Copy
Facebook
Twitter
Website
InstagramUutiskirje 09/2015 Inklusiivinen tiimimalli -kehittämishanke (2015-2018)
Hankkeen aikana toteutetaan viisi viiden kuukauden mittaista tiimiharjoittelujaksoa. Jokainen tiimiharjoittelija tulee jättämään oman kädenjälkensä tiimimallin kehittämistyöhön. Kuvassa tiimiharjoittelija Senni Sahila. Kuva: Saara Kontio

Kuulumisia Music Against Drugs -tiimiharjoittelusta
Ylärivi: Jesse Pirttimaa ja Roope Niinijärvi
Keskirivi: Anton Wahlroos, Lassi Taskinen, Joni Söderman , Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Saara Kontio, Miio Seppänen ja Sari Kämäräinen
Alarivi: Tiina Harju, Aino Alaverdyan, Tanja Autio, Miia Oksanen ja Senni Sahila
Ensimmäinen Music Against Drugs –tiimiharjoittelujakso (syyskuu–joulukuu 2015) on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja tällä hetkellä tiimissä on yksitoista innokasta harjoittelijaa. Osa heistä suorittaa tiimiharjoittelun osana opintojaan ja osa haluaa kartuttaa työkokemusta ja vahvistaa osaamistaan työkokeilun kautta. Ryhmä täydentyy syksyn mittaan uusilla tiimiläisillä aina 20:meneen harjoittelijaan asti. Tiimiharjoittelut tarjoavat joustavan mallin nuorelle (16–29 -vuotiaalle) kartuttaa haluamaansa työkokemusta eri tiimeissä, selventää tulevaisuuden suunnitelmiaan, jakaa omaa osaamistaan ja oppia muilta.

Tällä hetkellä meillä on sosiaalisen markkinoinnin tiimi, mediatiimi, kahviotiimi ja agenttitiimi, ja uusia tiimejä voi muodostua aina nuorten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Jokaisella tiimillä on liideri, joka vastaa tiimin toiminnan kehittämisestä yhdessä tiimiläisten ja ohjaajien kanssa sekä edustaa tiimiä eri työryhmissä. Jokaisen tiimin mentorina toimii ohjaaja. Jokaisella nuorella on myös oma ohjaaja, jonka kanssa käydään säännöllisesti henkilökohtaisia tavoitekeskusteluja.
 
Viikko-ohjelmamme sisältää hyvä olo ja tulevaisuuden polku -tuokioita, joissa keskitytään oman terveyden ja hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen teemoihin sekä työnhakutaitojen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen. Perjantaisin liikumme ja syksyllä olisi tarkoitus lähteä myös leireilemään yhdessä.
 
Ensimmäisen tiimijakson aikana lähdemme myös tutkimusmatkalle yhteisöpedagogi-opiskelija (HUMAK) Sari Kämäräisen kanssa, joka opinnäytetyössään tutkii inklusiivisuuden käsitettä nuorisotyön kentässä. Hän kerää yhteistyökumppaneilta ajatuksia teemasta digitaalisen kyselyn avulla, johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan.
 
Tavoitteenamme on tarjota nuorille mahdollisuus päästä itse vaikuttamaan työelämävalmiuksiaan edistävän mallin kehittämis- ja suunnittelutyöhön ja käytännön toiminnan muotoutumiseen hankkeen aikana. Yhteistyökumppaneilla on myös merkittävä rooli tiimiharjoitteluiden kehittämistyössä. Haluankin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka ovat jo jakaneet kanssamme hyviä kehittämisvinkkejä, tukeneet toteuttamista erilaisen asiantuntijuuden vaihdon ja konkreettisen yhteistyön kautta.

Ilolla odotamme yhteistyön syventymistä syksyn aikana teidän kanssanne!

 
Aino Alaverdyan, Projektipäällikkö
Nuorten inklusiivinen tiimimalli –projekti (2015-2018)
050 343 8190, aino.alaverdyan@musicagainstdrugs.info

Mikä ihmeen inkluusio tai inklusiivisuus?

Minä olen yhteisöpedagogi-opiskelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni Music Against Drugs ry:llä. Opinnäytetyöni aiheena on tutkia inklusiivisuutta nuorisotyössä. Inkluusion käsite on ollut käytössä enimmäkseen kouluissa sekä erityisryhmien parissa tehtävän työn yhteydessä tarkoittaen kaikille yhteistä koulumaailmaa tai kaikkien mukaan pääsemistä esimerkiksi vammoista riippumatta. Laajennetun inkluusion käsityksen mukaan kohderyhmään kuuluvat kaikki henkilöt ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, varallisuuteen tai muuhun tekijään katsomatta. Integraation käsitteen voi enemmänkin liittää lainsäädäntöön perustuvaksi, kun taas inkluusion käsite pitää sisällään enemmän sosiaalista vuorovaikutusta, jossa ihmiset itse ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luomassa inkluusiota.

Olisin kiitollinen, jos voit vastata viimeistään 24.9. nopeaan kyselyyn teemasta tutkimustyöni tueksi. Kyselyyn pääset täältä.
 

Kiittäen,
Sari Kämäräinen, 050 401 9443
sari.kamarainen@musicagainstdrugs.info


Avoimien ovien päivä 2.9.
Toinen päivä syyskuuta Music Against Drugs ry järjesti paikallisille yhteistyökumppaneilleen avoimien ovien päivän, jossa päästiin tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja uusiin tiloihin. Tilaisuus aloitettiin Sampo-Ilmari Tuhkalehdon videotervehdyksellä ja tunnelmaa keventävällä lauluesityksellä. Tämän jälkeen Aino Alaverdyan jatkoi esittelemällä ytimekkäästi järjestön toiminnan tavoitteita. Ainon kanssa käytiin läpi myös nuorille tarkoitetun inklusiivisen tiimiharjoittelun periaatteita, jolloin myös eri tiimien liiderit esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti, millaisia tiimejä on jo ehditty kolmen viikon aikana perustamaan.

Niin sanotun virallisen osuuden jälkeen vieraat pääsivät kiertelemään vapaasti uuden toimiston tiloissa ja keskustelemaan niin muiden vieraiden kuin järjestön toimistoväenkin kanssa. Samalla oli mahdollista käydä katsomassa tiiminuorten tekemä gallup, johon oli haastateltu nuoria, joilta kysyttiin muun muassa hyvinvoinnista ja työelämästä.

Senni Sahila, tiimiharjoittelija
 
Tarjolla oli mm. syksyyn sopivaa mustikkapiirakkaa, jonka tiiminuoret itse valmistivat.
 
Projektipäällikkö Aino Alaverdyan esittelee kehittämishanketta.

 
Tiimiharjoittelijamme työstivät avoimien ovien päivään videogallupin, joka pyöri neuvotteluhuoneessamme tilaisuuden ajan. Video toteutettiin yhteistyössä JAO:n ja Jyväskylän kaupungin Nuorten Taidetyöpajan kanssa. Kiitos hienosta yhteistyöstä!
Iloista yhteistyötä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Kuvassa vasemmalta katsottuna Miio Seppänen (nuoriso-ohjaaja), Reeta Nitovuori (viestintäkoordinaattori/mediakasvattaja), Antti Kolu (Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelupäällikkö) ja Aino Alaverdyan (projektipäällikkö).
 
Valokuvausseinällämme kävi poseeraamassa mm. YAD:n toiminnanjohtaja Janne Paananen.
"Virallisuuksien" jälkeen keskustelu oli vapaata ja tunnelma rento.
Kuvat yllä: Saara Kontio
Lisää kuvia avoimien ovien päivästä löydät klikkaamalla tästä.
Käy katsomassa löydätkö kuvista joko tuttavasi tai itsesi.

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka Auki –avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.