Copy
Nr. 65 -  19 december 2019
View this email in your browser
De Vereniging Hogescholen wenst u mooie feestdagen en een goede jaarwisseling.
Vereniging Hogescholen

Online special 'Toekomst van Onderwijs - Meer ruimte voor leerlingen én docenten' 
Als special bij de digitale Telegraaf is op 10 december jl. 'De Toekomst van Onderwijs' gepubliceerd, over Leven Lang Ontwikkelen, onderwijs op maat en digitalisering van het onderwijs. Met onder meer een interview met Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, over de ontwikkelingen binnen het hbo en de rol van hogescholen bij een Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van de campagne is om mensen te informeren en inzicht geven in de huidige ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden in het onderwijsveld. Lees meer

Personele wisselingen bij bureau Vereniging Hogescholen
Met ingang van 1 januari 2020 zal Sandra Storm de nieuwe functie van Hoofd Organisatie en Strategische planning vervullen op het bureau van de Vereniging Hogescholen. Samen met directeur Ron Minnée vormt zij het managementteam (MT). Sandra Storm is sinds 1 juni 2013 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen als senior beleidsadviseur Onderzoek. Ook wordt per 1 januari een nieuwe woordvoerder aangesteld, Eva Kloosterman. Zij is sinds 1 juni 2016 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen als senior communicatieadviseur. Lees meer

Vacature Vereniging Hogescholen: Senior beleidsadviseur Onderzoek 
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op de hogescholen. Bij het bureau van de vereniging werken circa 25 beleidsadviseurs. Zij adviseren over een veelheid aan onderwerpen, zoals studiesucces, wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, aansluiting tussen onderwijs en werkveld, innovatie & ondernemerschap en internationalisering. Wegens het vertrek van de huidige adviseur zijn wij op zoek naar een senior beleidsadviseur Onderzoek - Met affiniteit met kwaliteitszorg (0,8 – 1,0 fte). Lees meer
Thema's

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen
Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda 'Samen toekomstbestendige leraren opleiden' die op 9 december jl. is aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, door Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De agenda omvat drie kernambities waar de hogescholen de komende jaren aan gaan werken, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. Lees meer

Professionele masterstandaard nu ook in het Engels
De professionele masterstandaard is nu ook in het Engels beschikbaar. Hogescholen kunnen hiermee ook in internationale context beschrijven wat een master een professionele master maakt. De standaard bestaat uit vier standaarden: ‘Meesterschap’, ‘Onderzoekend vermogen’, ‘Interprofessioneel handelen’, en ‘Doorwerking’. Met de masterstandaard geeft het hbo zijn invulling aan niveau 7 (Master) van het Nederlands Kwalificatie Raamwerk (NLQF). Naast niveau 7 bieden hogescholen niveau 5 (associate degree) en niveau 6 (bachelor) aan. Download 

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 31 januari (LSVb) of 7 februari 2020 (ISO)
Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht. Lees meer
Bijeenkomsten 

Save the date: 9 april 2020 jaarcongres Vereniging Hogescholen
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen vindt in 2020 plaats op 9 april. Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Noteer alvast in uw agenda! 

Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' – 2 april 2020 

Op 2 april 2020 vindt het Zestorseminar 'Vandaag werken aan morgen' plaats. Tijdens dit seminar nemen we de opgave van hogescholen als vertrekpunt; wendbaar en voorbereid op de toekomst. De centrale vraag is: waar gaan we vandaag aan werken om klaar te zijn voor morgen? Lees meer

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 8 en 9 oktober en 7 december 2020

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook