Copy
Davids Tabernakel - Update april - P E S A C H 2017
6 april 2017 ~  Nisan (Aviv) 10, 5777

Jaar om "Sterk en moedig te zijn" | "Hezak ve ematz" (Joz.1:6)
 

Davids Tabernakel


Shalom lieve mensen,

 Hier de update voor de maand april
 
 

P E S A C H

 
“Bewaak de maand van de Aviv, de korenaar: klaarmaken zul je dan een pesach (paasoffer) voor de Ene, je God; want: in de maand van de Aviv heeft de Ene, je God, je uitgeleid uit Egypte, 's nachts”. (NRD Deut 16:1) 
 
Een bijzondere maand, een tijd waarvan Adonai zegt deze te bewaken, wat komt vanuit het Hebreeuwse word “shamar”. Shamar betekent o.a. observeren, beschermen, nauwgezet bekijken, waken, jezelf redden, verwachtingsvol zijn (Strong’s woordenboek H8104). Een shomer is een wachter, een bewaarder. God zelf identificeert Zichzelf als de Bewaarder van Israel die sluimert noch slaapt (Ps.121:4). Wij zijn geroepen als wachters op de muren.
 
Een maand waarin God de instructie geeft om de Pesach te houden en te vieren, om de uittocht van Egypte te herdenken. Dit was en is niet alleen een fysieke uittocht, maar bovenal een geestelijke uitleiding, een gaan – een exodus - uit “Egypte”. Egypte, “Mitzrayim”, wat o.a. betekent begrenzing, benauwdheid, nauwe plaats, beknelling, restrictie. Er is geen mens op aarde die geestelijk gezien geen uittocht uit “Egypte” behoeft, of hij zich daar nu wel of niet bewust van is:
 
“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed”. (HSV Rom.3:23-25a)
 
Er gebeurde echter iets wonderlijks toen destijds God de huizen zag waarop het bloed van het lam op de deurposten was aangebracht, Hij zou voorbij gaan (Ex.12:13). Dit voorbijgaan is de vertaling van het Hebreeuwse woord “pasach”, maar betekent veel meer waardoor wellicht je huidige perspectief een nieuw licht en zicht krijgt. Pasach betekent nl ook; hinkelen, er over heen springen, dansen, huppelen. Wanneer je vanuit deze betekenis kijkt naar wat er gebeurt wanneer God het bloed ziet, gaat dat veel verder dan alleen het “voorbijgaan” van de verderver. God zelf, Abba Vader komt “dansend, huppelend, springend, hinkelend” de huizen binnen waar het bloed van het pesach-lam is aangebracht op de deurposten. “Zie” je nu waarom de verderver, de moordenaar van den beginne, voorbij moest gaan? Hij keek naar binnen en zag dat Elohim aanwezig was. En nog steeds gaat Hij de levenshuizen binnen waar Hij het bloed ziet aangebracht!
 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

(Op. 3:20) 
 
Een bijzonder en gezegende Pesach…..chag Pesach sameach
 

Pesach seder

 
Aanstaande maandagavond, 10 april/15 Nisan (Aviv) zullen we samen deze bijzondere maaltijd houden en onze verlossing vieren. We starten om 18:00 uur in "De oude Floris" aan de Irenelaan 36 in Dalem. Voel je vrij om degene die je op je hart hebt mee te nemen om te laten "zien en smaken" dat de Heer goed is.

Neem iets lekkers koosjer te eten en/of te drinken mee wat we met elkaar kunnen delen en wanneer je daartoe in de gelegenheid bent een financiële bijdrage voor de onkosten en om een liefdesoffer (tsedaka) te geven aan de pro-life bediening Negev life van Simon & Henny Frankenhuis (www.negevlife.nl)

 

Pesach vieringen

 
Dinsdag 11 april en maandag 17 april komen we als netwerk huisgemeenten bij elkaar in ons zomerse buitenverblijf Royal Place voor een feestelijke samenkomst van alle huisgroepen en natuurlijk gasten. Iedereen met liefde voor de God van Israël en interesse in de Bijbelse feesten is van harte welkom!
 
De samenkomsten starten om 11.00 uur en we ronden af met een feestelijke maaltijd. Als iedereen wat te drinken en te eten meeneemt voor de maaltijd wordt het weer een groot feest!
 
Daarnaast zal er weer een collecte zijn voor onkosten, maar bovenal voor onze broers en zussen in Beer Sheva.
 
11 april staat het onderwerp BEVRIJDING centraal.
 

Pro-life Cry
 

Zondag 16 maart is er weer een Pro-life Cry in onze hoofdstad Amsterdam in het gebedshuis de Tabernacle. Kom en (aan)bid mee!
 

Zaaien & oogsten

 
Zoals de meesten weten leven we als gezin middels giften en proberen we in deze Gods weg te gaan en te verstaan. Dit geloofsavontuur heeft net als de meeste dingen van het leven, twee kanten. Het is geweldig om Zijn voorzieningen te zien en te ervaren en tegelijkertijd is het niet eenvoudig wanneer er tekorten zijn. Zou je een moment willen nemen en biddend willen overwegen of God jou wilt gebruiken om een kanaal van zegen en voorziening te zijn, eenmalig of structureel? Of Hij jou wellicht leidt om in ons werk en bediening te zaaien, opdat we samen Zijn (eindtijd)oogst mogen binnenbrengen?  Onderaan de update staan de gegevens of neem anders even contact met ons op. Thanx!.

"Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David.
Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan haar is afgebroken, zal Ik oprichten,
Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;
zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken
waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten
en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen
van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden.
Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden
planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God".

Amos 9:11-15

 

 


Liefde, zegen & licht


Astrid & Jeffrey Lammers

Tabernakeltijd

Zin in fellowship, aanbidding, lofprijs, gebed, bemoediging,
onderwijs en zien wat Abba wil doen?! 


Elke week wordt Davids Tabernakel opgezet op diverse plaatsen in Gorinchem en omstreken.

Alle plaatsen en tijden van Davids Tabernakel in je mailbox ontvangen?! 
Schrijf je hier in.
Website
Website
Facebook
Facebook
Blog
Blog

Heb je het op je hart om ons financieel te ondersteunen? Geweldig!
Maak dan je gift over op IBAN nummer NL77RABO0101323220 t.n.v. J.R.W. Lammers o.v.v. Gift levensonderhoud of via de stichting Forerunner in Dordrecht op IBAN nummer NL60INGB0005358287 o.v.v. FR110 Davids tabernakel.
(giften via de st. Forerunner zijn evt. belastingaftrekbaar)
Copyright © 2017 Davids Tabernakel, alle rechten voorbehouden.