Copy
Tämä on ensimmäinen Mun talous -verkoston uutiskirje, joka lähetetään Mailchimp-ohjelmalla. Voit antaa palautetta lukukokemuksesta osoitteeseen muntalous(at)gmail.com.


 
Eikö uutiskirje näy kunnolla? Avaa uutiskirje selaimessa klikkaamalla tästä.

Mun talous -verkoston uutiskirje 4/2015

UUTISET

 • Uusi Mun talous -tiimiläinen esittäytyy
 • Rahasta puhuminen vaatii luottamusta
 • Oululaiset nuoret eivät keskustele raha-asioista koulussa
 • Kysy rahasta -chatissa tapahtunut muutoksia
 • "Älä pelkää posteljoonia" on vertaisryhmä nuorten rahahuolien tueksi
 • Takuu-Säätiön Kotilaina

MUN TALOUS VAIKUTTAA

 • Talouskasvatusta lisätty uuteen perusopetussuunnitelmaan
 • Suomeenkin tarvitaan kansallinen talouslukutaidon strategia

TULEVAT TAPAHTUMAT

 • Uusi koulutus nuorten parissa työskenteleville
 • Mun talouden uudet verkkosivut avataan tammikuussa
 • Kotivakuutus, maksuhäiriöt ja vuokra-asunnon saaminen -keskustelutilaisuus
 • Puhu rahasta -kampanja valtaa somen keväällä 2016

UUTISET

Uusi Mun talous -tiimiläinen esittäytyy

Teksti: Henri Hölttä, Takuu-Säätiö

Aloitan työni Mun talous -hankkeen Takuu-Säätiön projektikoordinaattorina 1.1.2016. Olen tammikuun aikana valmistumassa maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. Pääaineena olen lukenut kuluttajaekonomiaa taloustieteen laitoksella, joten tutkintonimike on hieman hämäävä. En tiedä mitään metsistä tai maataloudesta!

Takuu-Säätiössä olen työskennellyt projektityöntekijänä viestinnän avustavissa tehtävissä syyskuusta 2014 lähtien. Olen toiminut muun muassa Takuu-Säätiön Mun talous -osahankkeen Kysy rahasta -chatin neuvojana sekä ollut mukana sen kehittämisessä. Aiemmin työskentelin valtiolla kuluttajaoikeusneuvojana.

Mun talous -hankkeessa vastaan Kysy rahasta -chatin käytännön neuvontatyöstä sekä hallinnoinnista ja kehittämisestä. Toimin myös Velkaantuneiden nuorten auttaminen -työryhmän fasilitaattorina. Lisäksi osallistun muiden hankkeen työntekijöiden tapaan hankkeeseen liittyvään päivittäiseen toimintaan. Hankkeen toiminta ja henkilöt ovat osittain minulle tuttuja nykyisen työni puolesta, joka hieman helpottaa uusien töiden aloittamista. Haasteita tulee silti varmasti riittämään ja otan ne innolla vastaan.

On erittäin hienoa saada liittyä mukaan Mun talous -hankkeen työskentelyyn!

 

Rahasta puhuminen vaatii luottamusta


Puhu rahasta -seminaari kokosi marraskuussa yhteen Mun talous -verkoston jäseniä ja muita nuorten talousasioista kiinnostuneita. Iltapäivän aikana kuultiin puheenvuoroja lasten ja nuorten kuluttajuudesta ja keskusteltiin siitä, miksi rahasta on niin vaikea puhua. Seminaarissa avattiin myös sitä, miten talouskasvatus on perusopetusuudistuksen myötä otettu entistä vahvemmin osaksi kotitalousopetusta. Vanhempien sekä lasten ja nuorten yhdessä viettämän ajan merkitys vastuulliseksi kuluttajaksi kasvamisessa nousi esiin kaikissa puheenvuoroissa.

Lue koko uutinen täältä.

Oululaiset nuoret eivät keskustele raha-asioista koulussa


Mun talous -tiimin Saara, Essi ja Jukka olivat mukana Pidä kämppäs -kiertueella Oulun ammattioppilaitoksissa lokakuussa keskustelemassa nuorten rahan käytöstä ja toteuttivat kyselyn nuorille heidän omasta rahankäytöstään. Kyselyyn vastasi 296 15–25-vuotiasta nuorta. Vastaajista miehiä oli 37 % ja naisia 61 %.

Kyselyyn vastanneista 47 % oli sitä mieltä, että heille on opetettu riittävästi omien raha-asioiden hallintaa koulussa. 23 % vastaajista olisi kaivannut lisää opetusta ja 30 % ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Vastausten mukaan nuoret keskustelevat raha-asioista pääasiassa vanhempiensa (80 %) ja kavereidensa (52 %) kanssa. Huolestuttavaa on, että 20 % vastaajista ei ollut keskustellut raha-asioista vanhempien kanssa. 7 % ei ollut keskustellut raha-asioista kenenkään kanssa. Ainoastaan 3 % oli keskustellut aiheesta opettajan tai jonkun muun koulun työntekijän kanssa.

Kun nuorilta kysyttiin, miten he arvioivat omia rahankäyttötaitojaan asteikolla 1–5 (1=täysin eri mieltä … 5=täysin samaa mieltä), vastaukset jakaantuivat selkeästi. Esimerkiksi väittämässä ”Käytän rahaa harkitusti” 10 % oli täysin eri mieltä ja 12 % täysin samaa mieltä. Vastauksissa näkyy nuorten rahankäyttötaitojen polarisoituminen.

 
  1 2 3 4 5 Ka
Säästän säännöllisesti 13 % 21 % 31 % 26 % 10 % 3,0
Käytän rahaa harkitusti 10 % 14 % 36 % 28 % 12 % 3,2
Omat rahani riittävät elämiseen 13 % 15 % 22 % 29 % 20 % 3,3
Lainaan rahaa elämistä varten 46 % 23 % 13 % 11 % 7 % 2,1
Taulukko 1. Omien rahankäyttötaitojen arviointi

Peräti 91 % nuorista oli sitä mieltä, että he eivät kaipaa tukea/opastusta raha-asioidensa hoitoon. Luku tuntuu korkealta, etenkin kun sitä siihen, miten monella nuorella aikuisella on nykyään maksuhäiriömerkintöjä.

Tämän kyselyn tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen nuoria, mutta ne ovat suuntaa-antavia. Kyselyn tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon kyselyn paikallisuus ja se, että kyselyyn vastanneet opiskelivat ammattioppilaitoksessa. Ilmaan jää kysymys, mitä tulokset olisivat olleet lukiolaisten tai ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten kohdalla.


Kysy rahasta -chatissa tapahtunut muutoksia


Takuu-Säätiö avasi syksyllä 2014 osana Mun talous -hanketta Kysy rahasta -chatin. Kävijöitä chatissa on ollut vuoden aikana rohkaisevan paljon, yli 700. Suuret kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana auttamassa ihmisiä löytämään palvelun.

Kehitämme chattia jatkuvasti ja kokeilemme erilaisia chat-neuvonnan tapoja, joilla parhaiten voitaisiin tavoittaa, auttaa ja neuvoa raha-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja vaikeuksissa. Uusien kokeilujen johdosta chatin kiinteä aukioloaika lopetettiin toistaiseksi marraskuun lopussa.

Olemme aloittaneet uutena toimintona chatin ajanvarauksen. Nyt keskusteluaika on siis mahdollista varata etukäteen ja keskustelemaan pääsee jonottamatta. Varatulle ajalle voi tulla myös yhdessä ammattilaisen kanssa.

Ajanvaraus löytyy Kysy rahasta -chatin uudelta verkkosivulta. Linkki vanhalle chat-sivulle ei enää toimi, joten jos omilla sivuillanne on vielä vanha linkkaus, päivitäthän linkin uuteen.

Päivitämme uusille sivuillemme myöhemmin tiedon siitä, miten Kysy rahasta -chat palvelee vuodenvaihteen jälkeen. Jos sinua kiinnostaa järjestää yhteistyössä esimerkiksi teemallisia ryhmächatteja tai sopia chatin aukioloajasta erikseen omille asiakkaillesi, voit olla yhteydessä Mun talouden projektikoordinaattori Henri Hölttään (henri.holtta(at)takuu-saatio.fi)

 

"Älä pelkää posteljoonia" on vertaisryhmä nuorten rahahuolien tueksi


Älä pelkää posteljoonia -ryhmätoiminta nuorten omien talousasioiden hoitamisen tueksi käynnistyi 24.11. Ryhmätapaamisissa ei keskitytä voivotteluun, vaan arkea ja elämää käsitellään hyvässä hengessä, huumoria ja vatsantäytettä unohtamatta. Tarkoituksena on tarjota osallistujille apua ja tukea oman taloustilanteen selvittämiseen sekä keinoja omaa hyvinvointia haittaavien tunteiden hallintaan. Toimintaa ohjaavat Aseman Lapset ry:n Taivun, pystyn, pärjään -hankkeen Minttu Oinonen ja Hannamari Marttio sekä Essi Lindberg Mun talous -hankkeesta. Tapaamisten sisällöt muokkautuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Älä pelkää posteljoonia -ryhmään mahtuu vielä uusia jäseniä eli ryhmää saa mielellään mainostaa n. 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on huolia ja vaikeuksia omien raha-asioiden hoitamisessa. Vuoden viimeinen tapaaminen järjestettiin marraskuun viimeisenä tiistaina. Ryhmä jatkaa ensi vuonna 19.1. alkaen klo 17.30–19.30 Nuorisosäätiön toimistolla Herttoniemessä (Os. Hiihtäjäntie 7).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Essi Lindberg (essi.lindberg(at)nuorisosaatio.fi, p. 0400 256 640)

Takuu-Säätiön Kotilaina


Marraskuun lopussa lanseerattiin nuorisoasumisen kentässä uusi tuote: Takuu-Säätiön Kotilaina.

Lue koko uutinen täältä.


MUN TALOUS VAIKUTTAA

 

Talouskasvatusta lisätty uuteen perusopetussuunnitelmaan


Mun talous -hankkeen taustaorganisaatiot NAL, Nuorisosäätiö, Setlementtiliitto ja Takuu-Säätiö kommentoivat OPS 2016 -suunnitelmaa keväällä 2014. Viestinä oli, että perusopetukseen on lisättävä oman talouden hallinnan ja taitojen opetusta.
 
OPS 2016 uudistamistyössä on huomioitu nuorten talouslukutaidon merkitys. Talous- ja kuluttajakasvatusta on lisätty perusopetukseen muiden oppiaineiden lomaan. Nyt paikallisten opetussuunnitelmien työstämisen ollessa käynnissä, toivomme, että koulut ja opettajat näkevät taloustaitojen opettamisen tärkeänä osana opetusohjelmaa, kansalaiseksi kasvamista ja itsenäistymistä ja antavat sille tarvittavan ajan opetuksessa.
 
Mun talous -hankkeen kommentti: Oman talouden hallinnan opetusta lisättävä perusopetukseen.

 

Suomeenkin tarvitaan kansallinen talouslukutaidon strategia


Mun talous -verkoston vuoden 2015 teemana on ollut nuorten talouslukutaidon kansallinen strategia. Verkosto ehdotti strategian lisäämistä uuteen hallitusohjelmaan. Eduskuntavaalien alla järjestimme Puhu rahasta – nuorten ja kansanedustajaehdokkaiden vaalitreffit. Ehdokkaiden vaalilupauksiin, eli velfieihin pääset tutustumaan Facebookissa ja Instagramissa (#puhurahasta, #muntalous, #vaalitreffit, #vaalilupaus, #vaalit2015). Vaalien jälkeen muistuttelimme kansanedustajia aiheesta lähettämällä heille sähköisen postikortin.
 
Vuosi on lopuillaan, mutta vaikuttamistyö ei ole loppunut. Verkoston yhteiskunnallisten ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää, jotta Suomeenkin saataisiin nuorten kansallinen talouslukutaidon strategia, jolla on riittävän korkea poliittinen hyväksyntä, sitoutuminen ja valtakunnallinen koordinointi.

 

TULEVAT TAPAHTUMAT

 

Uusi koulutus nuorten parissa työskenteleville


Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeet järjestävät Nuori velkakierteessä? – asiakkaan velat ja niiden selvittäminen -koulutuksen torstaina 21.1.2016 klo 9.00–11.30 Vantaan Heurekassa.

Koulutuksessa käydään konkreettisesti läpi nuorten ylivelkatilanteita ja niiden selvittämisen periaatteita. Kouluttajina toimivat Takuu-Säätiön aluekoordinaattori Paula Paloheimo ja Nuorisosäätiön Mun talous -hankkeen projektikoordinaattori Essi Lindberg.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus esittää kouluttajille kysymyksiä tai asiakastapauksia, joita toivoisit koulutuksessa käsiteltävän. Varsinainen ilmoittautumiaika on päättynyt, mutta peruutuspaikkoja koulutukseen voi kysellä Niina Kaksoselta: niina.kaksonen(at)vantaa.fi. Koulutus on maksuton. Tervetuloa!

 

Mun talouden uudet verkkosivut avataan tammikuussa


Uudet verkkosivut avataan tammikuussa 2016 ja ne sisältävät täysin uuden ilmeen ja lisäksi muun muassa Omat rahat -osion, jonka avulla ihmiset löytävät neuvoja raha-asioihinsa.

Löydät meidät jatkossakin osoitteesta www.muntalous.fi.

 

Kotivakuutus, maksuhäiriöt ja vuokra-asunnon saaminen -keskustelutilaisuus

 

Mun talous -verkoston Asuminen ja talousosaaminen -työryhmä järjestää Kotivakuutus, maksuhäiriöt ja vuokra-asunnon saaminen -keskustelutilaisuuden helmikuussa Helsingissä. Paikalle kutsutaan vakuutusyhtiöiden ja vuokranantajien sekä Mun talous -verkoston edustajia. Rennossa tilaisuudessa esitellään lyhyesti hyviä käytäntöjä ja keskustellaan aiheesta ratkaisukeskeisesti. Tarkoituksena on edistää eri osapuolten välistä vuoropuhelua, mahdollistaa uusia yhteistyöavauksia ja tuoda näkökulmia aiheesta julkaistavalle kannanotolle.

Lisätietoa tilaisuudesta projektikoordinaattori Saara Autiolta, saara.autio(at)nal.fi.

 

Puhu rahasta -kampanja valtaa somen keväällä 2016


Kampanjan tavoitteena on rohkaista ihmisiä puhumaan raha-asioista. Haastamme mm. verkoston jäseniä, poliitikkoja ja tunnettuja henkilöitä puhumaan rahasta Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
#puhurahasta #muntalous

Lisätietoja kampanjasta saat Jukka Moilaselta (jukka.moilanen(at)setlementti.fi, p. 050 300 5020)

 

VINKKINURKKA

 

Nuorisoasuntoliiton verkkosivut ovat uudistuneet


Käy tsekkaamassa uudistunut www.nal.fi, josta löydät tietoa asumisesta ja taloudenhallinnasta sekä Omaan kotiin -oppaan itsenäistyvälle nuorelle. Verkkosivuilta löydät myös päivitetyn Asumisen ABC:n, joka tarjoaa asumistietoa nuorelle sekä materiaalipaketin, jota nuorten kanssa työskentelevät voivat käyttää mm. kouluissa ja työpajoissa.
 

Tutustu Takuu-Säätiön uusiin verkkosivuihin


Uudet verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.takuu-saatio.fi. Mikäli omilla verkkosivuillanne on suoria linkkejä Takuu-Säätiön vanhoille sivuille, pyydämme tarkistamaan ja muuttamaan linkit toimiviksi. Vanhojen sivujen suorat osoitteet eivät ole enää toiminnassa. Käy tutustumassa uusiin sivuihin ja anna palautetta täällä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme kahden hengen elokuvalippupakettia.

Mun talouden tontut toivottavat kaikille oikein rauhallista joulua ja mahtavaa uutta vuotta!

Mun talous twitterissä
Mun talous facebookissa
Mun talous instagramissa
Muntalous.fi-sivusto
Lähetä sähköpostia
Copyright © 2015 Mun Talous -hanke, Kaikki oikeudet pidätetään.