Copy
Erratum en aanvulling Nieuwsbrief Vereniging Hogescholen nr. 59
View this email in your browser
Op 19 september jl. heeft u onze nieuwsbrief nummer 59 ontvangen. Die bevat onder meer de introductie van Eelko Steenhuis, EU vertegenwoordiger UAS-NL. U ontvangt de introductie nogmaals, nu met de correcte verwijzing naar de pagina op onze website. Daarnaast wijzen wij u graag op de jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies, die de Vereniging Hogescholen op 4 november a.s. in Utrecht organiseert.
Thema

Eelko Steenhuis EU vertegenwoordiger UAS-NL
Eelko Steenhuis werkt sinds 1 september 2019 op het EU Office van de Universities of Applied Science (UAS-NL) in Brussel. Hij stelt zich aan u voor via de website van de Vereniging Hogescholen. Lees meer
Bijeenkomst

Jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies - 4 november
Op 4 november a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen een bijeenkomst waar actuele uitspraken, relevant voor examencommissieleden en juristen werkzaam binnen hogescholen, aan de orde komen. Mr. Philip Coté MBA zal de bijeenkomst verzorgen. De bijeenkomst is primair bedoeld als aanvulling, verdieping en update op de jurisprudentie die aan de orde komt bij de trainingen voor examencommissieleden. Er worden daarom ook andere uitspraken behandeld dan bij de training voor examencommissieleden. Het accent van de jurisprudentiebijeenkomsten ligt op uitspraken die betrekking hebben op beslissingen van de examencommissie. Lees meer en aanmelden
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook