een maximum van 75 deelnemers. Lees meer

Digitaal Talent Dag - 16 maart 
Het Ministerie van OCW, Directie Kennis – Strategisch Informatie Beleid, organiseert op 16 maart a.s. de Digitaal Talent Dag. Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Op verzoek van de Tweede Kamer organiseert het kabinet daarom jaarlijks de Conferentie Nederland Digitaal. Dat doet het kabinet in samenwerking met onder meer kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Lees meer en aanmelden

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Savce the date: Slotconferentie KUO Next agenda 2016 – 2020 - 2 april
Op 13 mei vindt bij ArtEZ in Arnhem de slotconferentie plaats van de KUO Next agenda 2016 – 2020. Reserveer deze datum in uw agenda. Meer informatie volgt. 
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook