Copy
Spravodaj RPS november 2015
View this email in your browser
Spravodaj Ochrany dravcov na Slovensku november 2015
 
Milí naši priaznivci,
Vianoce, Vianoce, Vianoce:  horúci tip na skvelé Vianočné darčeky – objednajte si nádherné tričká z kampane „Návrat orlov“ (www.navratorlov.dravce.sk ) a ďalšie darčeky na www.darceky.dravce.sk . Kúpou získate krásne darčeky a podporíte naše aktivity :-)
 
Nižšie prinášame stručný prehľad vybraných aktivít RPS za mesiac november  :-)
 
LIFE projekt Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline (www.falcoproject.eu).  Realizovali sme náhradnú výsadbu v tých vetrolamoch, kde sa stromy  neujali. Fotografie z výsadby si môžete pozrieť tu. Na niekoľkých lokalitách prebiehalo čistenie hniezdnych lokalít s polobúdkami a úpravy hniezdnych stromov tak, aby boli búdky pre sokolíky bezpečné pre hniezdnu sezónu 2016. Viac informácií a fotografie nájdete v článku od Jožka Lengyela tu. Publikovali sme i tlačovú správu zameranú na vplyv zmeny klímy a zmien v poľnohospodárstve so zameraním na sokola červenonohého, nájdete ju tu.
 
V projekte LIFE Energia (www.lifeenergia.sk, www.facebook.com/lifeenergia.sk)
naďalej pokračuje monitoring elektrických vedení a zisťuje sa, ktoré úseky sú pre vtáky rizikové z hľadiska nárazov. Prebiehala aj inštalácia hniezdnych podložiek pre sokola rároha a orla kráľovského. Rekonštrukcia rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je ukončená, najväčšou novinkou je špeciálna, takzvaná rozlietávacia voliéra pre vtáky. Operencom umožňuje tesne pred vypustením do prírody posilniť svalstvo. Vo fotosúťaži „Sedím si na vedení a je mi dobre“ sme zo 40 fotografií zverejnili víťazné fotografie, spolu sme v súťaži dostali na našej Facebook stránke až 596 like-ov. V priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sme inštalovali informačnú tabuľu LIFE Energia, tlačovú správu nájdete tu. 
 
V rámci kampane Návrat orlov (www.navratorlov.dravce.sk) sme realizovali jednu prednášku pre verejnosť, zameranú na rôzne aspekty aktivít týkajúcich sa ochrany orla kráľovského. O prednáške si môžete prečítať tu.
 
V novembri sme zaznamenali  19 rôznych mediálnych výstupov, o viaceré z nich sme sa delili prostredníctvom Facebook stránky, tlačové správy sú zverejnené na našej web stránke a na web stránkach (Facebook stránke) jednotlivých projektov.
 
Osobne sme sa s viacerými z vás stretli na členskej schôdzi RPS, čomu sa veľmi tešíme. Oslavovali sme 40.výročie založenia organizácie, fotografie a článok o priebehu schôdze nájdete tu.
 
Krásne decembrové dni Vám za tím RPS želá:
Martina Brinzíková Badidová a Lucia Deutschová