Copy
Nr. 52 - 2 mei 2019
View this email in your browser
Vereniging HogescholenDownload de congresapp en stel uw programma samen
Heeft u zich aangemeld voor het jaarcongres? Dan krijgt u toegang tot de congresapp. Voor verdere instructies plus uw persoonlijke inlogcode controleert u uw mail. In de app vindt u onder meer algemene informatie, de laatste oproep, het volgende programma onderdeel en nieuwsberichten. Ook stelt u er uw persoonlijk congresprogramma mee samen, bijvoorbeeld door het kiezen van deelsessies. Let op: het programma raadpleegt u via de congresapp! 

Future proof
Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid vragen om innovatie. Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd en heeft de ambitie om dat in de toekomst te blijven. Wij willen studenten en professionals zo opleiden dat ze een bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen. Studenten en professionals worden in de toekomst niet meer opgeleid voor een beroep, maar voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Is het hbo klaar voor morgen, voor die toekomst? Die vraag staat op 9 mei a.s. tijdens het 15e jaarcongres van het hbo centraal. Locatie is 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch. Lees meer en aanmelden

Wilt u ook aan dit congres deelnemen? Meld u zich dan snel aan. Het maximum aantal van 1000 deelnemers is namelijk bijna bereikt.
Vereniging Hogescholen

Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben zij op 17 april jl. de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ ondertekend. De Vereniging Hogescholen is een van de ondertekenaars en maakt deel uit van het kernteam van zeven ondertekenende partijen. Lees meer
Thema's

USA4EUROPE
UAS4EUROPE, het platform dat hogescholen uit circa 30 landen (waaronder Nederland) vertegenwoordigt in Brussel, heeft een korte animatie gemaakt over de thema's, partners in de regio's en werkwijze van het platform. UAS4EUROPE is een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties: EURASHE, UASnet, swissuniversities, Hochschule Bayern e.V. en Austrian FHK.
Bijeenkomsten 

HRD leerplatform - 27 mei
Speciaal voor HRD-deskundigen in het hbo is er een platform opgericht om van elkaar te leren. Het HRD Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle masterclasses HRD, die Zestor in 2018 heeft georganiseerd. Doel van het leerplatform is om met elkaar onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk van hogescholen uit te diepen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal. Op 27 mei vindt de eerste bijeenkomst plaats van het HRD Leerplatform. Lees meer

Consultatiebijeenkomsten Curriculum.nu - 29 mei, 5 juni 
Curriculum.nu organiseert op 29 mei en 5 juni consultatiebijeenkomsten. Daarin wordt u gevraagd om de ontwikkelteamleden van feedback te voorzien op de door hen ontwikkelde bouwstenen. Vanaf 7 mei staat het geheel aan opbrengsten online en wordt de laatste consultatiefase geopend. In deze consultatiefase die duurt tot en met 11 augustus roept Curriculum.nu iedereen voor de laatste keer op om feedback te geven. De consultatiebijeenkomsten bieden de mogelijkheid om met diverse betrokkenen in gesprek te gaan over de voorstellen van de teams. Aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF - 6 juni
Op donderdag 6 juni is er van 10.00 - 12.30 uur in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt. Lees meer

Studiemiddag netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen- 6 juni
Het netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) organiseert op 6 juni een studiemiddag, getiteld 'Connecting Cultures Through Language'. Op deze HIB-Taaldag gaan de deelnemers in op het vraagstuk van verengelsing. Ook komen andere taalonderwerpen aan bod zoals het taalbeleid en de Gedragscode Taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal en interculturele communicatie.. Lees meer en aanmelden

Dag van de medezeggenschap 2019 - 13 juni
Op donderdag 13 juni vindt bij Hogeschool Utrecht de ‘Dag van de Medezeggenschap 2019’ plaats. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit het land komen deze middag samen om één jaar na het sectorakkoord de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Daarnaast zal op deze dag de Medezeggenschapper van het jaar 2019 worden gekozen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de studentenbonden ISO en LSVb, medezeggenschapsverenigingen LOVUM en VMH en de VSNU en Vereniging Hogescholen. Lees meer 

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Vacature 

Vacature: Liaison Officer UAS-NL 2019
UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplos-singen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. UAS-NL zoekt op korte termijn een Liaison Officer Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS-NL) (1 fte). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen