Copy
Nr. 62 - 7 november 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Save the date: 9 april 2020 jaarcongres Vereniging Hogescholen
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Noteer alvast in uw agenda! 

Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig
Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU).  Samen schreven zij hier een opiniestuk in Trouw over. Lees meer
 
Thema's
Vereniging Hogescholen partner van UAS4EUROPE
Op 6 november 2019 is de Vereniging Hogescholen in Brussel officieel toegelaten als partner van UAS4EUROPE. Daarmee is de vereniging vertegenwoordigd in de Presidents’ Meeting / Organization Committee waardoor zij richting kan geven aan de verdere strategische ontwikkeling van het netwerk en profilering van het praktijkgericht onderzoek in Europa. Zodoende is er nu één nationaal en één aansluitend Europees hogescholennetwerk voor praktijkgericht onderzoek: UASNL en UAS4EUROPE.  Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019
Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim). De prijzen zijn uitgereikt door juryvoorzitter Christien Bok van SURF, die daarbij toelichtte welke bijdrage elk van de genomineerde levert aan het onderwijs. Henk Hagoort heeft de award niet persoonlijk in ontvangst kunnen nemen vanwege verblijf in het buitenland. Lees meer

Publicatie 'Verkenning toekomst praktijkgericht onderzoek'
Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA presenteren een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De verkenning is tot stand gekomen als gevolg van een afspraak uit het sectorakkoord dat de Vereniging Hogescholen in 2018 sloot met minister Van Engelshoven. Lees meer
 
Vacature(s)
Vacature (sr.) Medewerker P&O en Salarisadministratie (0,8 fte)
De afdeling P&O ondersteunt de VH en het sectorfonds Zestor dat tevens binnen het verenigingsbureau is gehuisvest, op het gebied van P&O-beleid, -advies, personeelsbeheer en salarisverwerking. De afdeling bestaat uit twee medewerkers: een P&O-adviseur en een P&O-medewerker. Lees meer
 
Bijeenkomsten 

2019 

SIA-congres 2019: onderzoek in uitvoering - 14 november
Gaat u samen met ons de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan? Wilt u uw professionals blijvend laten ontwikkelen op hbo-niveau? Kom dan naar dit congres! Lees meer

Flexibel hoger beroepsonderwijs als matchmaker voor werkgevers en professionals - 21 november
Gaat u samen met ons de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan? Wilt u uw professionals blijvend laten ontwikkelen op hbo-niveau? Kom dan naar dit congres! Lees meer

Rondetafelconferentie Zorgwekkend gedrag - 28 november 
Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme, polarisatie, huiselijk geweld. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. Lees meer


Werkconferentie havo – hbo - 11 december
Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer

2020
 

Training leden examencommissies hogescholen - 17 en 18 maart en 25 mei 2020 

De Vereniging Hogescholen organiseert in het voorjaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april 2020 

Op 2 april 2020 vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? 

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december 2020

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen