Copy
Nr. 67 -  30 januari 2020
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen


Helden van het hbo - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 april 2020
De Vereniging Hogescholen organiseert op 9 april het jaarcongres 'Helden van het hbo'. Locatie is 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Deelname aan dit congres is kosteloos. U kunt zich vanaf de eerste week van februari aanmelden via de website van de Vereniging Hogescholen. Zodra dat kan maken wij daarvan melding via de site, Twitter, LinkedIn en deze nieuwsbrief. Nog geen volger van onze social media? Meld u zich aan en ontvang snel het laatste nieuws over dit jaarcongres. Lees meer


Hogescholen nemen deel aan brede discussie over onderwijs
Een brede coalitie van onderwijsorganisaties, waaronder de Vereniging Hogescholen, heeft op 21 januari jl. het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Doel van het stuk is om een brede dialoog over noodzakelijke veranderingen in het onderwijssysteem te voeren. Lees meer

Nieuwe landelijke opleidingsprofielen bachelor
Aan de profielenbank op de website van de Vereniging Hogescholen zijn onlangs deze profielen toegevoegd: het Landelijk opleidings- en competentieprofiel hbo-bacheloropleiding Pedagogiek, en het Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek voor de bacheloropleidingen Logistics Management en Logistics Engineering.

Deelname Vereniging Hogescholen in UAS4UEROPE
Het Universities of Applied Sciences Network (UASnet), gestart in 2011, is eind 2019 opgeheven. Drie UASnet-leden, waaronder de Vereniging Hogescholen, zijn partner geworden van UAS4EUROPE. Dat is het Europese netwerk voor praktijkgericht onderzoek. De overige voormalige leden van UASnet zijn via EURASHE indirect vertegenwoordigd in UAS4EUROPE. Lees verder
Bijeenkomsten 

Zes sessies over microcredentials in hoger onderwijs - februari en maart
Microcredentialing is zowel internationaal als in Nederland in opkomst. Vooral voor post-initiële, werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen, die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Microcredentialing kan daarom een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een leven lang ontwikkelen. SURF heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix gevraagd een analyse te maken van de verschillende (bestuurlijke) vraagstukken en uitdagingen om de toepassing van microcredentials in het hoger onderwijs te versnellen. Als onderdeel van dit onderzoek organiseert AEF zes bijeenkomsten in februari en maart. Lees meer

Zestorseminar Werkdruk? Hoezo, een dag heeft toch 24 uur? - 6 februari
Doorwerken en bereikbaar blijven, ook buiten werkuren. Hoe hoog leggen we met elkaar de lat? Uit het werkbelevingsonderzoek 2016-2018 van Zestor komt de werk-privé balans als indicator voor werkdruk als een van de belangrijkste verbeterpunten naar voren. Wat kunnen we hierover afspreken en wie is hierbij aan zet? Tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan tijdens deze themabijeenkomst van Zestor op 6 februari? Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF - 10 maart 

Op 10 maart is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.  De deelname is gratis. Er geldt een maximum van 75 deelnemers. Lees meer


Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april

Op 2 april vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Vacature 

Junior Beleidsmedewerker zone Studiedata Versnellingsplan
De zone Studiedata maakt onderdeel uit van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Deze richt zich op vier thema’s: strategie, personeel, processen en governance. Ben jij een organisatietalent, goed in het verzamelen en ordenen van gegevens en het vertalen van complexe materie naar begrijpelijke taal? Heb je een passie voor data en wat die kunnen betekenen voor het hoger onderwijs? Dan ben jij misschien wel de beleidsmedewerker die we zoeken! Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook