Copy
Nr. 64 -  5 december 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Hogescholen herkennen zich in toekomstplannen minister
“Mooie plannen voor een toekomstbestendig hoger onderwijs, we gaan graag met de minister in gesprek over deze thema’s voor het hbo”, zo reageerde Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op de Strategische agenda hoger onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’ die minister Van Engelshoven (OCW) op 2 december jl. heeft gepresenteerd. Voor hogescholen is de aansluiting van het onderwijs op de veranderende arbeidsmarkt topprioriteit. Lees meer
Thema's

Landelijke kennisdeelochtend pabo - Samen werken aan kwaliteit
“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs, op 4 december jl. de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit
Op 28 november jl. is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. Lees meer
Sectoren

Kunsthogescholen in overleg met externe stakeholders over uitdagingen kunstonderwijs
Op 2 oktober jl. vond bij AKV|St Joost (Avans) de derde werkconferentie plaats in het kader van KUO NEXT Agenda 2016-2020. De vier KUO NEXT teams gingen samen met externe belanghebbenden en belangstellenden, zoals de Raad voor Cultuur, CLICKNL, Fonds Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds, Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten, BNU en Kunstenbond in gesprek over de thema’s in de agenda. Lees meer
Bijeenkomsten 

Save the date: 9 april 2020 jaarcongres Vereniging Hogescholen
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Noteer alvast in uw agenda! 

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april 2020 

Op 2 april 2020 vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? Lees meer

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december 2020

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook