Copy
Nr. 53 - 16 mei 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen
Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag stond op 9 mei jl. centraal tijdens het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Lees meer

Herverdelen niet de oplossing - Reactie Vereniging Hogescholen op het advies van de commissie Van Rijn
Op 15 mei jl. heeft de commissie Van Rijn het advies ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’ aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019
Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar.  Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af. Lees meer

Terugblik en presentaties jaarcongres 2019
Tijdens het zeer druk bezochte jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is een groot aantal presentaties gehouden. Daarvoor is op de site een pagina aangemaakt. Naast presentaties is er meer informatie over de inhoud en het programma, en een beeldverslag van dit jaarcongres opgenomen. Lees meer
Thema's

Hogescholen zetten opnieuw stappen met de Sustainable Development Goals
De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd, gehouden op 9 mei jl., bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform SDGs on Stage dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt. Lees meer

Tevredenheid medewerkers in het hbo stijgt opnieuw
Een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hoger beroepsonderwijs is tevreden of zeer tevreden over hun werk. De afgelopen twee jaren is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen scoren hiermee 9 procentpunten beter dan het landelijk gemiddelde, waar 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden is. Lees meer
Bijeenkomsten 

HRD leerplatform - 27 mei
Speciaal voor HRD-deskundigen in het hbo is er een platform opgericht om van elkaar te leren. Het HRD Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle masterclasses HRD, die Zestor in 2018 heeft georganiseerd. Doel van het leerplatform is om met elkaar onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk van hogescholen uit te diepen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal. Op 27 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats van het HRD Leerplatform. Lees meer

Consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu - 29 mei, 5 juni 
Curriculum.nu organiseert op 29 mei en 5 juni consultatiebijeenkomsten. Daarin wordt u gevraagd om de ontwikkelteamleden van feedback te voorzien op de door hen ontwikkelde bouwstenen. Vanaf 7 mei staat het geheel aan opbrengsten online en wordt de laatste consultatiefase geopend. In deze consultatiefase die duurt tot en met 11 augustus roept Curriculum.nu iedereen voor de laatste keer op om feedback te geven. De consultatiebijeenkomsten bieden de mogelijkheid om met diverse betrokkenen in gesprek te gaan over de voorstellen van de teams. Aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF - 6 juni
Op donderdag 6 juni is er van 10.00 - 12.30 uur in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt. Lees meer

Studiemiddag netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen- 6 juni
Het netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) organiseert op 6 juni een studiemiddag, getiteld 'Connecting Cultures Through Language'. Op deze HIB-Taaldag gaan de deelnemers in op het vraagstuk van verengelsing. Ook komen andere taalonderwerpen aan bod zoals het taalbeleid en de Gedragscode Taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal en interculturele communicatie.. Lees meer en aanmelden

Dag van de medezeggenschap 2019 - 13 juni
Op donderdag 13 juni vindt bij Hogeschool Utrecht de ‘Dag van de Medezeggenschap 2019’ plaats. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit het land komen deze middag samen om één jaar na het sectorakkoord de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Daarnaast zal op deze dag de Medezeggenschapper van het jaar 2019 worden gekozen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de studentenbonden ISO en LSVb, medezeggenschapsverenigingen LOVUM en VMH en de VSNU en Vereniging Hogescholen. Lees meer 

Horizon2020 Essentials – wat moet u weten vóór u start met een aanvraag? - 25 en 27 juni
In Horizon 2020, de opvolger van KP7, staat het bereiken van onderzoek en innovatie met impact centraal. Om de hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van succesvolle Horizon 2020-aanvragen organiseert RVO, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. De tweede training is een halve dag training in kleine groepen (max. 15 deelnemers per groep) en wordt vooralsnog twee keer aangeboden op: dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni in Utrecht.

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Vacature 

Vacature: Applicatiebeheerder 10voordeleraar
De Vereniging Hogescholen voert het omvangrijke programma 10voordeleraar uit. Het kenmerkt zich door de actieve rol van de vakdocenten uit de lerarenopleidingen, door de omvang en door de geavanceerde (digitale-) toetstechnologie. Het programmabureau 10voordeleraar in Den Haag ondersteunt bij de uitvoering van het programma. Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een: Applicatiebeheerder (1 fte). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen